Barendrecht veiliger!

Echt voor Barendrecht (EVB) maakt zich al jarenlang hard voor een veiliger Barendrecht. Wij staan pal voor een veilig woon- en leefklimaat voor onze inwoners. Er is in de gemeenteraad de laatste weken veel aandacht voor dit onderwerp. Zo gaf de politie op 5 maart een toelichting op het politiewerk in Barendrecht en werd bekend dat er meer wijkagenten in Barendrecht komen. Dat is fantastisch nieuws! Hiermee wordt een belangrijk verkiezingspunt van EVB gerealiseerd.

Ook is er op 12 maart in de commissie Samenleving gesproken over de gemeentelijke handhaving. Doordat er nu een eigen gemeentelijke organisatie is gestart, kan er veel meer gestuurd worden op lokale prioriteiten zoals handhaving op de Middenbaan, jeugdoverlast en de blauwe zone. EVB gaat toezien op betere resultaten, maar de plannen van het college zijn veelbelovend! Ook verdient een betere samenwerking tussen de veiligheidspartners zoals de politie, boa’s en de nieuw op te zetten buurtpreventie alle aandacht van het college.

Daarnaast wordt binnenkort het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027 besproken. Wat EVB betreft wordt maximaal ingezet op (verkeers)veiligheid in de wijken in Barendrecht. Tenslotte heeft onze fractie middels schriftelijke vragen aandacht ge- vraagd voor de komst van het regiokantoor van de politie. We rekenen op een proactieve lobby van de burgemeester om het regiokantoor zo snel mogelijk in Barendrecht te krijgen. Zo blijft EVB zich inzetten voor een veiliger Barendrecht!

Share this: