Behoud de buurttuin in de Kempenaar!

Foto: RTV Rijnmond

De initiatiefnemers van de buurttuin aan de Kempenaar dreigen, na een hoogoplopend conflict met het college van B&W, te stoppen met hun buurttuin. Dit tot verdriet van omwonenden.

Onderwerp van het conflict zijn de aanwezige kippen. Deze kippen moeten van het college uit de buurttuin verdwijnen omdat enkele omwonenden geklaagd hebben over overlast.

Volgens ons raadslid Els Schaap zijn er vooraf nooit duidelijke afspraken gemaakt over de inrichting van de buurttuin. Els Schaap: β€œDe buurttuin in de Kempenaar is als mooi bewonersinitiatief organisch ontstaan. Er zijn bijvoorbeeld door de gemeente nooit afspraken op papier gezet. Wel is het initiatief vanaf het begin door de gemeente toegejuicht. Zo waren bij de opening zelfs twee wethouders aanwezig om voor de camera een boom te planten. Na een enkele klacht over de kippen moet de tuin van dezelfde gemeente ineens drastisch worden aangepast. Zo moeten niet alleen de kippen weg, maar moet er ook dwars door de tuin ineens een vluchtweg worden aangelegd.”

EVB vindt dat het college van B&W geklungeld heeft bij de totstandkoming van de buurttuin en wil daarom dat het college alsnog in gesprek gaat met de buurt om er samen uit te komen. EVB dient daarom tijdens de raadsvergadering van 21 september een voorstel in met een heel toepasselijke de naam: β€œTok to de buurt”.

Share this: