Betaalbaar wonen in Stationstuinen alleen mogelijk mét betaald parkeren

Foto: Gemeente Barendrecht

Op dinsdag 27 september is er in de gemeenteraad besloten over het invoeren van gereguleerd en betaald parkeren in De Stationstuinen. Zonder betaald parkeren zou het niet mogelijk zijn om in de Stationstuinen betaalbare woningen te realiseren. Echt voor Barendrecht (EVB) heeft dit belang zorgvuldig afgewogen en heeft uiteindelijk vóór dit voorstel moeten stemmen.

In juni van dit jaar bleek dat het vorige college van B&W al in januari wist dat de grootschalige woningbouw aan de oostzijde van het station niet mogelijk zou zijn, zonder invoering van betaald parkeren. Hier is echter nooit in het openbaar over gecommuniceerd. Terwijl er door de gemeenteraad wel belangrijke besluiten zijn genomen in de veronderstelling dat er géén betaald parkeren in deze nieuwe wijk nodig was. Pas in juni werd de voltallige gemeenteraad, door het nieuwe college over de noodzakelijkheid van betaald parkeren geïnformeerd. EVB gaf toen aan zich belazerd te voelen. 

Gemeenteraadslid René Schuurman:  “Het voorliggende plan van 3000 woningen, met daarin sociale huurwoningen, betaalbare woningen en woningen in het hogere segment, is alleen maar mogelijk wanneer we op korte termijn gebruik maken van subsidies van het Rijk. EVB heeft in haar tienpuntenplan duidelijk aan gegeven meer betaalbare woningen te willen realiseren, met dit plan wordt daar in de komende jaren invulling aan gegeven. Wij zijn van mening dat het belang van betaalbare woningen voor Barendrechters nu zwaarder weegt dan het invoeren van gereguleerd en betaald parkeren in deze nieuwe wijk.”

Over de tarifering van het betaald parkeren wordt op een later moment besloten. Daarnaast heeft EVB het college van B&W duidelijk te kennen gegeven dat dit besluit geen vrijbrief is om op andere locaties met voorstellen te komen om betaald parkeren in te voeren. We blijven tegen betaald parkeren in bestaande wijken van Barendrecht nu en in de toekomst.

Terug naar de tekentafel?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering gaf de fractie van SGP/CU aan dat zij graag zouden zien dat het plan voor De Stationstuinen terug naar de tekentafel zou gaan om betaald parkeren te voorkomen. Ook EVB heeft hierover nagedacht.

Voor dit plan zijn echter verschillende subsidies vanuit het Rijk verleend voor betaalbare woningen die op korte termijn gerealiseerd zouden worden. Door nu weer helemaal opnieuw te beginnen zouden deze subsidies moeten worden terugbetaald en zal onze gemeente mogelijk ook te maken krijgen met schadeclaims. Bovendien zou een nieuw plan niet alleen nóg meer geld kosten (er zijn al miljoenen vanuit de gemeente voor dit plan uitgegeven), maar zonder subsidie vanuit het Rijk én zonder betaald parkeren zou een dergelijk plan ook nooit betaalbare woningen opleveren. En dat is nu juist waar vele Barendrechters behoefte aan hebben.

Share this: