Blijvende inzet op huisartsenzorg

Foto: NCI

De fractie van EVB heeft wederom schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van de Barendrechtse huisartsenzorg. Er is nog steeds een gebrek aan praktijkruimte en een patiëntenstop waardoor Barendrechters in een andere gemeente een huisarts moeten zoeken.

Gemeenteraadslid Richard Carlebur: “Wij merken dat het college aandacht heeft voor de noden van huisartsen, maar moeten constateren dat er sinds het publiceren van een rapport over de huisartsenzorg in Barendrecht van februari 2020 en na het aannemen van onze motie ‘Doktersrecept’ nog niet veel veranderd lijkt te zijn. Voldoende praktijkruimte, personeel, tijd voor de patiënt, een constructieve onderlinge samenwerking, een patiëntenstop, de relatie met zorgverzekeraars, beperkte mogelijkheid tot innovatie en andere zaken blijven moeizame kwesties. Dat is funest, want goede huisartsenzorg in de wijken, dichtbij onze inwoners, is wat EVB betreft een hoeksteen van de Nederlandse zorg.”

Naast het stellen van vragen, heeft EVB verzocht om het onderwerp te agenderen in de gemeenteraadscommissie Samenleving. Bij de behandeling in deze commissie zijn huisartsen, doktersassistenten en ander zorgpersoneel ook van harte welkom om in de commissievergadering in te spreken. Ook kan schriftelijk worden gereageerd. Zo kan het probleem van verschillende kanten worden belicht. De datum van de vergadering wordt binnenkort bekend gemaakt.

Lees hier de vragen die door ons raadslid Richard Carlebur zijn gesteld:

Schriftelijke-vragen-fractie-EVB-inzake-stand-van-zaken-huisartsenzorg-Barendrecht

Share this: