Barendrecht mogelijk zowel verkeersveilig als sociaal veilig

In vervolg op de oproep van de fractie van Echt voor Barendrecht (EVB) aan de gemeenteraad en het college om Barendrecht de komende jaren verkeersveiliger te maken is in de raadsvergadering van 7 juli een voorstel hiertoe aangenomen. Het voorstel om met name verkeersremmende maatregelen in 30 km-zones te bewerkstelligen is zelfs uitgebreid met maatregelen op het gebied van sociale veiligheid, ter bestrijding van toenemende criminaliteit in Barendrecht.

Bij de begrotingsbehandeling 2021 verwacht EVB nu van het college inzicht in de kosten voor investeringen in zowel verkeersmaatregelen als ook investeringen in toezichtcamera’s op diverse plaatsen in onze gemeente. In november kan de gemeenteraad vervolgens besluiten of een deel van de uitkering van de verkochte ENECO-aandelen, in totaal 17 miljoen netto, hiervoor zal worden gebruikt.

De uitbreiding met sociale veiligheid, met name investeringen in toezichtcamera’s kwam tot stand door samenwerking met de fractie van de VVD. Raadslid Dick Heijboer: “Onze fractiewoordvoerders op het gebied van sociale veiligheid werkten op dit onderwerp al samen met de VVD-fractie. Het leek EVB dan goed hier de krachten te bundelen. Zo komen we weer een stapje dichter bij een veiliger Barendrecht, met als doel minder verkeersslachtoffers en minder criminaliteit!”

Share this: