Barendrechts afvalbeleid: hoe dan wel

Op 2 april vond in de gemeenteraad de behandeling van het afvalbeleidsplan plaats. Nadat het nauwelijks 4 weken eerder voor het eerst aan gemeenteraad en inwoners van Barendrecht was gepresenteerd op een informatieavond. Veel te snel en zonder de inwoners van Barendrecht goed te betrekken, is dit plan er in de besluitvorming doorheen gejaagd. Het effect hiervan is u allen bekend. Boze inwoners omdat zij geen containers in hun tuin willen, een petitie die ruim 4000 keer getekend is en inwoners die zich niet gehoord voelen door het gemeentebestuur. Jammer. Het doel van het nieuwe beleid, namelijk het bereiken van een betere afvalscheiding in Barendrecht, raakt door deze aanpak en de vele reacties erop al snel uit zicht.

Echt voor Barendrecht had het graag anders gezien en anders aangepakt. Wij hebben dit in de raadsvergadering van 2 april ook toegelicht. Wij noemden 8 redenen waarom wij het nieuwe afvalbeleid onvoldoende vonden:

  1. De inwoners zijn niet serieus bij dit afval beleidsplan betrokken;
  2. Er zijn onvoldoende alternatieven uitgewerkt waardoor er geen afgewogen besluit kan worden genomen;
  3. Er is sprake van hapsnap beleid: het afval aanbiedstation moet, als plek waar grover afval naar toe gebracht wordt, ook meegenomen worden in het beleidsplan. Zeker nu het aan het einde van zijn levensduur zit;
  4. Afval Loont is niet actief betrokken bij dit plan en moet noodgedwongen stoppen;
  5. Bron versus nascheiding. Voor hergebruik van plastic is het beter dit apart in te zamelen. Door het bij elkaar stoppen van restafval en plastic vervuilt het plastic waardoor het minder goed hergebruikt kan worden;
  6. Door plastic samen met het restafval in te zamelen vermindert de bewustwording terwijl bewustwording heel belangrijk is om op termijn circulair te worden;
  7. Er zijn nog veel vragen over de uitvoering;
  8. De kosten zijn nog onvoldoende duidelijk.

Kritiek leveren is makkelijk, maar hoe ziet goed afvalbeleid er volgens EVB dan uit? Wij zien meer in goed en logisch ingerichte milieuparkjes, dicht bij de mensen thuis. Plaatsen waar bewoners hun afval gescheiden kunnen aanleveren. Met ondergrondse containers voor papier, plastic, GFT, glas en textiel. Zodat er geen verrommeling van het straatbeeld plaatsvindt, door containers in voortuinen en langs de straat, met alle overlast die daarmee samenhangt. Dat vinden wij namelijk echt een stap terug in de tijd.

Er ontstaat dan voor bewoners keuzevrijheid. Je kunt het plastic in de container inleveren, maar bijvoorbeeld ook bij Afval Loont. GFT kun je in eigen tuin composteren of je doet het in de ondergrondse GFT container. En doordat alles dicht bij elkaar staat is het zeer overzichtelijk en makkelijk om afval, bij de bron, te scheiden. In combinatie met een goede informatiecampagne zijn op die manier goede resultaten te behalen. Dit is hoe EVB goed afvalbeleid ziet. Maar boven alles geldt: je gaat hierover in gesprek met inwoners. Zij weten tenslotte het beste wat wel of niet werkt in hun wijk.

Kortom: Echt voor Barendrecht vindt goede afvalscheiding heel belangrijk. Op dit moment belanden teveel nog bruikbare grondstoffen in de verbrandingsoven. Daar moeten we echt aan werken. De keuzes die het huidige college gemaakt heeft en het feit dat inwoners hier niet bij betrokken zijn vinden wij echter niet goed. Dit belangrijke onderwerp, dat iedere Barendrechter tot achter de voordeur raakt, moet je met zorg en aandacht behandelen. De coalitie partijen hebben dat niet gedaan. En dat is een gemiste kans.

Echt voor Barendrecht
Miranda Mes – le Feber

Share this: