Bedenker alternatief Barendrechts OV-plan gelauwerd

Foto: Wouter de Graaff (links) met voorzitter Roeland Bol

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van Echt voor Barendrecht (EVB) is Wouter de Graaff gelauwerd als “EVB-er van het jaar” voor zijn tomeloze inzet voor een alternatief OV-plan voor Barendrecht. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Het Kruispunt roemde voorzitter Roeland Bol dit plan dat in november unaniem door de gemeenteraad is aangenomen en nu door het college wordt uitgewerkt. Ook werd bekend gemaakt dat EVB inmiddels ruimschoots de 200 leden is gepasseerd. Vooral de laatste weken ziet de partij een grote aanloop.

In zijn nieuwjaarstoespraak parafraseerde voorzitter Roeland Bol de woorden van de overleden dichter Jules Deelder: “Er gaat gelukkig veel goed in ons dorp, niet dankzij maar ondanks deze coalitie. Dat is reden om moed te houden. Maar de kar is op vele terreinen toch wel flink in de modder vastgelopen. Er is in twee jaar nog weinig door dit college bereikt. Wij blijven daarom, zoals we dat al vanaf de verkiezingen hebben gedaan, onze hand uitsteken naar iedere andere partij die met ons wil samenwerken in een nieuw college. Omdat we Barendrecht vooruit willen helpen en er niet voor onszelf zitten maar voor de inwoners van Barendrecht.” Enkele foto’s van de receptie vindt u bij dit artikel.

Share this: