Vrijwilligerswerk loont en geeft voldoening

Tot voor kort was ik actief als vrijwilliger bij mijn sportvereniging. De functie als penningmeester van BVV Barendrecht heb ik uiteraard direct neergelegd toen ik wethouder werd. We willen in Barendrecht immers geen schijn van belangenverstrengeling.

Omdat vrijwilligerswerk belangrijk en nuttig is, ben ik nu op een andere manier actief. Namelijk in de vorm van schuldhulpmaatje. De gemeente heeft via Kijk op Welzijn afgelopen najaar 10 Barendrechters een cursus (en certificaat) gegeven om vrijwillig mensen met schulden bij te staan. Als schuldhulpmaatje, help je mensen met het op orde krijgen van de persoonlijke financiën. De oorzaken van schuldenproblematiek zijn divers. Niet iedereen is administratief handig, waardoor je het overzicht snel kwijt kunt raken.

Schuldhulpmaatje zijn is leuk én nuttig vrijwilligerswerk. Na het behalen van mijn ‘certificaat’ werd ik door Kijk op Welzijn voorgesteld aan Sara*. Sara is 35 jaar, alleenstaande moeder van twee kinderen van 11 en 14 jaar. Door omstandigheden heeft ze sinds een jaar geen vast woonadres meer. Ze kon haar huurlasten niet meer betalen en haar woning werd ontruimd. Tijdens het intake gesprek hadden we een klik en we zijn kort daarna samen aan de slag gegaan.

Dat begon met het inzichtelijk maken van de maandelijkse inkomsten en uitgaven. Daarna hebben we haar totale schuld inzichtelijk gemaakt. Hierbij bleek de schuld aan de Belastingdienst fors, maar ook erg onduidelijk. Sara heeft daarom per brief een specificatie opgevraagd. Die kregen we. Hieruit bleek dat een groot deel van de schuld betrekking had op kinderopvangtoeslag uit 2010. Die was schijnbaar onterecht ontvangen. Dit bedrag was in de jaren erop verrekend, waardoor Sara geen huur- en zorgtoeslagen kreeg uitgekeerd. De terugvordering bleek echter onterecht. Destijds was het bewijs van kinderopvang niet bij de Belastingdienst terecht gekomen en daarom was het volledige bedrag teruggevorderd. Sara is hierop zelf naar de Laan op Zuid afgereisd om de casus met een medewerker van de Belastingdienst te bespreken. Dat was drie weken terug. We moesten afwachten en zijn in de tussenliggende weken verder gegaan met de financiën op orde brengen.

Van de week kwam Sara kwam binnen met gebak. De Belastingdienst had de onterechte terugvordering ongedaan gemaakt en een groot bedrag teruggestort. Hiermee heeft Sara in één keer vrijwel al haar schulden kunnen aflossen. Er resteert nog één schuld en daarover is Sara zelfstandig een betalingsregeling overeengekomen, zodat ook die netjes (en volledig) wordt voldaan.
Een schuldhulpverleningstraject is nu niet meer nodig. Sara kan zich, nu ze schuldenvrij is, weer volledig richten op het huren van een huisje voor haarzelf en haar kinderen. Dat gaat haar – zeker weten – lukken. Ik ben trots dat ik daar als vrijwilliger een steentje aan heb kunnen bijdragen.
* Sara is een gefingeerde naam; zij heeft toestemming gegeven voor plaatsing van dit artikel

Gepubliceerd d.d. 2 april 2015

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.