Overpeinzingen na chaotische raadsvergadering

Le Penseur, RodinA night to remember
De gemeenteraad van dinsdag 21 april was a night to remember, een avondje om niet snel te vergeten. Of eigenlijk juist wél. Op de agenda een CDA-motie, waarmee deze oppositiepartij wethouder Dirk Vermaat zijn portefeuille Centrumaanpak wou afnemen. Aan het einde van de chaotische vergadering werd dit voorstel verworpen. Ondertussen was echter ook een motie van wantrouwen ingediend tegen Vermaat. Zwaar politiek geschut. Ook deze haalde het niet, met slechts één stem verschil (15 tegen; 14 voor, onder wie twee VVD’ers). De coalitie EVB-VVD-D66 kan verder. De kwestie leidt echter enorm af bij behandeling van belangrijke financiële stukken, komende maand.

Wat was er aan de hand?
Vermaat is coördinerend wethouder Centrumaanpak. Daarmee is hij zeer voortvarend aan de slag gegaan, nadat 12 jaar bijna niets op dit vlak was gebeurd. Het was dan ook één van de opdrachten uit ons coalitieakkoord: een realistisch plan voor Barendrecht Centrum.

De broer van wethouder Vermaat, Jan, bezit vastgoed op de Middenbaan en ’t Vlak. Dit was bij het aantreden van het college (mei 2014) al bekend. Hierover zijn destijds, logisch, goede afspraken gemaakt.

Zij hielden in:
1 – De wethouder is transparant en informeert het college tijdig.
2 – De werkverdeling sluit uit dat belangenverstrengeling ontstaat tussen de broers Vermaat.
Goed geregeld, dus.

De voltallige coalitie én de SGP/CU namen het Centrumplan aan in de raadsvergadering van 17 februari.
Hierin heeft de oppositie de ‘’familieband’’ niet aan de orde gesteld. Laat staan er haar wantrouwen over uitgesproken.

Raadsvergadering 21 april
Deze had volgens veel belangstellenden en journalisten een chaotisch verloop. Een rommelig debat over de motie ‘schijn van belangenverstrengeling’, bedoeld om Vermaat zijn centrumportefeuille te ontnemen. Deze werd weggestemd met 16 tegen 13. De oppositie kwam hierna ineens met een nog veel zwaardere motie van wantrouwen die Vermaat helemaal moest wippen als wethouder.

Het CDA gaf als verklaring dat Vermaat al een jaar geleden bij zijn benoeming tot wethouder de raad onjuist zou hebben geïnformeerd. SGP/CU gaf zelfs aan dat de wethouder loog. Daarop zijn op verzoek van Vermaat ambtelijke notities van het toenmalige, besloten gesprek openbaar gemaakt. Het draaide daarbij om het exacte aantal panden in bezit van Vermaats broer. Buiten het zicht van publiek en pers heeft een deel van de gemeenteraad hierover verder gesproken. Nauwelijks te volgen, al helemaal niet voor de vele mensen op de publieke tribune.

Uiteindelijk zei de VVD-fractievoorzitter dat het misverstand en de spraakverwarring zaten in aantallen ‘panden’ en daarin gevestigde ‘winkels’. Toch volgde vanuit de oppositie die motie van wantrouwen, met steun van twee VVD-raadsleden uit de coalitie.

Wantrouwen
Dit is het zwaarst mogelijke instrument dat de raad kan gebruiken tegenover een wethouder of het hele college. Zover ik altijd begreep, wordt dit middel enkel ingezet als je belangrijke politieke afspraken niet nakomt, de boel belazert of een puinhoop maakt van je portefeuille.

Dat de oppositie stevig tekeer gaat, vindt EVB een goede zaak. Dat hebben we zelf aangemoedigd in verkiezingstijd. Het hoort erbij en is goed voor het politieke bedrijf. Dan is wél belangrijk om kritiek te onderbouwen met feiten of hiernaar onderzoek te eisen. Geen ongefundeerde beschuldigingen. Dat holt het belangrijke wapen van de raad uit om een wethouder of heel college naar huis te sturen.

De VVD-fractievoorzitter heeft in deze hele affaire herhaaldelijk benadrukt dat met de integriteit van Vermaat feitelijk niks mis is. Voor zover bekend, vertolkte hij daarmee het standpunt van zijn hele fractie. Dan komt het vreemd over dat twee VVD’ers ineens hun vertrouwen opzeggen in de wethouder. Uiteraard bepalen fracties zelf hoe zij tot hun standpunt komen. Maar binnen een coalitie die bedoeld is voor vier jaar, maakt het de verhoudingen wel een stuk ingewikkelder.

Nu verder
Het is duidelijk dat op een aantal fronten, over en weer, niet goed is gecommuniceerd. Het college heeft dit ook al eerder erkend in een brief aan de raad. Ik zit nog maar kort in de politiek. Daarin spelen vaak andere krachten en sentimenten dan in het bedrijfsleven. Openheid en directe communicatie kunnen volgens mij voorkomen dat onderlinge verhoudingen onnodig verstoord raken en gedoe ontstaat over futiliteiten.
Er valt genoeg werk te doen en dat vraagt veel inspanningen, komende tijd. Chaotische avonden zoals afgelopen week, leiden vooral af van de inhoud. Stevige debatten, prima. Gedonder en gehakketak brengen de politiek niet dichter bij de burger. Dat is toch wat de hele raad juist wil…….

Gepubliceerd 26 april 2015

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.