Betalen per klepbeweging afgeschaft

Op voorstel van het college van B&W heeft onze gemeenteraadsfractie tijdens de raadsvergadering van 5 juli ingestemd met het afschaffen van het variabele tarief voor restafval. Dat betekent dat inwoners niet langer hoeven te betalen per weggooide afvalzak.

Sinds de invoering van het afvalbeleid in 2019 verzet EVB zich tegen het betalen van restafval per klepbeweging. Er werd echter niet naar ons geluisterd en vlak voor de verkiezingen werd door het vorige college, gesteund door 15 raadsleden, voor 2022 een lager vast tarief vastgesteld en een variabel tarief dat achteraf in rekening zou worden gebracht. Overigens nadat deze raadsleden in 2021 nog de afvalstoffenheffing met 20% verhoogden.

Ook inwoners hebben de afgelopen jaren in grote getale aangegeven het niet eens te zijn met dit beleid. Daarom vond onze fractie het goed om nu de pauzeknop in te drukken. Dat doen we door het variabele tarief terug te draaien en de ondergrondse papiercontainers weer open te stellen voor iedereen. Wel met gebruik van de afvalpas. Want die zorgt ervoor dat bedrijven hun afval niet in de containers kunnen storten.

Door het variabele deel nu met terugwerkende kracht niet in rekening te brengen, ontvangt de gemeente weliswaar 1,2 miljoen minder als dekking voor de kosten van de verwerking van afval, maar dit gebeurt in de vorm van een eenmalige korting, die ten goede komt aan alle huishoudens in Barendrecht.

Hierna gaat het college onderzoeken wat goed werkt aan het huidige systeem en wat niet. En op basis daarvan gaan we keuzes maken. Samen met de inwoners van Barendrecht. Met als doel om de hoeveelheid afval te verminderen en zoveel mogelijk bruikbare grondstoffen uit het afval te halen. Zodat er meer balans komt in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld. En afvalscheiding weer een beetje leuk wordt.

Share this: