Anita van Ewijk gekozen als nieuwe voorzitter

Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 mei is Anita van Ewijk-Heijboer gekozen tot voorzitter van EVB. De voordracht van het bestuur kreeg unanieme steun van de ruim vijftig aanwezige leden. Zij volgt Roeland Bol op, die gedurende vier jaar het voorzitterschap bij EVB heeft bekleed. In die vier jaar is door het bestuur veel aandacht besteed aan communicatie met zowel inwoners (o.a. door middel van wijkbezoeken, permanente bereikbaarheid, website en social media) als de eigen achterban die inmiddels is gegroeid tot zo’n 270 leden. Roeland Bol is op 30 maart geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Anita van Ewijk is vrijwel vanaf de oprichting najaar 2013 actief betrokken bij EVB. Zij heeft deel uitgemaakt van de raadsfractie van 2014-2018. Ook daarna bleef zij nauw betrokken; onder meer door de periodieke wijkbezoeken en deelname aan de werkgroep ouderenzorg. Zij ziet het voorzitterschap als een stevige uitdaging: ‘Ik zeg toe dat ik mij volledig wil inzetten om het goede van EVB vast te houden en te initiëren, Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat er ook nieuwe concepten worden bedacht en uitgewerkt om te zorgen dat inwoners en leden zich betrokken blijven voelen bij en mee willen doen met de grootste lokale partij van Nederland, Echt voor Barendrecht!’

Share this: