Anonieme melders blijken CDA politici – Voornemen tot intrekken beroep bij de rechtbank

In oktober 2020 vond in de gemeenteraad van Barendrecht een stevig politiek debat plaats in de nasleep van een kwestie waarbij toenmalig wethouder Reshma Roopram de coronamaatregelen bagatelliseerde tijdens een lokaal horecabezoek, terwijl die horeca het zelf ontzettend moeilijk had. Het debat ging echter niet over die kwestie, maar over een raadslid van de EVB-fractie die de kwestie had aangekaart door daar vragen over te stellen. Onze toenmalig fractievoorzitter Lennart van der Linden. Hij werd door andere politieke partijen beschuldigd van niet integer handelen.

Aan de basis van dit debat lag een onderzoeksrapport dat was opgesteld in opdracht van toenmalig burgemeester Jan van Belzen. Dit onderzoek heeft maanden geduurd, vond in het geheim plaats en kostte ca € 20.000. De reden voor dit onderzoek – zo heeft burgemeester van Belzen altijd verklaard – was een melding die tegen Van der Linden was gedaan. Naar zijn zeggen door een viertal personen. Aan deze melders heeft van Belzen destijds geheimhouding beloofd. Zij mochten succesvol melden. Zonder dat ze zich bekend hoefden te maken.

EVB heeft destijds direct verzocht om de namen of tenminste de (politieke) functies van deze melders te openbaren. EVB wilde namelijk kunnen controleren of deze ‘melders’ politieke tegenstanders waren. Als dat zo zou zijn, dan was sprake van een politiek proces. En dan had de burgemeester zich wellicht voor het karretje van deze politieke tegenstanders laten spannen. Een kwalijke zaak. Het verstrekken van deze informatie werd keer op keer geweigerd. Waarom zou later duidelijk worden.

Tijdens het bewuste raadsdebat op 20 oktober 2020 vroeg een fractielid van EVB expliciet aan de fractievoorzitter van het CDA, de heer Johan Lengkeek, of hij degene was die de melding had gedaan. De CDA’er antwoordde kort en bondig: Nee! Hij deed intensief mee aan het debat en stemde tegen voorstellen van EVB en voor voorstellen van de toenmalige coalitiepartijen over deze kwestie. De uitkomst van de stemming was zoals vaker in die tijd: vijftien (coalitie) tegen veertien (EVB).

Sinds dit raadsdebat hebben de fractie en het bestuur van EVB een beroep gedaan op de Wet Openbaar Bestuur om informatie over deze zaak boven tafel te krijgen. Specifiek de functies van de ‘melders’. Dat werd keer op keer geweigerd. Tegen die besluiten heeft EVB bezwaar gemaakt. En zelfs beroep aangetekend bij de rechtbank. Die kwestie loopt nog steeds, er is nog altijd geen zittingsdatum bepaald.

De afgelopen tijd werd echter duidelijk wie die aangevers waren. Namelijk de vier leden van de toenmalige fractie van het CDA. De fractievoorzitter die dat in het debat van 20 oktober 2020 glashard ontkende, bleek aantoonbaar te hebben gelogen. Bovendien hadden hij en zijn fractie eigenlijk niet mogen meestemmen tijdens dit debat. Ze waren immers via hun anonieme melding degenen die de kwestie waren gestart. Het CDA speelde dus – naar nu blijkt – niet alleen officier van justitie, maar ook maar gelijk voor rechter. Zonder dat iemand het wist. Van de toenmalige CDA-fractie zijn de heren Johan Lengkeek en Arno Schippers ook nu nog altijd actief. Deze hele gang van zaken neemt EVB deze twee CDA’ers kwalijk.

De afgelopen tijd is vanuit de fractie van EVB geprobeerd om gesprekken met deze heren te voeren over deze kwestie. Gericht op de toekomst. Die gesprekken werden door hen echter afgehouden. Mede daarom schreef het bestuur van EVB op 16 april jl. een brief aan het bestuur van het CDA waarin zij op de hoogte werd gebracht van de ontstane situatie. Een situatie waarin van een vruchtbare samenwerking tussen EVB en deze twee CDA-fractieleden, de heren Lengkeek en Schippers, geen sprake kan zijn. Op deze brief ontving het bestuur van EVB slechts een ontvangstbevestiging. Een reactie waaruit spijt bleek of een uitnodiging voor een gesprek bleef uit. Daaruit maken wij op dat het CDA zich heeft neergelegd bij de verstoorde verhoudingen tussen de fractie van EVB en de heren Lengkeek en Schippers.

Voor het bestuur van Echt voor Barendrecht is duidelijk wat er gebeurd is. Onze toenmalig fractievoorzitter en lijsttrekker Lennart van der Linden is door de heren Lengkeek en Schippers (en de twee overige toenmalige raadsleden van het CDA die nu niet meer actief zijn) op een bijzonder onsmakelijke wijze aangesmeerd dat hij niet integer zou hebben gehandeld. Beschermd door anonimiteit deden zij een melding. Om er vervolgens wel in het openbaar een debat over te voeren en een oordeel over te vellen. De heer Lengkeek heeft bovendien niet de waarheid gesproken in de gemeenteraad, toen hem werd gevraagd of hij een van de melders is geweest. Allemaal uiterst kwalijk en niet integer.

EVB wil deze zaak, die nu ruim twee jaar speelt, achter zich laten. Daar is een fatsoenlijk gesprek voor nodig en vanuit deze heren verwachten we enige vorm van verontschuldiging of excuses. Beiden blijken niet mogelijk. Daarom is het tijd voor conclusies. Het bestuur van EVB constateert dat er deze zittingsperiode van de gemeenteraad geen sprake meer kan zijn van een vruchtbare samenwerking tussen EVB en de CDA leden Lengkeek en Schippers. Daar moeten we het dan maar mee doen. EVB is voornemens het beroep bij de rechtbank in te trekken en de zaak daarmee te sluiten. Het spijt ons niet anders te kunnen berichten.

Het bestuur van Echt voor Barendrecht

Share this: