Barendrecht gastheer voor OV tijdens renovatie Heinenoordtunnel

In 2023 en 2024 wordt de Heinenoordtunnel aangepakt met een grootschalige renovatie. Door verschillende overheden (Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard en Waterschap Hollandse Delta) is er 25 miljoen euro beschikbaar gesteld om een aanvullend bereikbaarheidsplan te maken gedurende deze renovatie. Doordat in het bereikbaarheidsplan ook Barendrecht in beeld komt, ligt hier volgens Echt voor Barendrecht (EVB) een kans. In de raadsvergadering van 7 juli zal EVB er daarom bij het college dan ook op aandringen om aan te sluiten bij de lopende gesprekken over dit bereikbaarheidsplan en zeer serieus werk te maken van de aanleg van een OV-Transferium.

Wanneer de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 gerenoveerd wordt, zal onder meer de Tweede Heinenoordtunnel (de tunnelbuis voor langzaam verkeer) gereed gemaakt worden voor buslijndiensten die over de A29 rijden tussen Zuidplein en Goeree-Overflakkee en verder. Het geschikt maken van de tunnelbuis voor openbaar vervoer maakte al onderdeel uit van het alternatief ov-plan van Echt voor Barendrecht dat eind 2019 raadsbreed is aangenomen

Doordat de lijndiensten gebruik maken van de tunnelbuis voor langzaam verkeer komen ze door Barendrecht. Raadslid Kevin van Bommel: “We kunnen dan als goed gastheer op treden voor deze lijndiensten en tevens de kans te benutten om deze bussen ook in Barendrecht van een halte te voorzien. Een ander onderdeel uit ons alternatief OV-plan uit 2019 was het realiseren van een OV-transferium op de A29. Door een haltevoorziening in Barendrecht te creëren tijdens deze afsluiting kan dit direct dienen als pilot om te bezien of een halte op deze plek een uitkomst kan zijn voor forenzen. Nabij deze locatie dient er ruimte aanwezig te zijn om de auto te parkeren en kunnen er tijdelijke fietsparkeerplaatsen worden aangelegd om de forens hier optimaal te faciliteren.”

Share this: