Bezuiniging op Kijk op Welzijn te gortig

Onze gemeenteraadsfractie is geschrokken van de voorstellen in de voorjaarsnota. Een van deze voorstellen betreft een bezuiniging op Kijk op Welzijn van €500.000 in 2025, oplopend naar €750.000 in 2026. EVB vindt deze bezuiniging veel te ver gaan.

Onze fractievoorzitter Miranda Mes legt uit: “75% van de gemeentes in Nederland moet bezuinigen. Dit komt door de oplopende kosten in de zware jeugdzorg en het sociaal domein, terwijl de financiële steun vanuit het Rijk hiervoor al jaren afneemt. Dat is een onhoudbare situatie.”

Ook Barendrecht kampt met flinke tekorten in 2025 en 2026. Voor volgend jaar wordt een tekort van ruim €5 miljoen verwacht. Het college heeft daarom in de voorjaarsnota een aantal voorstellen gedaan om op uitgaven te bezuinigen en de belastingen te verhogen. Miranda Mes: “Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk. De voorgestelde bezuiniging op welzijnswerk vinden wij echter onaanvaardbaar groot. Welzijnswerk, vooral voor kwetsbare inwoners, is voor ons van groot belang.”

Op 17 en 24 juni worden de plannen van het college in een commissievergadering besproken.
EVB zal hier voorstellen om de voorgestelde bezuiniging op Kijk op Welzijn naar beneden bij te stellen. Hiernaast vragen wij het college om snel met Kijk op Welzijn in gesprek te gaan. Om een sluitende begroting te garanderen, moeten er later dit jaar, in november, wel alternatieven op tafel komen. EVB gaat hierover graag in gesprek met het college en de andere gemeenteraadsfracties.

Share this: