Bedrijven op Vaanpark blij met zondagopenstelling

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Een van de gerealiseerde verkiezingsthema’s van EVB is de openstelling van bedrijven gevestigd op Vaanpark op alle zondagen in plaats van slechts twaalf zondagen per jaar. Daarmee is een einde gemaakt aan de oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven in de omgeving, die al wel op alle zondagen geopend waren. Bovendien vond EVB dit initiatief een goede impuls voor de Barendrechtse economie en dan vooral de werkgelegenheid. We bezochten daarom drie op Vaanpark gevestigde bedrijven en informeerden naar hun bevindingen nu zij inmiddels een aantal maanden hun deuren op alle dagen geopend hebben voor het winkelend publiek.

Wie heeft u gesproken?
Wij spraken onder andere met verkoopleider Mark Voogd van kampeerwinkel Outdoor XL. Deze is heel blij met de permanente openstelling. Hij noemt hierbij de groei van omzet en werkgelegenheid. “Mensen komen op zondag uit alle windstreken van het land. Zij geven daarbij aan juist op deze dag de tijd te vinden om op het gemak naar ons uitgebreide assortiment te kijken”, aldus Voogd. Hij vertelde ons tevens dat het bedrijf rekening houdt met haar werknemers. “Er is bij ons geen verplichting om op zondag te werken. Onze medewerkers mogen zelf kiezen.”

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald?
Naast Outdoor XL bezochten wij op Vaanpark vestigingen van woonwinkel de ZuiderSter en bouwmarkt Praxis. Pauline Slors, manager P&O van de ZuiderSter: “Ondanks dat de totale omzet in de meubelbranche nog wel achterblijft bij vorige jaren, zien wij toch een gunstige verkoopontwikkeling op zondagen.”

Plaatsvervangend vestigingsmanager Bob Snoei van Praxis deelde mee een trend waar te nemen. “Onze klanten geven aan winkelen op zondag prettig te vinden. Zij hebben in tegenstelling tot de donderdagavond en de zaterdag meer tijd om op het gemak ons assortiment te bekijken en te vergelijken. We hebben ook extra personeel aan kunnen nemen.”

Wat is het vervolg?
We spraken uiteraard ook een behoorlijk aantal bewoners in de directe omgeving van het gebied Vaanpark. Zij gaven nadrukkelijk aan geen verkeershinder te ondervinden tijdens de winkelopeningstijden op zondag.

Onze fractie zal de ontwikkelingen echter nauwlettend blijven volgen. EVB is immers altijd geïnteresseerd in de bevindingen van inwoners en ondernemers. U kunt ook zelf contact met ons opnemen via ons mailadres info@echtvoorbarendrecht.nl. We houden u naast deze rubriek voortdurend op de hoogte via onze website www.echtvoorbarendrecht.nl en uiteraard via de lokale, regionale en sociale media

Share this: