Begroting 2020: hogere lasten, minder voorzieningen

De Barendrechtse gemeentebegroting voor 2020 is vrijgegeven door het college van B&W. En die geeft weinig reden tot optimisme. Om gaten te dichten stelt het college een aantal nieuwe bezuinigingen voor in combinatie met een flinke lastenverzwaring. Een OZB-verhoging moet € 450.000 in het laatje brengen. Eerder werd al bekend dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing omhoog gaan.

EVB-fractievoorzitter Lennart van der Linden: “Ambities worden getemperd, voorzieningen worden verschraald, lasten worden verhoogd. En ondertussen voert men een omstreden afvalplan uit. Van deze keuzes wordt Barendrecht niet beter.” De oppositieleider vraagt zich af wanneer er eindelijk eens in eigen vlees wordt gesneden. Uitbreiding van het college, dat uit maar liefst 6 wethouders bestaat kost maar liefst € 300.000 per jaar. Van der Linden: “De enige besparing die we daarop terugzien, is schrappen in het representatiebudget met € 25.000. Dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk.”

Vrij reizen voor ouderen
In 2015 werd op voorspraak van EVB het vrij reizen met het openbaar vervoer voor ouderen ingevoerd. Dat wordt nu grotendeels geschrapt. Van der Linden: “Ongekend dat Christelijke en sociale partijen zich daarvoor lenen. De invoering van vrij reizen heeft eenzaamheid onder ouderen verminderd, hun mobiliteit vergroot en hen in tijden van pensioenkortingen een steuntje in de rug gegeven dat nu wordt afgenomen.”

Voorzieningen
Ook op andere voorzieningen wordt bezuinigd. Zo verdwijnt Swim2play, de moderne variant van het schoolzwemmen. Ook de sport moet flink bijpassen: de vervanging van diverse sportvelden wordt een aantal jaar uitgesteld. En op (sport)subsidies wordt flink gekort.

Gemeenteraad
Van der Linden is benieuwd naar de begrotingsbehandeling in de raad: “In mei presenteerde wethouder Bults (D66) plannen voor betaald parkeren, besparingen op buurtpreventie en het invoeren van terrasbelasting. Dat liet hij na kritiek van coalitie en oppositie prompt vallen. Ik kan me niet voorstellen dat de plannen die hij nu presenteert tot enthousiasme leiden. Wij staan in ieder geval voor ander beleid en andere keuzes. En daar zullen we voorstellen voor doen in oktober en november.”

Share this: