Bestuurswisselingen bij EVB

BARENDRECHT – Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Echt voor Barendrecht op 12 april stond onder meer een aantal bestuurswisselingen op de rol. Voorzitter Els Schaap-Holsheimer en algemeen lid Elly Bieren maakten vier jaar deel uit van het bestuur en traden beiden terug.

Met algehele instemming werden zij opgevolgd door Roeland Bol, die de voorzittershamer gaat hanteren, en Manon Brasser. Ook in de vacante post van secretaris werd voorzien door de benoeming van Roy de Zwart.  Daarmee is het EVB-bestuur weer op volle (oorlog)sterkte.

Uiteraard werd ook uitgebreid stilgestaan bij de verkiezingsuitslag. De succesvolle campagne werd door de in groten getale aanwezige leden geëvalueerd, waarna fractievoorzitter Lennart van der Linden de vergadering meenam in het formatieproces dat door alle overige partijen in de gemeenteraad op de verkiezingsavond blijkbaar al is ingezet zonder EVB daar überhaupt in te betrekken. Tot de dag van vandaag is de grote winnaar en grootste partij in de gemeenteraad nog steeds buitengesloten.

Voor veel kiezers – ook niet EVB-stemmers – in Barendrecht een onbegrijpelijke en nauwelijks te verteren actie. Zo blijkt uit de vele reacties in de media, maar zeker ook op de website van Echt voor Barendrecht waar vrijwel dagelijks door inwoners wordt gereageerd.

Bestuur Echt voor Barendrecht

Share this: