Nieuw Reijerwaard: De profetie van de polder

Nieuw-ReijerwaardDe geschiedenis van Nieuw Reijerwaard gaat terug tot 1214. De streek “Riederwaard” bestond toen al. De naam komt vermoedelijk voort uit een verbastering van “rijden”, wat zoveel betekende als dat eb en vloed er destijds ongehinderd tekeer gingen. Weinig toekomstvoorspellers zullen hebben kunnen bevroeden, dat 800 jaar later op deze plek het AVF-Mekka van West Europa moet verrijzen.
Het voormalig glas- en tuinbouwgebied van ruim 96 hectare groot, gelegen tussen Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht, moet de komende tien jaar een gloednieuw bedrijventerrein worden. Een gebied dat werkgelegenheid biedt aan duizenden mensen in hoofdzakelijk de sector van de Agro Vers Food (AVF). Een project, waarin de drie voorgenoemde gemeenten, gezamenlijk deelnemen.

Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard was een stevig politiek thema tijdens de Barendrechtse gemeenteraadsverkiezingen begin 2014. Mijn partij, politiek nieuwkomer EVB, was in de campagne flink van Kiet gegaan tegen het, zoals zij het noemde, megalomane polderplan. EVB bekritiseerde de risico’s die waren genomen met gemeenschapsgeld. Wanneer gemeenten gaan ondernemen gaat het vaak behoorlijk mis. De partij voorspelde een miljoenenstrop. Kern van de kritiek was het ontbreken van gefaseerde ontwikkeling. Normaal ontwikkel je zo’n groot project stapje voor stapje, maar hier was in één klap een lappendeken aan grond aangekocht. Maar liefst 73 hectare, ook nog eens verspreid over het plangebied. Gefaseerde ontwikkeling werd hiermee nagenoeg onmogelijk.

De verkiezingsuitslag (30% van de stemmen) zorgde dat EVB inmiddels deelneemt aan het Barendrechts college. Zowel collega wethouder Vermaat (Economie) als ikzelf (Financiën), werden namens Barendrecht geïnstalleerd als bestuurder van Nieuw Reijerwaard. Daarmee zijn we verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van dit project. Van criticasters naar verantwoordelijk bestuurder. Een behoorlijke omslag. Maar wees gerust, we zijn ook als bestuurder kritisch op ons project. Wel proberen we er, in het belang van Barendrecht, uiteraard het beste van te maken.

Enkele dagen na onze installatie trakteerde de externe accountant ons direct op een kritisch rapport: Met het project liep Barendrecht inderdaad miljoenenrisico’s. En die waren tot op heden onvoldoende inzichtelijk gemaakt, laat staan onder controle. Fijne binnenkomer. Een jaar later concludeert diezelfde accountant dat de informatievoorziening en risicobeheersing sterk zijn verbeterd, ten opzichte van de black box een jaar eerder. Mooi, maar dat betekent niet dat die risico’s verdwenen zijn. Integendeel. Een miljoenenstrop ligt nog altijd op de loer. Zo is een zeer ambitieuze verkoopprijs nodig om uit de kosten te komen en leidt vertraging tot hogere kosten (zoals rente). Tenslotte hing ons boven het hoofd, dat het hele plan zou worden afgekeurd door de rechter. Bewoners- en belangenverenigingen hebben zich juridisch ernstig verzet tegen de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

De Raad van State maakte aan die laatste onzekerheid deze week gelukkig een eind. Op 25 november volgde definitief groen licht voor het plan. Het project bereikt daarmee een nieuwe fase. Een van vooruitkijken.

Een mooi moment voor mij om per 1 januari de voorzittershamer over te nemen. We hebben een gerenommeerd makelaarskantoor in de arm genomen dat internationaal actief is. We zijn klaar voor de eerste uitgifte en het slaan van de eerste paal. Daarnaast wordt 2016 het jaar van de marketing. We werken aan een innovatief plan op het gebied van duurzame energie. Ook moet Nieuw Reijerwaard een prominente rol krijgen in de Roadmap Next Economy. Dit plan van econoom en internationaal politiek adviseur Jeremy Rifkin, wordt komend jaar gepresenteerd en moet de leidraad worden voor de toekomstige economische ontwikkeling van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Kortom: 2016 wordt voor Nieuw Reijerwaard een belangrijk jaar. Sterker nog, het wordt naar mijn mening het jaar van de waarheid.

De realistische koers die we in 2014 hebben ingezet, zetten we onverminderd voort. Het risico op een forse financiële zeperd als gevolg van gemaakte keuzes in het verleden zullen we daarbij nimmer bagatelliseren. Wel zullen we er alles aan doen om er het beste van te maken. Als de voorspelling van EVB uitkomt, is dat namelijk niet het beste voor Barendrecht.

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.