Afvalbeleid: De fabeltjes van het CDA

De coalitie die op dit moment de gemeente Barendrecht bestuurt is verantwoordelijk voor het falende nieuwe afvalbeleid. Het CDA, dat medeverantwoordelijk is voor dit beleid, probeert bij monde van haar fractievoorzitter, de heer Lengkeek, in De Schakel van vorige week u wijs te maken dat er rondom het nieuwe afvalbeleid veel fabeltjes worden verteld. Hij suggereert dat het allemaal wel meevalt. En dat nu is écht een fabeltje. Wij zullen dat aantonen aan de hand van de voorbeelden die door de CDA’er worden genoemd en die door hem, in strijd met de waarheid, worden omschreven als fabeltjes.

De ondergrondse containers worden niet op tijd geleegd.

Dat is geen fabeltje maar een feit. Storingen vanwege het feit dat er een blokkade ontstaat omdat het afval verkeerd is ingebracht waren er ook onder het oude afvalbeleid. Maar doordat na de invoering van het nieuwe afvalsysteem al het plastic in de ondergrondse containers moet worden gedumpt, zijn de ondergrondse containers eerder vol. Daar is onvoldoende rekening mee gehouden. Gevolg: overal in de gemeente ondergrondse containers die vol zijn. En helaas leidt dat ertoe dat geïrriteerde burgers na een aantal malen tevergeefs geprobeerd te hebben hun afval in de ondergrondse container te dumpen, hun afval er maar naast zetten. Niet goed natuurlijk, maar wel een rechtstreeks gevolg van het nieuwe afvalbeleid.

Het pasjessysteem is te kraken.

Dat is aangetoond. Het systeem is ingevoerd terwijl het onvoldoende getest was, met alle gevolgen van dien. Dus geen fabeltje, maar een waarheid als een koe.
De start rond de jaarwisseling was dramatisch.
Dat is zachtjes uitgedrukt. Het was een puinhoop. Dat dat een gevolg zou zijn van het feit dat het gebruikelijk is dat rondom de jaarwisseling de ondergrondse containers worden afgesloten, is onjuist. Het kwam doordat het nieuwe afvalbeleid onvoldoende voorbereid werd ingevoerd. Een bestuurlijke blunder van formaat, bepaald geen fabeltje.

Vervoer naar Heerenveen is extra milieubelastend.

Dat de verwerking door AVR in Duitsland zou gebeuren is onjuist. AVR heeft in Rozenburg een eigen scheidingsinstallatie. Daar wordt het plastic uit het afval gehaald en het afval dat overblijft wordt verbrand wat weer warmte en energie oplevert voor huishoudens in de regio Rotterdam. Regionale energie dus! Het uitgesorteerde plastic dat vervolgens naar elders vervoerd moet worden, is dus veel minder dan de hoeveelheid afval die naar Heerenveen vervoerd wordt.
Al het afval uit Barendrecht wordt nu naar Heerenveen vervoerd. Dat Heerenveen verder weg is en dus meer kilometers vervoer vereist en daarmee het milieu meer belast is een feit en aantoonbaar geen fabeltje.

De belasting gaat omhoog want de gemeente heeft geld nodig.

Dit nieuwe afvalbeleid zorgt ervoor dat de kosten beperkt blijven, stelt het CDA. Nou, dat moet nog maar blijken. Voorlopig zullen de invoeringskosten hoger zijn dan geraamd. De puinhoop omtrent de invoering van het pasjessysteem, het feit dat de ondergrondse containers vaker moeten worden geleegd dan waar rekening mee is gehouden, dat in grote wijken zoals Buitenoord, Nieuweland en delen van Carnisselande geen mini-containers kunnen worden gebruikt zoals vooraf was gedacht en andere onvolkomenheden, zoals het feit dat liefst 25% de “mini”-containers voor papier en 14% voor GFT hebben geweigerd, heeft veel mankracht en dus geld gekost. De aanname dat het nieuwe systeem relatief goedkoop is, is dus voorbarig. Nog geen fabeltje. Dat zal blijken zullen we maar zeggen.

Kortom, wat door het CDA wordt genoemd als feiten zijn geen feiten, maar onwaarheden. Juist het CDA verkoopt fabeltjes. Iedereen die opgelet heeft weet dat het nieuwe afvalbeleid ondoordacht en onvoorbereid is ingevoerd. Het gevolg daarvan is een verlies aan draagvlak voor een beter milieubeleid en verlies van vertrouwen bij onze inwoners in het gemeentelijk bestuur. Dat is de schade en dat is schande. En dat is geen fabeltje!

Miranda Mes en Dirk Vermaat
Gemeenteraadsleden EVB

Share this: