Barendrecht verder als zelfstandige sterke gemeente met eigen ambtenaren!

Het is zaak dat Barendrecht weer de volledige beschikking krijgt over eigen ambtenaren. Die voor één gemeentebestuur in plaats van voor drie werken. Dat zorgt volgens ons voor betere resultaten, lagere kosten en voor meer werkplezier van medewerkers. Daarom wil EVB een einde aan de fusieorganisatie van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR).

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli aanstaande, dient Echt voor Barendrecht (EVB) een voorstel in om het BAR-construct, de fusie organisatie van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, te ontmantelen. Voor de verkiezingen van maart 2022 moet het college van B&W hier een draaiboek voor opstellen. Zodat na de verkiezingen een besluit kan worden genomen.

De omstreden BAR-fusie werd op 1 januari 2014 doorgevoerd, zonder dat de kiezer zich daarover kon uitspreken. Met de fusie maakten de drie gemeenten een vlucht naar voren, omdat werd gevreesd voor een gemeentelijke herindeling. Het kabinet Rutte-II had in die tijd plannen voor gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Maar die norm is inmiddels volledig achterhaald. Barendrecht is met bijna 50.000 inwoners een middelgrote gemeente in Nederland.

EVB heeft sinds haar oprichting in 2013 geageerd tegen het BAR-construct. En pleit consequent voor een sterke zelfstandige gemeente Barendrecht, met eigen ambtenaren. Dat was tot tweemaal toe speerpunt van EVB tijdens de verkiezingen.

In Ridderkerk dient de grootste (lokale) partij, 18PLUS, een soortgelijk voorstel in. De laatste raadsvergadering voor het zomerreces valt in beide gemeenten op 6 juli aanstaande.

Share this: