Van bootvluchteling naar Barendrechter. Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders.

(Boot)vluchtelingen, veelvuldig in het nieuws de laatste maanden. Het aantal vluchtelingen neemt toe in Europa. Spanningen in het Midden-Oosten (Syrië), maar ook mensensmokkel. Nederland merkt dat direct in de eigen opvang.

logo-header-1 vluchtelingenwerkWanneer een vluchteling asiel aan vraagt, gebruiken we de term ‘asielzoeker’. Asielaanvragen worden in Nederland behandeld door de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na aanmelding wordt een asielzoeker centraal opgevangen door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, wordt deze ‘statushouder’. Het COA plaatst statushouders binnen 12 weken uit naar gemeenten.

Het aantal op te vangen statushouders stijgt. Het COA werkt met taakstellingen. Dat zijn aantallen die je als gemeente jaarlijks verplicht moet opvangen. Voor Barendrecht is de taakstelling voor 2015: 80 personen (2014: 56, 2013: 29). Voor 2016 wordt een stijging verwacht van nog eens 33%. De taakstelling is een verplichting. Niet naleven betekent handhaving door de provincie. Dat kan door op rekening van de gemeente woningen op te kopen voor opvang.

Vroeger werden asielzoekers centraal langer opgevangen dan nu. (Trauma)zorg en taallessen werden centraal verleend. Dat is tegenwoordig de verantwoordelijkheid van gemeenten. De doorlooptijd van asielaanvraag tot uitplaatsing is nog maar kort. Als gemeente zijn we vanaf uitplaatsing verantwoordelijk voor zorg, huisvesting, begeleiding (taal, werk) en inkomen. Een statushouder ontvangt van de gemeente een bijstandsuitkering, zolang deze geen eigen inkomen heeft.

De behoefte aan zorg en begeleiding verschilt fors per statushouder. Vluchtelingen uit Syrië zijn over het algemeen beter opgeleid. Zij pakken de draad relatief snel op (als gezin) en kunnen zich vrij goed redden. Voor alleenstaanden uit Eritrea of Somalië ligt dit vaak lastiger. Zij zijn vaak laag opgeleid. Ook zijn ze niet gewend om met elektronisch geld om te gaan. In het land van herkomst werkten zij enkel met contant geld.

In Barendrecht slagen we er tot op heden in om ons steentje bij te dragen aan de opvang in Nederland. Toch zijn de toenemende aantallen zorgelijk. Het Europese en rijksbeleid plaatst ons voor uitdagingen:
– Hoe gaan we om met de stijgende kosten?
– Hoe gaan we om met de stijgende zorgvraag?
– Hoe gaan we om met de stijgende vraag naar (goedkope) woningen?
– Hoe vullen we begeleiding goed en tijdig in?

Binnen het college van B&W ben ik verantwoordelijk voor vluchtelingenbeleid. De komende tijd buigt het college zich samen met de gemeenteraad over dit lastige onderwerp.

Dat is echter niet genoeg, want het zal ook georganiseerd en begeleid moeten worden.
Vluchtelingenwerk Barendrecht zoekt daarvoor vrijwilligers. Wilt u een steentje hieraan bijdragen?!!

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.