Afscheid BAR: Dank en waardering aan de ambtelijke organisatie

Vanaf 1 januari 2024 kent Barendrecht weer een eigen zelfstandige ambtelijke organisatie. Dit was een belangrijk punt uit ons tienpuntenplan 2022-2026. Allereerst is hieraan natuurlijk hard gewerkt door onze wethouder Margo Stolk. Maar ook door vele ambtenaren binnen het gemeentehuis. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december werd hieraan dan ook door middel van onderstaande motie aandacht aan gegeven. De motie werd unaniem aangenomen.

Ons gemeenteraadslid Dick Heijboer heeft als plv. nestor namens de gemeenteraad het volgende bij de motie uitgesproken:

Namens alle gemeenteraadsleden wil ik naar aanleiding van deze motie kort enige woorden richten aan onze gemeentesecretaris Gert-Jan Bravenboer.

Als gemeenteraad hebben wij vorig jaar in grote meerderheid besloten onze ambtelijke organisatie anders in te richten. Dit heeft flinke invloed gehad op uw werk en op het werk van heel veel ambtenaren in dit gemeentehuis. We hebben het u zogezegd niet makkelijk gemaakt. Zeker niet omdat tijdens de verbouwing, het werk gewoon doorging. Maar dankzij de toewijding en betrokkenheid van u en van alle ambtenaren bij onze gemeente bleef de dienstverlening aan onze inwoners gewoon op peil. En staat er nu een stevig fundament voor een nieuwe, zelfstandige Barendrechtse organisatie.

En hoewel er in de gemeenteraad ook wel verschillen van inzicht waren over het nut en de noodzaak van de BAR ontvlechting, zijn wij vandaag eensgezind over het grote compliment dat wij u en alle ambtenaren in dit huis willen geven: dank voor uw inzet in het afgelopen jaar en veel werkplezier in de toekomst!”

Motie-2023-19-Dank-en-waardering

Share this: