Algemene Ledenvergadering eensgezind over partijkoers

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Echt voor Barendrecht (EVB) op woensdag 17 april jl. zijn zowel het jaarverslag van 2018 als de begroting van 2019 unaniem vastgesteld. Ook waren drie van de vier bestuursleden opnieuw herkiesbaar. Roeland Bol werd per acclamatie als voorzitter herkozen en begint nu aan zijn tweede termijn.

De tientallen aanwezige leden waren op de ALV onverdeeld lovend over de inzet van de gemeenteraadsfractie onder leiding van Lennart van der Linden. Ook het bestuur waar Piet van der Linden als penningmeester en Jan de Vries als algemeen bestuurslid deel van blijven uitmaken, kon op veel waardering rekenen.

Voorzitter Roeland Bol hield een gloedvol betoog waarin hij het College de maat nam.
Bol: “Het afvalbeleid, het enige echte besluit van dit College, is in drie weken door de gemeenteraad gejast: ondoordacht, onbezonnen en onbehoorlijk. Heel Barendrecht gaat vanaf volgend jaar aan de kliko, met dank aan onze regenboogcoalitie. En reken dan maar dat inwoners in de zomer geen goud vinden als zij onderin de GFT-bak kijken. Maar eerder een tastbaar bewijs van hoe in dit gemeentehuis wordt geklungeld, gekonkeld en om de hete brij wordt heen gedraaid. De kliko als vleesgeworden metafoor van bestuurlijk broddelwerk. Barendrecht verdient beter!”