Ik moet hier weg….

“Zal ik u even helpen met de deur openen?”, vraag ik in mijn onschuld. Een hoogbejaarde dame met rollator nadert de uitgang van vleugel 211. Ik sta in het halletje geduldig te wachten. Een begeleider zou me naar het echtpaar leiden. Vandaag 65 jaar getrouwd.

bejaarden“Sorry mevrouw, maar het is denk ik toch beter van niet”, zeg ik. De deurklink is van binnenuit voorzien van een cijferslot. Dit is bij nader inzien geen vleugel met vrije in- en uitloop, maar voor dementerenden. “Maar ik moet hier weg”, zegt de dame bedroefd. Ze gaat geduldig in haar rollator zitten, tegenover de deur.

De begeleider is verderop in de gang in de weer met een bejaarde dame. Stapje voor stapje schuifelt ze naar de gezamenlijke woonkamer. “We hebben de woonkamer versierd voor het echtpaar”, zegt de begeleider. “Maar ze vieren het toch liever op de kamer. Jammer”.
Op weg naar het echtpaar passeren we de versierde ruimte. Er zitten 5 hoogbejaarde dames om tafel.
Ruim twintig jaar terug kwam ik nog regelmatig in Borgstede. Een vermaarde instelling voor Barendrechtse ouderen.
Mijn overgrootmoeder verbleef er tot haar overlijden in 1993. Er is veel veranderd. De huidige entreehal oogt modern, maar kan de veroudering van het gebouw niet verbloemen. Er staan tegenwoordig delen leeg.
De AWBZ wordt stapsgewijs afgebouwd en de financiering voor verzorgingshuiszorg verdwijnt. Het kabinet wil met deze ingrijpende hervorming een omvangrijke bezuiniging realiseren. Met name door mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Het jubilerende echtpaar heeft dat zo lang mogelijk volgehouden. De vrouw oogt nog behoorlijk fit. Ze woont vlakbij en is eerder dit jaar hersteld van kanker, meldt ze monter. Haar man gaat snel achteruit. Thuis wonen is niet langer verantwoord. In zijn rolstoel bladert hij het boekje met foto’s van andere jubilerende echtparen door. Een cadeau van de gemeente. “Mooi boekie”, mompelt hij. Na de thee met een gebakje nemen we afscheid.

Bij de gezamenlijke woonkamer zwaai ik nog even. Één dame lacht en zwaait voorzichtig terug. Terwijl de begeleider het cijferslot ontgrendelt, vertel ik over de dame die bij aanvang van mijn bezoek naar buiten wilde. “Ja, dat is hier bekend”, lacht hij. “Maar dat is onverstandig, zonder begeleiding”. |

Na zo’n middag komt de versobering van de ouderenzorg erg dichtbij. Langer thuis wonen is een mooi streven, maar niet voor iedereen weggelegd. Zorgbehoevende ouderen in de nadagen van hun leven verdienen uitstekende zorgfaciliteiten. Waar men niet het gevoel heeft er weg te moeten…

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.