Begroting 2021: Verkeerde prioriteiten, lastenverhoging, kaalslag voorzieningen

De Barendrechtse gemeentebegroting 2021 stemt zoals verwacht weinig hoopvol. Door stevige bezuinigingen dreigt maatschappelijke kaalslag en forse belastingverhoging. Terwijl dit kan worden voorkomen door andere prioriteiten te stellen. Dat is de eerste indruk van EVB. De oppositiepartij zal net als de afgelopen jaren een tegenbegroting indienen, als alternatief voor de collegeplannen.

Klik hier voor de begroting
En hier voor het bijbehorende dekkingsplan

Verkeerde prioriteiten
EVB-fractievoorzitter Lennart van der Linden ziet een voortzetting van beleid van de afgelopen twee jaar. Ambities worden getemperd, voorzieningen verschraald en de lasten verhoogd. En er worden verkeerde prioriteiten gesteld. De oppositieleider hekelt vooral de extra uitgaven om Barendrecht in 2050 ‘klimaatneutraal’ te maken. Ruim € 1 miljoen per jaar. En daar bovenop € 5 miljoen extra aan Eneco opbrengsten. Van der Linden: “Duizelingwekkende bedragen. Hierdoor schieten de belastingen omhoog. Deze uitgaven gaan ten koste van onze culturele sector, het onderhoud aan de buitenruimte en de waardering voor Barendrechtse mantelzorgers. Want daarop bezuinigt dit college juist. Verkeerde prioriteiten”.

Lastenexplosie
Een jaar na invoering van omstreden afvalbeleid explodeert de afvalstoffenheffing. Huishoudens gaan komend jaar ruim 19% meer betalen. Het college wil bovendien € 807.000 extra OZB binnenharken. Substantieel meer dan de inflatieverhoging die in het collegeprogramma is afgesproken. Van der Linden: “En dat om peperduur lokaal klimaatbeleid te bekostigen. Bizar dat de VVD hun verkiezingsbeloften zó te grabbel gooit om coalitiegenoot GroenLinks te plezieren.”. Van der Linden valt op dat het college de OZB-stijging probeert te verstoppen. In de stukken valt te lezen dat slechts sprake is van een aanpassing van € 1,65 tot € 2 per maand voor elke € 100.000 aan waarde van de onroerende zaak.

Bezuinigingen
EVB is blij dat het college het openbaar vervoer voor ouderen ongemoeid laat. Daar kwam vorig jaar een storm van kritiek op. Onder druk van EVB en massaal insprekende ouderen, werd dat plan ingetrokken. Dit jaar slaat het college met het schrappen van de jeugdhuldigingen de plank mis. Van der Linden: “De jeugdhuldigingen zijn een jaarlijks feestje voor onze allerjongste sportievelingen. Triest en onnodig om dit te stoppen.” Hoewel er flink bezuinigd wordt op het personeel van de BAR-organisatie, blijft het uitgebreide 6-koppige college dat Barendrecht ruim € 300.000 per jaar meer kost, vol in bedrijf. Ook in crisistijd. Men schrapt slechts wat eigen ondersteunings- en opleidingskosten.

Debat
De komende twee maanden wordt over de begroting gedebatteerd. Na een schriftelijke vragenronde volgt na een commissiedebat op 10 november besluitvorming in de gemeenteraad.

Share this: