EVB trakteert bewoners Meliom

Een groot aantal bestuurs- en fractieleden van Echt Voor Barendrecht (EVB) was onlangs present. EVB doet met regelmaat een activiteit met Present Barendrecht. Op de zonovergoten zaterdag 13 oktober ging een grote groep EVB-vrijwilligers op stap met bewoners van Meliom.

De bewoners wilden graag een keer naar de kinderboerderij in Ridderkerk. Toen iedereen trek begon te krijgen was het tijd voor de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’. Present en EVB hadden geregeld dat er voor iedereen een pannenkoek en een drankje was in het naastgelegen pannenkoekenhuis.

Niet alleen de cliënten genoten van deze gezellige dag. Ook de vrijwilligers hadden het prima naar hun zin. Bij deze activiteit was nog een lokale organisatie betrokken. De Zorgnijverij stelde haar personenbus ter beschikking voor het vervoer.

EVB gaat weer de wijken in en bezoekt Noord 3 en 4

Echt voor Barendrecht vindt dat bij een goed werkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming. Een van de speerpunten is daarom direct contact met inwoners en weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving.

EVB pakt de draad van de afgelopen jaren weer op en dus bezoeken wij alle wijken onder het motto ‘DE WIJKEN IN’. Zaterdag 20 oktober wordt tussen 10 en 12 uur Noord 3 en 4 bezocht.

Noord 3 en 4 zijn voornamelijk gerealiseerd in de jaren zestig. Op loopafstand liggen zowel een tweetal winkelcentra (o.a. supermarkten) als het NS-station. Er zijn tal van voorzieningen in de wijk of in de nabijheid, zoals lagere scholen, sporthallen en diverse medische voorzieningen. Deze zijn deels ondergebracht in de MFA Kruidentuin, die in 2016 gereedkwam.

Een flink deel van met name Noord 3 heeft als bestemming gevarieerde woningbouw voor ouderen gekregen. Daar maakt woonzorgcentrum Borgstede eveneens deel van uit. Noord 3 en 4 zijn rustige en gevarieerde wijken met veel groen. Dat maakt het aantrekkelijk om er te wonen. Voor de nabije toekomst staan de bouwprojecten Stationstuin en Kruidenmeester op de agenda. Maar er valt zeker ook wat te verbeteren aan de voorzieningen in de omgeving of bijvoorbeeld de veiligheid en het parkeren in de wijk (blauwe zone).

Over deze onderwerpen en meer wil EVB graag met de inwoners van Noord 3 en 4 in gesprek. Uiteraard kunnen inwoners EVB ook weer bezoeken in onze geel-zwarte campagnewagen. Deze staat opgesteld in de Kruidentuin.

In ‘t hart van de raad

De Schakel: In ‘t hart van de raad – 11 oktober 2018

Fractie op 3×3 clinic bij Sjoerd van Vilsteren

Afgelopen zaterdag had EVB een primeur. Op het gloednieuwe 3×3 basketbalveld op sportpark De Bongerd kregen een zestal fractieleden een clinic 3×3 basketbal, gegeven door de bekende Barendrechtse basketballer Sjoerd van Vilsteren.

De voormalig speler van Heren 1 van CBV Binnenland stortte zich een aantal jaar terug op de nieuwe, inmiddels razend populaire basketbaldiscipline 3×3; een snellere en meer fysieke variant van het traditionele basketbal.

En met succes. Van Vilsteren werd met zijn team 2e op het WK in 2017, een ongekende sensatie. Nu droomt hij van de Olympische Spelen in Tokio in 2020.

Van Vilsteren is in zijn nopjes met het gloednieuwe veld. Hij kreeg op Facebook reacties uit heel Nederland en zelfs van over de landsgrenzen, toen hij trots het nieuwe veld liet zien op de elektronische snelweg.

Hij was er zelf de drijvende kracht achter. Na de renovatie en verkleining van korfbalvelden kwam er ruimte vrij op sportpark De Bongerd. Van Vilsteren sprak met Willem Booij, toen nog voorzitter van KV Vitesse. Ook toenmalig wethouder Lennart van der Linden zag het plan helemaal zitten.

Op dit deel van De Bongerd bevinden zich inmiddels korfbal, atletiek, beachvolleybal, jeu de boules en nu dus 3×3 basketbal. Een mooi gevarieerd aanbod voor Barendrechtse sporters!

Uiteraard hopen we dat vele Barendrechters komende tijd plezier gaan hebben van dit nieuwe sportveld. Sjoerd bedankt voor de clinic en veel succes op weg naar en in Tokio.

Op de groepsfoto, vlnr: Piet van der Linden, Ruben van der Leer, Marcel Hazebroek, Miranda Mes, Margo Stolk, Willem Booij, Lennart van der Linden en Sjoerd van Vilsteren.

EVB vraagt alternatieve route voor vrachtwagens naar Stationstuin

Echt voor Barendrecht heeft in de commissievergadering Ruimte van 2 oktober jl. vragen gesteld aan het college over de overlast, die wordt veroorzaakt tijdens het bouwen van 82 appartementen op de Stationstuin.

Er worden drie appartementengebouwen neergezet op de ‘oude zwembad’ locatie. Hiervoor zijn straks veel vrachtwagens in touw om de benodigde bouwmaterialen aan te voeren. Het gaat om honderden vrachtwagenbewegingen door Barendrechtse woonwijken. Dit geeft overlast voor inwoners en voor het verkeer op de route die de vrachtwagens afleggen. Vooral inwoners aan de 1e Barendrechtseweg, Binnenlandse Baan, Meije en Stationsweg of via de route Kilweg,  Leedeweg, Ziedewijdsebaan, Buitenlandse Baan kunnen tril- en geluidsoverlast ondervinden van de vele vrachtwagens. Bovendien gaat de route, die de vrachtwagens door Barendrecht afleggen, langs scholen waar veel jeugd fietst. Dit geeft extra risico’s voor de veiligheid van de fietsers. Wij vinden dit een ongewenste situatie en hebben het college gevraagd om alternatieven en zelf een suggestie gegeven.

Gevraagd is namelijk om een alternatieve route voor de vrachtwagens naar het bouwterrein van de Stationstuin te onderzoeken. Deze route loopt via het parkeerterrein bij BVV Barendrecht en KV Vitesse, achter de atletiekbaan langs via een tijdelijke weg over het fietspad en voetpad naar de “brandweerweg” langs de tunnelbak van de NS en komt uit op het bouwterrein. Wij beseffen heel goed dat dit voor inwoners van de Rietgors en Bergeend voor overlast kan zorgen vanwege de vrachtwagens die op 10 meter langs de achtertuin rijden. Echter komen deze vrachtwagens alleen overdag langs en veroorzaken ze geen gevaarlijke situaties omdat de tijdelijke weg niet door ander verkeer mag worden gebruikt. Hiermee wordt voorkomen dat de vrachtwagens door de woonwijken heen moeten.

Marcel Hazebroek, raadslid commissie Ruimte

Nuttige tour met mindervaliden

Foto: Een welverdiend kopje koffie na de wandeling voor ouderen en mindervaliden in Carnisselande.

Zowel in Carnisselande als in het centrum heeft Echt voor Barendrecht (EVB) zaterdag 29 september met veel succes een wandeling met mindervaliden en ouderen gemaakt. De tour was door EVB opgezet om te zien waar de belangrijke voorzieningen, zoals het openbaar vervoer, de supermarkt of de huisarts in Barendrecht voor mindervaliden moeilijk toegankelijk zijn. Dankzij de hulp van vele ervaringsdeskundigen was het mogelijk om aardig wat knelpunten in beeld te brengen.

De twee gelopen routes hebben volgens raadslid Els Schaap bij menig EVB’er de ogen geopend hoe hobbelige wegen, gootjes, plantenbakken en andere zaken op het trottoir een flinke belemmering kunnen zijn voor mensen in een scootmobiel, met wandelstok of rollator of voor hen die een visuele beperking hebben. Els Schaap: “Het is ons deze ochtend duidelijk geworden dat Barendrecht qua bereikbaarheid voor mindervaliden nog een stuk vriendelijker moet worden.”

EVB gaat alle ondervonden hindernissen de komende week op papier zetten en zal het college van B&W daarna aansporen om deze snel aan te pakken. Ook de meldingen van mensen die dit via de telefoon of e-mail hebben gedaan worden hierin meegenomen. Melden kan overigens nog steeds via Els@echtvoorbarendrecht.nl.  EVB is van plan om over een paar maanden weer een tour te houden om te zien of de gemelde hindernissen dan inmiddels verholpen zijn.

Druk achterbanoverleg Echt voor Barendrecht

Op woensdag 26 september had Echt voor Barendrecht weer het periodieke achterbanoverleg in het gemeentehuis van Barendrecht. De opkomst was wederom groot. Ook kon de voorzitter enkele nieuwe leden verwelkomen, het aantal leden zit na de verkiezingen aardig in de lift.

Tijdens het achterbanoverleg kregen de aanwezigen van onze fractievoorzitter Lennart van der Linden onder andere een kijkje in de keuken van politiek Barendrecht. Daarnaast gaven raadsleden Nicoline Blankenstein en Richard Carlebur twee boeiende presentaties. Diana Zuijdeweg werd door de leden bevestigd in de functie van partijsecretaris. Het achterbanoverleg werd afgesloten met een borrel in het Kruispunt, waarbij vooral de bitterballen erg in de smaak vielen.

Echt voor Barendrecht wil haast met uitbreiding parkeren op NS-station

Echt voor Barendrecht heeft vragen gesteld aan het college van B&W inzake het toegezegde onderzoek in december 2017 over meer fietsparkeerplaatsen bij het NS-station en de capaciteitsuitbreiding van het parkeerdek voor auto’s voor ongeveer 50 parkeerplaatsen.

Beide zaken zijn toegezegd in een antwoordbrief op schriftelijke vragen van EVB van 4 december 2017.  De toezegging van de fietsparkeerplaatsen omvat een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid tot het uitbreiden van het aantal fietsparkeerplaatsen op het voorplein. In ditzelfde onderzoek wordt meegenomen of er de mogelijkheid bestaat een hek te plaatsen rondom de fietsparkeerplaatsen om het stelen van fietsen tegen te gaan.

‘’We zijn nu ruim negen maanden verder zonder dat de uitkomsten van het onderzoek naar de uitbreiding van fietsparkeerplaatsen zijn gedeeld met de gemeenteraad, noch de voortgang. Met het stellen van deze vragen proberen we hierin duidelijkheid te krijgen’’ aldus raadslid Kevin van Bommel.

In dezelfde brief van wethouder Luijendijk, is aangegeven dat er een capaciteitsuitbreiding zou plaatsvinden op het parkeerdek voor ca. 50 parkeerplaatsen. Ook hier lijkt nog geen voortgang in te zitten.

Blog: Al bijna 3 miljoen over de balk

Door Lennart van der Linden, fractievoorzitter Echt voor Barendrecht

Wanneer je als politicus gemeenschapsgeld werkelijk beschouwd als ‘van de samenleving’, geef je dat slechts weloverwogen uit. Kiezers hebben – terecht – een bloedhekel aan verspilling. En hoewel er verschillend wordt gedacht over investeringen de afgelopen jaren in het Kruispunt, de onderdoorgang A29 en de centrum aanpak, werd er op hoofdlijnen een solide financiële koers gevaren. Dat was ook wel nodig. Tot en met 2014 stond de geldkraan namelijk flink open. Er werd vooral in 2010-2014 op de pof geleefd. De schulden verdubbelden bijna. Van € 60 miljoen in 2010, naar € 110 miljoen in 2014. De gemeenteraad stond er bij en keek ernaar.

Een aanzienlijk deel ging in rook op door slecht bestuur. Neem de toenmalige centrumontwikkeling. De rekenkamer schreef een vernietigend rapport over dit debacle. In tien jaar tijd (2004-2014) ging € 7,5 miljoen van uw belastinggeld door het putje. Zonder enig resultaat. In 2014-2018 werd orde op zaken gesteld. Er is flink gesnoeid in onnodige spaarpotjes, een hardnekkig overheidsfenomeen. Nieuwe plannen werden daardoor mogelijk zonder lastenverzwaring. Het schrappen van een megaparkeergarage in het dorpscentrum leverde verder direct ruim € 10 miljoen op. Op de leningen werd afgelost. Per saldo zijn die met ca. € 20 miljoen afgenomen. De lokale heffingen daalden tussen de 4% en 7%. En qua OZB ging Barendrecht terug van ver boven het landelijk gemiddelde, naar bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde. Een mooi rapportcijfer, om de verkiezingen mee in te gaan.

Na de verkiezingen in maart 2018 volgde echter een democratisch debacle. CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 smeedden achter onze rug om een monsterverbond. Zonder überhaupt met ons te praten grepen ze, in een politieke wanhoopsdaad, de macht. Met de kleinst mogelijke meerderheid. Het zal de Barendrechtse geschiedenisboekjes ingaan als één van de meest bizarre politieke gebeurtenissen ooit. Op financieel gebied pakken donkere wolken zich nu inmiddels samen. Om nieuwe plannen te financieren moet bezuinigd worden. Maar in plaats van bezuinigen, was het eerste wapenfeit van het monsterverbond een schaamteloze uitbreiding van de eigen baantjes. Iedere partij een wethouder. Niet 4, maar 6! Duur en onnodig. Ook voor wat betreft de BAR-organisatie ging het roer om. Weg visie, besparing en kleinere overheid, maar direct meer geld naar dit complexe samenwerkingsconstruct. Met als toppunt een kersverse VVD-wethouder die als spreekpop van ambtenaren in zijn eerste optreden direct de onnodige extra ambtelijke kosten verdedigde. Geknor van zijn eigen fractie ten spijt.

Kortom: ouderwetse verspilling dreigt. L’histoire c’est répète? Wellicht. Maar ditmaal geen gemeenteraad die collectief apathisch toekijkt. EVB lanceert als oppositiepartij de verspillingsmeter 2018-2022. En die gaat nu al richting de € 3 miljoen. Op www.echtvoorbarendrecht.nl/verspillingsmeter houden we komende tijd bij hoeveel geld het monsterverbond onnodig verbrast. En in maart 2022 presenteren we hen samen met u de eindafrekening.

 

Blog: Verantwoordelijkheidsvakantie

In het reces, zoals de vakantieperiode in de politiek zo mooi heet, ligt alles een beetje stil. Er zijn weinig ontwikkelingen, geen vergaderingen en al helemaal geen nieuwe voorstellen. Ik heb dat altijd gek gevonden. Alsof er twee maanden geen zaken in het land zijn die enige bemoeienis van een parlement of een gemeenteraad behoeven. De gemeenteraadsfractie van Echt voor Barendrecht heeft in de afgelopen vakantieperiode in ieder geval niet stilgezeten en wel een aantal zaken aangekaart, en niet voor niets.

Zo waren er tijdens het reces verschillende incidenten, dat wil zeggen bijna-ongelukken op rangeerterrein Kijfhoek, een gebied vlakbij Barendrecht, waar treinwagons met gevaarlijke stoffen worden af- en aangekoppeld. Een van de in totaal vier incidenten binnen enkele weken was een botsing tussen twee wagons. Een incident dat doet denken aan een soortgelijk incident in 2011. Toen was er op hetzelfde terrein ook een botsing en ontstond een grote ethanolbrand. Als gevolg van deze brand moesten er zelfs mensen uit hun huis worden geëvacueerd. Daar zullen de instanties dan wel van geleerd hebben zou je denken, maar nee, zeven jaar later gebeurt het gewoon nog eens en daarna nog drie keer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet ProRail naar aanleiding van de vier incidenten onder verscherpt toezicht en geeft aan dat de veiligheid van Kijfhoek structureel in gevaar is omdat de veiligheidsinstructies niet worden nageleefd. Voor de gemeenteraad en het college van Zwijndrecht, waar het rangeerterrein Kijfhoek officieel onder valt, zijn de incidenten reden genoeg om in het reces een extra raadsvergadering te houden. Er wordt besloten om een brief op hoge poten naar de minister te sturen. De inwoners rond Kijfhoek lopen immers gevaar, maar niet alleen de inwoners van Zwijndrecht, ook de inwoners van Barendrecht. Hier in Barendrecht zwijgt het college echter, incident na incident.

Pas nadat Echt voor Barendrecht vragen stelde over de vier incidenten kwam het college van B&W met een reactie. Maar hoewel nota bene locoburgemeester Bults (D66) aanwezig was bij de extra raadsvergadering in Zwijndrecht zegt men hier van geen enkel incident te weten. Gekker wordt het nog als blijkt dat de burgemeester in een van zijn nevenfuncties betrokken is bij het onderhoud van de veiligheidsvoorzieningen op Kijfhoek. Ook vanuit deze hoedanigheid zegt de burgemeester echter niet op de hoogte te zijn van de incidenten. En op extra informatie hoeft de gemeenteraad van Barendrecht ook al niet te rekenen, dat moet maar uit de brief aan de minister van de gemeente Zwijndrecht worden opgemaakt.

Een college dat amper verantwoordelijkheid toont en geen informatie wil delen. Zo wordt het reces in Barendrecht ook een staatsrechtelijk unicum. Het is daarom maar te hopen dat ons dorp, de komende jaren tijdens de zomerperiode, voor echte rampspoed wordt behoed.

Roeland Bol, voorzitter

Bronvermelding: Ikstripje.nl (cartoon) en Joop van Houdt (foto)

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.