Betreft schriftelijke vragen m.b.t. verpleeghuiszorg in Barendrecht

Barendrecht 12 december 2016

Geachte wethouder,

Op 27 juli 2016 is Laurens onder verscherpt toezicht gesteld. In een briefwisseling die ik heb gevoerd met staatssecretaris van Rijn, zegt de staatssecretaris dat “de IGZ er bovenop zit om erop toe te zien dat de zorgaanbieder de verbeteringen zo snel mogelijk doorvoert”. In Barendrecht hebben we verzorgingshuis Borgstede en verpleeghuis de 11 Ranken, beiden onder de vlag van Laurens. images
Ondanks het toeziend oog van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), bereiken mij signalen dat de situatie er niet beter op wordt:

– Personeel loopt op het tandvlees en moet keuzes maken en prioriteiten stellen aan de zorg die geleverd wordt, hetgeen hun aan het zorghart gaat en voor fouten en/of ongelukken kan zorgen
– Bewoners van de gesloten afdeling worden verward en zoekend op straat terug gevonden
– Bewoners worden over het hoofd gezien bij het uitdelen van de maaltijden
– Verpleeghuisartsen kunnen incidenteel niet behandelen i.v.m. niet leveren van medicatie
– Er kan niet voor iedereen een zinvolle dagbesteding gegarandeerd worden
– Het restaurant van de 11 Ranken is al geruime tijd in het weekend gesloten en door de week vanaf 16.30u
– Personeel weet niet waar men aan toe is, faillissement, ontslag o.i.d.
– Familie blijft in het ongewisse; Wanneer is alles weer zoals het moet zijn/is mijn familielid in veilige zorghanden

De verpleeghuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), vanuit het Rijk. Daarmee is de verpleeghuiszorg de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris en niet van de lokale wethouder.
De bewoners van de 11 Ranken en van Borgstede, maar ook vaak hun families, zijn inwoners van de gemeente Barendrecht. Daarom meen ik dat vragen over dit onderwerp aan de lokale wethouder gerechtvaardigd zijn.

1)  Bent u op de hoogte van de inhoud van de problemen bij Laurens, met name de 11 Ranken en Borgstede?
2)  Staat u over deze problemen in contact met Laurens en met de staatssecretaris?
3)  Kunt u de gemeenteraad van Barendrecht een schriftelijk verslag doen toekomen over de genomen stappen door de IGZ, de genomen stappen door Laurens, de genomen stappen door de 11 Ranken en de genomen stappen door Borgstede?
4)  Wat zijn de resultaten (verbeteringen) tot nu toe, naar aanleiding van de genomen stappen?
5)  Wat moet nog bereikt worden aan verbeteringen en op welke termijn?
6)  Kunt u toezeggen er bij de staatssecretaris, bij Laurens en de IGZ op aan te dringen dat de meest kwetsbare inwoners van Barendrecht de beste zorg moeten krijgen die zij nodig hebben?
7)  Kunt u toezeggen dat u de ontwikkelingen op de voet zal volgen en deze regelmatig per brief naar de gemeenteraad en de inwoners van Barendrecht via de blik op Barendrecht zal terugkoppelen?
8)  Kunt u toezeggen de belangen van deze groep kwetsbare inwoners van Barendrecht, hun familie en de medewerkers van Borgstede en de 11 Ranken adequaat te zullen behartigen bij de betrokken bestuurders van Laurens en bij de staatssecretaris?

Met het verzoek tot een inhoudelijke onderbouwing in de schriftelijke beantwoording, bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Anita van Ewijk
Fractie EVB Echt voor Barendrecht

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.