“Blij en verrast!”

Het CDA heeft op 7 juli via Twitter de media gezocht met onjuiste berichtgeving: “Bewoners oude dorpskern mogen niet meepraten over hun eigen leefomgeving. EVB, VVD en D’66 vinden dit niet nodig”. Twitter is een snel medium en in de teleurstelling over de afwijzing van de ingediende motie is snel een ‘vergissing’ gemaakt.

Maar daarna doet het CDA dat nog eens dik over met een artikel in “Dichtbij”. De ‘vergissing’ is nu een simpele leugen geworden! Met als doel daarmee zowel de wethouder als de coalitiepartijen in een kwaad daglicht te stellen? Of is er iets anders aan de hand?

Laten we even kijken naar de feiten. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte in november 2014 deelt wethouder Dirk Vermaat mee dat in de samenstelling van de projectgroep Oude Dorpskern alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Op 16 juni 2015 bevestigt de wethouder op nadrukkelijk verzoek van coalitiepartners EVB, VDD en D’66 nogmaals in de Commissie Ruimte dat met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden zal worden gesproken.

De wethouder herhaalt dat wederom tijdens de Raadsvergadering op 30 juni, waarbij hij tevens aangeeft dat dit ook van toepassing is voor de vertegenwoordiger(s) van de nieuwe bewonersvereniging, die met name is geformeerd vanwege door haar voorziene parkeerproblemen in de oude dorpskern wanneer volgens plan het Doormanplein autoluw zou worden gemaakt.

Op 7 juli wordt dit nogmaals door de wethouder aan de raad meegedeeld, waarbij hij aangeeft dat dan tevens zal worden bezien of het zinvol is een vertegenwoordiger van de nieuwe bewonersvereniging in oprichting toe te voegen aan de projectgroep. Afgesproken wordt dat de raadsleden begin september – na het zomerreces – over de voortgang zullen worden geïnformeerd.

In de vergadering van de commissie Ruimte op 25 augustus deelt Vermaat mee dat een vertegenwoordiger van de nieuwe bewonersvereniging inmiddels is toegevoegd aan de projectgroep. Het CDA geeft vervolgens aan ‘blij en verrast’ te zijn met iets dat al vier keer is toegezegd!

Er is dus echt iets aan de hand binnen het CDA! Ofwel er heeft vermoedelijk een virus toegeslagen dat het ‘CDA-gehoor’ in ernstige mate heeft aangetast. Het CDA heeft klaarblijkelijk aan vier keer berichtgeving nog niet voldoende. Ofwel haar vertegenwoordigers begrijpen de eenvoudige berichtgeving van de wethouder en de woordvoerders van de coalitiepartijen niet, ofwel er is een schrijnend gebrek aan integriteit en men verspreidt met opzet onjuiste informatie. Welke oorzaak het ook is, het zou het CDA sieren wanneer zij excuses zou aanbieden aan wethouder en coalitiepartijen voor de onjuiste berichtgeving en aantijgingen via de media.

Huub van den Brule, Gemeenteraadslid Echt voor Barendrecht

Share this: