Bibliotheek Carnisselande gehalveerd

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli schaarden alle coalitiepartijen zich achter het plan om de bibliotheek in Carnisselande te halveren. Om kosten te besparen wordt een gemeentelijke dienst in het pand gehuisvest. Tevens wordt een deel van het pand aan derden verhuurd. Echt voor Barendrecht (EVB) is tegen de ontmanteling van de bibliotheek in Carnisselande en wil dat de bibliotheek behouden blijft. Raadslid Dirk Vermaat trok daarom in de raadsvergadering ten strijde.

Raadslid Dirk Vermaat: “In dit aangenomen plan van het college worden de ruimte, de collectie en het personeel van de bibliotheek in Carnisselande met de helft teruggebracht. De bibliotheek wordt door dit plan een soort dienstencentrum en veel activiteiten die wel in Het Kruispunt worden gehouden zullen nu voor de bibliotheek in Carnisselande onuitvoerbaar worden.”

EVB vindt de bezuinigingen die nu doorgevoerd worden een verschraling en een slechte ontwikkeling voor Carnisselande, de partij trekt een vergelijking met 2013 toen de bibliotheek in Het Kruispunt een soortgelijk lot onderging. Na de intrede van EVB in de gemeenteraad werd dit besluit in 2014 teruggedraaid. Vermaat: “Carnisselande verdient een bibliotheek die op de toekomst is voorbereid en uit kan groeien naar een belangrijk ontmoetingspunt in de wijk. Dit college heeft onvoldoende onderzocht hoe de dienstverlening van de bibliotheek versterkt kan worden en hanteert slechts de botte bijl. De geschiedenis lijkt zich helaas te herhalen, laat ik dan alvast zeggen dat ook dit onzalige besluit door ons zal worden teruggedraaid zodra wij hier de kans toe krijgen.”