ECHT VOOR BARENDRECHT BEZOEKT VRIJHEIDSAKKER EN GAATKENSOOG

Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving. Deze week staan er twee prachtige wijken in Carnisselande op de agenda.

Het EVB campagneteam wordt dit keer daarom in tweeën gesplitst. Team 1 bezoekt Vrijheidsakker, de wijk tegenover de voetbalvereniging en de tennisvereniging Smitshoek. Team 2 gaat naar Gaatkensoog, het eiland met de vuurtorenwoningen.

Wij gaan tussen circa 10 en 12 uur langs de deuren.

U kunt EVB zaterdag echter ook weer bezoeken in de gele campagnebus, om daar met ons in gesprek te gaan. Deze zal worden geparkeerd bij de Smitshoeksebaan ter hoogte van de v.v. Smitshoek.

Tot zaterdag!

Verslag EVB thema-avond jongerenhuisvesting

Donderdag 8 februari j.l. organiseerde EVB een themabijeenkomst jongerenhuisvesting.
Gastheer was SPRING! Zuideinde 80, een locatie nabij het station, waar in rap tempo een kantoorgebouw wordt omgevormd tot microwoningen. 1 april 2018 wil men open.

De avond werd met ca. 50 bezoekers prima bezocht, onder hen veel jongeren, maar ook overige geïnteresseerde Barendrechters.
SPRING! Diende als inspirerend concept voor alternatieve woonvormen, waarvan EVB vindt, dat daar meer tijd en aandacht naar mag uitgaan, nu Barendrecht langzamerhand volgebouwd begint te raken.
Lijsttrekker Lennart van der Linden presenteerde de plannen van EVB voor de komende vier jaren. Wat hem betreft gaat bijvoorbeeld nieuwbouw op de Botter gepaard met doorstroom in de wijk, waardoor betaalbare huurwoningen voor jongeren beschikbaar komen.
Het realiseren van aantrekkelijke jongerenhuisvesting is geen gemakkelijke opgave. EVB wil in navolging van afgelopen jaar de komende periode verder experimenteren met creatieve oplossingen. Naast Zuideinde 80 ook in de rest van de stationsomgeving, aan de Talmaweg, de Gouwe, een combinatie bij de aanpak van Borgstede en tenslotte ook aandacht voor nieuwbouw: het nog eens goed onder de loep nemen van de resterende bouw in Vrouwenpolder / Lagewei, waar nog ruim 300 woningen gepland staan.
Na een presentatie over verschillende woonvormen en een aantal stellingen, gingen jongeren met elkaar in gesprek over hun wensen, over kansen, maar ook over kanttekeningen die men zag. De avond sloot af met een rondleiding van het in aanbouw zijnde pand.
Al met al een prima avond, waar EVB voldoende voeding gekregen heeft om met dit thema aan de slag te gaan. Niet door middel van goedkope verkiezingsretoriek, maar met een toegespitst programma en realistische aanpak in 2018-2022.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun bijdrage!

EVB bezoekt Meerwede NO en NW

Echt voor Barendrecht bezoekt Meerwede Noord-Oost en Noord-West.

 

Meerwede, de grootste wijk van Barendrecht, wordt in verschillende etappes bezocht, dit keer als afsluiting de delen Noord-Oost en Noord-West. Op zaterdag 10 februari staat de EVB-bus geparkeerd bij u in de buurt.

Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Meerwede is grotendeels gebouwd aan het begin van deze eeuw. Het is een gezellige wijk omgeven door veel groen en brede singels. Centraal door de wijk loopt de sneltram, die Carnisselande met Rotterdam verbindt.

U kunt EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met ons in gesprek te gaan. De bus zal waarschijnlijk geparkeerd staan bij de Trinoom.

 Tot zaterdag!

Echt voor Barendrecht.

Stem op de bibliotheek in het Kruispunt

Stem ook mee!

Bibliotheek Het Kruispunt in Barendrecht, één van de bibliotheken van AanZet, is genomineerd voor de titel ‘Beste Bibliotheek van Nederland’. En daar zijn wij trots op!

Van 18 januari t/m 1 maart kan het publiek stemmen. Jouw stem telt net zoveel mee als die van de professionele jury. Help onze mooie Bibliotheek winnen!

Stem via deze link:

Stem op bieb Aanzet in het Kruispunt!

EVB bezoekt Noord 3 en 4

 

EVB vindt dat bij een goed werkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming.
Een van de speerpunten van de partij is daarom direct contact met inwoners en weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Daarom bezoeken zij alle wijken onder het motto ‘DE WIJKEN IN’. Zaterdag 3 februari bezoeken zij Noord 3 en 4, uw wijk.

Echt voor Barendrecht is sinds de verkiezingen in 2014 met 9 van de 29 zetels goed vertegenwoordigd in de gemeenteraad en heeft twee wethouders in het college van B&W. Raadsleden, wethouders, bestuur en actieve leden zijn zaterdag bij u in de wijk. En ook de geel-zwarte campagnewagen is van de partij…!

Noord 3 en 4 zijn voornamelijk gerealiseerd in de jaren zestig. Beide wijken zijn centraal gelegen in Barendrecht en worden in het noorden begrensd door de wijken Noord 2 en Binnenland, in het oosten door de Stationsweg en in het westen en zuiden door de Binnenlandse Baan. Op loopafstand liggen zowel een tweetal winkelcentra (o.a. supermarkten) als het NS-station. Er zijn tal van voorzieningen in de wijk of in de nabijheid, zoals lagere scholen, sporthallen en diverse medische voorzieningen. Deze zijn deels ondergebracht in de fraaie Multifunctionele Accommodatie aan de Kruidentuin, die in 2016 gereedkwam. Er is veel groen in de wijk.

Een flink deel van met name Noord 3 heeft als bestemming gevarieerde woningbouw voor ouderen gekregen. Daarvan maakt woonzorgcentrum Borgstede eveneens deel van uit.

Dat maakt het aantrekkelijk om er te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen in de omgeving of bijvoorbeeld de veiligheid en het parkeren in de wijk.

Over deze onderwerpen en meer willen wij met u in gesprek. Om te horen wat ú vindt van de wijk en hoe we het woon- en leefklimaat kunnen verbeteren. De tips en adviezen nemen wij mee als er in de gemeenteraad over plannen en maatregelen in de wijk moet worden besloten. Maar uiteraard willen wij ook over andere zaken in onze gemeente met u praten.

U kunt ons ook bezoeken in onze campagnebus. We parkeren in de Kruidentuin.

Vandaag is EVB dus in uw wijk. Maar ook ná vandaag blijven wij ons inzetten. Voor Noord 3 en 4 én voor alle andere wijken in Barendrecht!

Tot zaterdag!

EVB thema-avond praat mee over jongerenhuisvesting

Vind jij betaalbare huisvesting voor jongeren in Barendrecht belangrijk? Veel Barendrechtse jongeren wijken (tijdelijk) uit naar Rotterdam. Soms bewust, soms noodgedwongen. Betaalbare woonruimte is schaars, de huizenprijzen stijgen, wachtlijsten zijn lang en Barendrecht is bijna volgebouwd.

De afgelopen jaren is Barendrecht gaan experimenteren met nieuwe woonconcepten. Zoals aan de Talmaweg en aan Zuideinde 80, naast het station. Nieuwe ideeën vormen en hervormen de wereld. Het maakt het voor meer jongeren mogelijk om betaalbaar in Barendrecht te wonen. EVB wil dat er de komende vier jaar actief werk gemaakt wordt van woonruimte voor jongeren. Maar hoe ziet dat creatieve aanbod eruit? Wat mag het kosten? Welke mogelijkheden ziet onze jeugd zelf? Hoe kunnen we vergelijkbare, ondernemende initiatieven stimuleren? Zomaar wat vragen waarover we graag in gesprek gaan!

EVB nodigt geïnteresseerden daarom graag uit op donderdag 8 februari om 19.30 uur in het voormalige kantoorpand aan het Zuideinde 80. Hier wordt momenteel een kantoorgebouw omgevormd tot ruim 57 woonstudio’s. Er kan die avond ook een modelstudio worden bezichtigd.

Echt voor Barendrecht

Echt voor Barendrecht bezoekt Dorpzicht en Bijdorp

EVB vindt dat bij een goed werkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming.
Een van de speerpunten van onze partij is daarom direct contact met inwoners en weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Daarom bezoeken wij alle wijken onder het motto ‘DE WIJKEN IN’. Vandaag bezoeken wij de wijken Dorpzicht en Bijdorp

Leden van EVB gaan zaterdag 27 januari tussen 10 en 12 uur langs de deuren.

Dorpzicht, bestaat geheel uit koopwoningen met aan de noordrand een strook met bedrijfsactiviteiten. Aan de oostkant wordt de wijk begrensd door de 1e Barendrechtseweg, aan de zuidzijde door het oude centrum en aan de westkant door de wijk Bijdorp. Centraal in de wijk ligt het complex van de Stichting Yulius, specialist in geestelijke gezondheid.

Bijdorp bestaat uit twee delen. Ten noorden van de rondweg Henry Dunantlaan bevindt zich een bedrijventerrein en ten zuiden de woonwijk, bekend om zijn afwisselende woningaanbod en architectuur. De woonwijk wordt aan de zuidzijde begrensd door de Dorpsstraat en aan de westzijde eveneens door de eerdergenoemde rondweg.
Dorpzicht en Bijdorp beschikken naast een drietal kerken aan de zuidrand over een aantal sportvoorzieningen, terwijl primaire voorzieningen zoals winkelcentra (supermarkten), medische zorg en scholen zich op korte afstand bevinden. De wijken zijn wandel- en fietsvriendelijk en hebben elk een goed ontsluiting op de rondweg. Dat alles maakt Bijdorp en Dorpzicht aantrekkelijk om in te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen en de omgeving.
Over deze onderwerpen en meer willen wij met u in gesprek. Om te horen wat ú vindt van de wijk en hoe we het woon- en leefklimaat kunnen verbeteren.

Maar uiteraard willen wij ook over andere zaken in onze gemeente met u praten.
Vandaag is EVB dus in uw wijk. Maar ook ná vandaag blijven wij ons inzetten. Voor Bijdorp en Dorpzicht én voor alle andere wijken in Barendrecht!
U kunt EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met de leden in gesprek te gaan.  De bus zal geparkeerd staan t.o. Yulius aan de Boerhaavelaan.

Tot zaterdag!

De gemeente Midden-IJsselmonde

De gemeente Midden IJsselmonde bestaat niet en wat EVB betreft komt die er ook niet.
Advertentie campagne 2014. Stem Lijst 1 – EVB

Maar de gemeente Midden IJsselmonde is wel nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest in de Barendrechtse gemeenteraad. Namelijk op 11 juni 2013. De naam is verzonnen en opgebracht door de toenmalig VVD-fractievoorzitter, dhr. Jippes. Het is de naam van de door de VVD destijds beoogde fusiegemeente, die voortkomt uit samenvoeging van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Een fusie die door inwoners in 2022 ‘als vanzelfsprekend’ zou worden beschouwd’. De aanduiding kwam in juni 2013 ter sprake tijdens een openbare gemeenteraadsvergadering over de vorming van de BAR-organisatie. Hierbij het fragment:

Geluidsfragment Jippes


De VVD stelt in dit fragment dat we t.a.v. de BAR-samenwerking “wel realistisch moeten zijn” en “dat in 2022 de gemeente Midden IJsselmonde als vanzelfsprekend moet worden beschouwd”. Het BAR-model als opstap naar een fusie. En verder dat identiteit niet wordt bepaald door het bestuur van een gemeenschap, maar door de mensen in die gemeenschappen.

EVB is het hier volstrekt mee oneens. Voor bestuurders geldt dat kwaliteit en competenties van belang zijn, maar dat échte democratische meerwaarde zich ook uit in hun betrokkenheid bij die gemeente en de samenleving. Bestuurders dienen herkenbaar te zijn voor die gemeenschap. En bij voorkeur uit die gemeenschap voort te komen. En daar te wonen, actief deel uit maken van de samenleving en gemakkelijk benaderbaar zijn.

D66 antwoordde op de VVD als volgt:

Geluidsfragment D66

D66 geeft hier dus aan dat wat hen betreft een volledige bestuurlijke fusie “inderdaad zoals de heer Jippes ook aangaf” de stip op de horizon moet zijn. Alleen de naam Midden IJsselmonde, daar zijn zij nog niet over uit. Maar tot het zover is, is de BAR een goede eerste stap.

Conclusie: VVD en D66 hebben bestuurlijke fusie in 2013 actief bepleit bij de vorming van de BAR. En tot op heden hebben we hen deze uitspraken (nog) niet openlijk zien terugnemen. Maar wie weet. Want beter ten halve gekeerd…

Bron: https://barendrecht.raadsinformatie.nl/vergadering/40436/gemeenteraad%2011-06-2013
Agendapunt 5.

EVB factcheckt OZB-explosie VVD

Je kan merken dat het verkiezingstijd is. Politieke partijen beginnen hun stokpaardjes te berijden en tegenstellingen worden goed zichtbaar. EVB juicht dat debat toe: dan valt er tenminste wat te kiezen. EVB heeft met een ingezonden brief in de Schakel gereageerd op de onzin die de VVD vorige week in die krant liet optekenen. De VVD stelt dat zonder BAR, de OZB met 30% omhoog moet. Tijd voor een factcheck. En wat blijkt: vier maal prijs.

Onjuistheid 1
– De EVB-wethouders uiten voortdurend hun afkeer van samenwerking in BAR.

Dit is een éénzijdige interpretatie van het rapport, waaruit wordt geciteerd. Maar het gaat voorbij aan de volgende passage in het rapport (pagina 24), waarin we lezen: “Andere respondenten relativeren weer de opvatting van EVB: op onderdelen werken de EVB-bestuurders juist mee aan de samenwerking in BAR verband.”

Verder spreekt het rapport over uitlatingen van EVB-politici, dat is iets anders dan EVB-bestuurders. Onze lijsttrekker is zowel bestuurder als politicus. Bestuurders komen keurig de overeengekomen coalitieafspraken na en voeren het collegeprogramma uit. Dat deden zij overigens in 2014-2018 niet onverdienstelijk, lees de verantwoording er maar op na.

Maar voor wat betreft het BAR-construct heeft EVB een duidelijk afwijkende toekomstvisie:  Barendrecht blijft een zelfstandige gemeente. Met een eigen slagvaardige ambtelijke organisatie, voor wie de Barendrechters centraal staan. Samenwerken: ja. Samenvoegen: nee.

En dat standpunt, dat dragen we uit.

Onjuistheid 2
– Stoppen met het BAR-construct, kost Barendrecht € 2,5 miljoen per jaar.

Deze stelling suggereert dat de besparing van 10%/€ 2,5 miljoen die de afgelopen jaren is ingeboekt, geheel teniet zou wordt gedaan bij het terughalen van taken naar Barendrecht en/of het geheel stoppen met het BAR-construct. Daar is geen enkel bewijs voor.

Sterker nog, er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar dergelijke constructies en keer op keer is de conclusie dat ze op termijn geen geld besparen. Zie recent COELO. EVB is van mening dat we met een eigen organisatie de beste dienstverlening, tegen de laagste kosten kunnen bewerkstelligen. Wij gaan voor een slagvaardige lokale overheid, die dicht op de samenleving acteert. Dat zou ook liberalen moeten aanspreken.

Onjuistheid 3
– De OZB moet dan met 30% omhoog.  

Zie onjuistheid 2, de VVD projecteert een niet onderbouwde kostenstijging van
€ 2,5 miljoen aan de huidige OZB-inkomsten van € 7,5 miljoen. Naast wat we hierboven aangeven, is de afgelopen jaren veel gerealiseerd in Barendrecht én juist zuinig met belastinggeld omgegaan.

De OZB-inkomsten stegen in 2014-2018 wel, maar minder dan het landelijk gemiddelde: slechts 4% (Onder VVD-bewind in 2010-2014 was dat ca. 10%). De lokale heffingen daalden in 2014-2018 met wel 5-13 % (Onder VVD-bewind in 2010-2014 stegen deze met 5-7%). Er werd verder in 2014-2018 per saldo ca. € 20 miljoen afgelost op geldleningen. (Onder VVD-bewind werd er in 2010-2014 € 60 miljoen bijgeleend).

Onjuistheid 4
– Barendrecht kent géén politieke partij die vindt dat de gemeente Barendrecht moet worden samengevoegd met buurgemeenten tot bijvoorbeeld een gemeente “Midden IJsselmonde”.

Dit is misschien wel het meest gênante statement van het stuk. Een poging om het verleden weg te moffelen wellicht. Die politieke partijen kent Barendrecht namelijk wel: VVD en D66. Zij hebben dat bij de start van de BAR in een openbare raadsvergadering bepleit als stip op de horizon. De naam “Midden IJsselmonde”, is destijds nota bene verzonnen en aangedragen door de VVD. Gelukkig hebben we de geluidsfragmenten nog, luister die hier terug en oordeel zelf.

Conclusie
In verkiezingstijd worden tegenstellingen uitvergroot. Dat is wat EVB betreft prima. Wij zijn altijd bereid tot discussie. En om stellingen daarin te factchecken. De stelling “Barendrecht zonder BAR: verhoging OZB met 30%” is zo’n stelling.
En die stelling classificeren we als: goedkope verkiezingsretoriek in de categorie ‘1.000 euro voor iedere werkende Nederlander’ en ‘geen geld meer naar de Grieken’.

Donderdag 25 januari 2018

EVB bezoekt de wijk Centrum

Wijk het Centrum
EVB vindt dat bij een goed werkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming.Een van de speerpunten van onze partij is daarom direct contact met inwoners en weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Daarom bezoeken wij alle wijken onder het motto ‘DE WIJKEN IN’. Zaterdag bezoeken wij de wijk Centrum en enkele straten in Noord 1 en Centrum-Oost, waar bij een eerder bezoek niet aan toe is gekomen.

Leden van de politieke partij gaan zaterdag 20 januari tussen 10 en 12 uur langs de deuren.

De wijk Centrum ligt rondom het winkelcentrum Middenbaan, met op de kop het fraaie Kruispunt met o.a. het theater en de bibliotheek.
In de wijk vindt u ook de Baerne en ’t Trefpunt waar kunst en muziek de boventoon voeren.

Er zijn ook tal van andere voorzieningen in de wijk of op korte afstand te vinden. Dat alles maakt de wijk Centrum aantrekkelijk – zeker ook voor ouderen – om in te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen en de omgeving.
De wijk is sedert de start van de nieuwe centrumplannen behoorlijk in beweging. Woningbouw op de voormalige postkantoorlocatie nadert zijn voltooiing, maar hoe gaat de bebouwing in de Driehoek er in de toekomst uitzien en wat gaat er gebeuren met ’t Trefpunt.
U kunt  EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met de leden in gesprek te gaan.

De bus zal geparkeerd staan in de buurt van de voormalige garage van der Jagt.

Tot zaterdag

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.