“Je bent gewoon een leugenaar”

Toen ik in mei 2014 startte als wethouder, werd ik niet gehinderd door enige kennis van gemeenteland. In mijn jeugd niet politiek betrokken en tot mijn dertigste lag de focus op studie en carrière in het bedrijfsleven. Een beperking? Ach, ik ging in ieder geval onbevangen het ambt in.
Met het idee dat we ieder gemeentelijk besluit moeten kunnen uitleggen aan inwoners. Ook als ze verder van de politiek af staan.

Lokaal bestuur gaat vaak over herkenbare onderwerpen. Inrichting van de buitenruimte, verkeersmaatregelen, woningbouw, etc. Mijn voornemen was om de komende vier jaar veel de dialoog te zoeken met inwoners. Over wat hen bezig houdt in Barendrecht én wat de gemeente doet en kan doen. Die dialoog kan ook digitaal: zoals via facebook. Tegenwoordig een aardige graadmeter voor het peilen van meningen over besluitvorming. Je haalt snel op wat er speelt. Een stap verder, is op reacties van bewoners actief reageren. Dat doe ik regelmatig en dat wordt verschillend gewaardeerd. Van begrip en vind-ik-leuks, tot stevige en soms negatieve repliek.

Zoals bij het thema vluchtelingen. Hoewel in Barendrecht geen AZC en/of grootschalige opvang plaats vindt, houden we wel rekening met een toename van het aantal mensen met een verblijfsvergunning. Het Rijk verplicht gemeenten om voor huisvesting te zorgen. De druk op goedkope huurwoningen neemt toe, dus onderzoeken we alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld inzet van anti-kraak en bouw van tijdelijke units.

images
Berichtgeving over dit besluit leidde op facebook tot veel reacties, vragen en verontwaardiging.
Mijn actieve inmenging in de discussie leidde soms tot begrip, maar soms niet. “Je bent gewoon een leugenaar Van der Linden, net als de rest van de gemeenteraad”, aldus Danny. Jack meende dat er “een paar op het achterhoofd gevallen waren in het gemeentehuis” en vond het tijd voor een protestmars, 7 likes. Ik heb hem uitgenodigd voor een bak koffie, waarop hij sportief reageerde. In écht afspreken, had hij uiteindelijk overigens geen interesse. Marcel vond mijn reacties ook maar niks. Ik zat volgens hem “niet te wachten” op problemen van Barendrechters en riep anderen op mij vooral “met rust te laten”.
images
Gelukkig gaan er ook inwoners wél het gesprek aan. Zoals Anita en Hennie. Zij kwamen n.a.v. een facebook discussie naar een informatieavond, of op bezoek. En uitten terechte zorgen over bijvoorbeeld huisvesting voor Barendrechtse jongeren en integratie. Ik zit op dat soort input, in tegenstelling tot wat Marcel denkt, wel degelijk te wachten en ga er mee aan de slag. Soms kun je snel helpen, zoals het attenderen van een wijkteam op problemen. Maar sommige vraagstukken zijn niet simpel en snel op te lossen. Neem verbetering van jongerenhuisvesting. Dat vraagt tijd, geld, samenwerking en besluitvorming. Er komt veel bij kijken. Dat moeten wij vooral goed uitleggen.
Want politici met mooie praatjes, die zaken beloven, maar er vervolgens geen reet mee doen, daar zijn mensen terecht snel klaar mee.

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.