Alle deelnemers van onze cursus geslaagd!

Foto: Arco van der Lee

Woensdagavond 13 oktober sloten wij onze cursus “Hoe werkt de gemeentepolitiek?” in het gemeentehuis af. Na een afsluitend examen bleken alle deelnemers van de cursus geslaagd. Burgemeester Govert Veldhuijzen reikte de diploma’s aan het slot van de cursus uit.

De cursus was bedoeld voor mensen die meer willen weten over het bestuur van de gemeente. Daaronder ook mensen die interesse hebben in een plaats op de kandidatenlijst bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2022. Over een aantal jaar zullen wij dezelfde cursus nog eens organiseren.

Kijk hieronder naar enkele foto’s:

Share this: