EVB gaat kiezers wijk Waterkant bedanken

Echt voor Barendrecht gaat weer de wijk in. Hoewel de verkiezingen nog maar een maand geleden plaatsvonden, trekt EVB alweer de wandelschoenen en gele jacks aan.  De uitslag ligt nog vers in het geheugen: ruim 44% van de uitgebrachte stemmen waren voor Echt voor Barendrecht. Een fantastisch resultaat.

In de wijk Waterkant stemde op 21 maart maar liefst 53% op EVB; in geen enkele wijk werd zo’n hoog percentage behaald.Daarom bezoeken raadsleden, wethouders, bestuur en actieve leden van EVB zaterdag 21 april  tussen 10 en 12 uur de bewoners van Waterkant om hen te bedanken.

EVB vindt namelijk dat bij een goedwerkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming. Een van de speerpunten is daarom direct contact met inwoners. Niet alleen om te weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving, maar dus eveneens om iets terug te doen voor het in EVB gestelde vertrouwen.

Men kan EVB zaterdag ook weer bezoeken in de bus, om daar met de leden in gesprek te gaan. De bus staat geparkeerd bij de kruising Weerkant-Kuilkant.

Tot zaterdag!

Echt voor Barendrecht blijft op het juiste spoor

Echt voor Barendrecht heeft zich de afgelopen jaren enthousiast en energiek voor een beter Barendrecht ingezet en zal dit met dank aan uw steun ook de komende raadsperiode blijven doen.

De afgelopen weken zijn er door het CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 apart en in gezamenlijkheid zaken gecommuniceerd over het functioneren van Echt voor Barendrecht zowel in de gemeenteraad als in het College. Veel van wat deze partijen zeggen is feitelijk en aantoonbaar onjuist en onderdeel van een politiek spel dat gespeeld wordt om Echt voor Barendrecht uit het gemeentebestuur te houden. Het gaat te ver om hier op al de onjuistheden en verwijten in te gaan. Het is echter duidelijk dat de gevestigde partijen ons nu liever kwijt zijn dan rijk.

Wij richten onze energie liever op positieve zaken, zo willen wij graag onze kiezers bedanken en zijn hiervoor aanstaande zaterdag 21 april in de wijk Waterkant in Carnisselande waar wij maar liefst 53 procent van de stemmen kregen.

Wij zijn trots op uw steun en u kunt ook de komende vier jaar op ons blijven rekenen!

Fractie en bestuur Echt voor Barendrecht

P.s. graag verwijzen wij u nog naar dit artikel dat afgelopen week op AD.nl gepubliceerd is.

Bestuurswisselingen bij EVB

BARENDRECHT – Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Echt voor Barendrecht op 12 april stond onder meer een aantal bestuurswisselingen op de rol. Voorzitter Els Schaap-Holsheimer en algemeen lid Elly Bieren maakten vier jaar deel uit van het bestuur en traden beiden terug.

Met algehele instemming werden zij opgevolgd door Roeland Bol, die de voorzittershamer gaat hanteren, en Manon Brasser. Ook in de vacante post van secretaris werd voorzien door de benoeming van Roy de Zwart.  Daarmee is het EVB-bestuur weer op volle (oorlog)sterkte.

Uiteraard werd ook uitgebreid stilgestaan bij de verkiezingsuitslag. De succesvolle campagne werd door de in groten getale aanwezige leden geëvalueerd, waarna fractievoorzitter Lennart van der Linden de vergadering meenam in het formatieproces dat door alle overige partijen in de gemeenteraad op de verkiezingsavond blijkbaar al is ingezet zonder EVB daar überhaupt in te betrekken. Tot de dag van vandaag is de grote winnaar en grootste partij in de gemeenteraad nog steeds buitengesloten.

Voor veel kiezers – ook niet EVB-stemmers – in Barendrecht een onbegrijpelijke en nauwelijks te verteren actie. Zo blijkt uit de vele reacties in de media, maar zeker ook op de website van Echt voor Barendrecht waar vrijwel dagelijks door inwoners wordt gereageerd.

Bestuur Echt voor Barendrecht

Bijdrage fractievoorzitter EVB in het debat van woensdag 4 april 2018


Ja, voorzitter, mijn deel in dit opzichtige toneelstuk. Deze gemeentelijke theatervoorstelling, met gelukkig veel publiek. En het kaartje is ook nog eens gratis!

Ik heb net al een aantal vragen gesteld na de termijnen van andere fractievoorzitters en mijn bijdrage in de eerste termijn strekt zich uit in twee onderdelen:
1 – Een terugblik: het verloop van de verkenning tot nu toe.
2 – Een vooruitblik. Hoe voorwaarts t.a.v. het formatieproces.

1 – Het verloop van de verkenning tot nu toe
Het is gebruikelijk in vrijwel heel Nederland dat de winnaar van de verkiezingen, de grootste partij, het voortouw neemt in de informatieronde. Dat is vooral een kwestie van respect voor de kiezer. Datgene, wat de burgers van Barendrecht, hebben uitgesproken. Zij en niemand anders, bepalen immers het bestuur in hun gemeente. En wie er eens in de vier jaar de gemeenteraad vormen om hen te vertegenwoordigen.

Bovenop dit ‘algemene principe’ uit respect voor de kiezer, is aanvullend in Barendrecht vóór de verkiezingen door alle fractievoorzitters afgesproken dat de grootste partij het voortouw neemt bij de verkenning van coalitie en collegevorming.

Voorzitter, mijn eerste conclusie, ik kan het niet anders omschrijven, is dat in Barendrecht op dit vlak sprake is van woordbreuk. Het tegenovergestelde heeft namelijk plaatsgevonden, namelijk het initiatief is door anderen genomen. En EVB is vooral daarbuiten gelaten. Ik vind dat bizar. Lees verder Bijdrage fractievoorzitter EVB in het debat van woensdag 4 april 2018

Uitslag prijsvraag “voorspel de verkiezingsuitslag”.

De prijswinnaar van de prijsvraag “voorspel de verkiezingsuitslag” is bekend. Meedoen was mogelijk door in de EVB pop-upwinkel de uitslag te voorspellen.

Op dinsdag 27 maart is de prijs uitgereikt aan de heer Johan Ouwerkerk, die op één zetel nauwkeurig, de uitslag wist te voorspellen.
Lennart van der Linden, lijsttrekker van Echt voor Barendrecht, reikte de prijs uit.

uitreiking prijsvraag

De prijs bestaat uit een high-tea voor 2 personen bij Bistro en Wijnbar Le Bonheur.
Wij wensen de heer en mevrouw Ouwerkerk een gezellige middag toe.
Echt voor Barendrecht.

Verkiezingsavond 21 maart 2018

Nu het echte werk weer begint, een foto-impressie van onze geweldige verkiezingsavond.

Foto’s: Pieter van Hengel

OPEN BRIEF – Waarom het BAR-construct volgens EVB niet de toekomst is


AAN DE GEMEENTERAAD VAN BARENDRECHT

Geachte gemeenteraadsleden,

Gaat Barendrecht door met het BAR-construct (de samenvoeging van ambtenaren van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) of willen we een grotendeels eigen gemeentelijke organisatie? Een onderwerp dat leidt tot verhit debat in verkiezingstijd. EVB pleit voor een zelfstandige gemeente met een grotendeels zelfstandige eigen ambtelijke organisatie. Slagvaardige en betrokken medewerkers, voor wie Barendrecht centraal staat.

Sommige partijen, betichten ons op dit standpunt van populisme. Waar het werkelijk over gaat is visie. Hoe zien wij op lange termijn de inrichting van ons gemeentebestuur in Barendrecht. Achter onze slogan “samenwerken ja, samenvoegen nee” gaat meer schuil.. Daarom deze brief. Met onze argumenten én onze reactie op door andere partijen gebruikte tegenargumenten.

Waarom geloven wij niet in het BAR-construct? Wat zijn onze argumenten:
1 – Het concept is achterhaald;
2 – Minder slagvaardigheid en zeggenschap;
3 – Minder identiteit en betrokkenheid;
4 – Gebrek aan visie;
5 – Minder transparantie, minder democratische controle.

Achterhaald concept
De BAR is tot stand gekomen in een tijd waarin schaalvergroting het leidende mantra was. Alles moest groter. Gemeenten van minimaal 100.000 inwoners was de norm. Aldus voormalig minister Plasterk en het kabinet VVD/PvdA in 2012. Om aan herindeling te ontkomen, vluchtte Barendrecht in een schijnoplossing: de BAR. Een ondoordachte en korte termijn oplossing. Die bovendien versneld is doorgevoerd zonder de kiezer te raadplegen. Een vlucht naar voren om zelfstandig te blijven. Inmiddels verschijnen veel kanttekeningen over de religie van de constante schaalvergroting. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het boek Gemeente in de genen, dat onlangs verscheen. Over de Nederlandse aard van zelfbestuur. Onze hang naar zelfbeschikking op lokaal niveau. Schaalvergroting vergroot de afstand tussen inwoner en gemeentebestuur. Inwoners zijn steeds mondiger, beter op de hoogte van hun rechten en mogelijkheden. Die inwoners verwachten korte lijnen, betrokken volksvertegenwoordiging, kundige bestuurders, ondersteunt door een betrokken, kundige en dienstbare ambtelijke organisatie. Die snel en adequaat kunnen handelen. Lees verder OPEN BRIEF – Waarom het BAR-construct volgens EVB niet de toekomst is

EVB: Te hard rijdende auto’s in woonwijken aan banden

Het te hard rijden van auto’s in 30 km gebieden in woonwijken wordt door veel Barendrechtse inwoners als een probleem gezien en leidt niet zelden tot gevaarlijke situaties. Bij overtreding wordt er nauwelijks gehandhaafd. Dit maakt EVB op uit de vele opmerkingen die verspreid over heel Barendrecht door inwoners werden gemaakt tijdens de wijkbezoeken die EVB afgelopen anderhalf jaar heeft afgelegd.

Een groot aantal wegen in woonwijken zijn nog niet voldoende ingericht conform de huidige inrichtingseisen voor een 30 km gebied. Maatregelen die hiervoor nodig zijn kunnen het herinrichten van een weg als erftoegangsweg betekenen, klinkerverharding aanbrengen in plaats van asfalt, het wegprofiel versmallen en/of het aanbrengen van verkeersdrempels.

Het huidige beleid is erop gericht dat deze aanpassingen worden meegenomen bij planmatig groot onderhoud aan wegen, of bij planmatige rioolwerkzaamheden. De financiering hiervan is echter niet zelden nog een sluitpost, met andere woorden: als het budget niet toereikend is worden de snelheid beperkende maatregelen niet uitgevoerd.

Op initiatief van EVB wordt daarom nu in kaart gebracht wat de benodigde maatregelen zijn en wat die kosten. Voor de zomer van 2018 kan hierover dan worden besloten.

Wat EVB betreft wordt er werk gemaakt van veilig verkeer in de woonwijken!

 

EVB-vrouwen gaan voor kwaliteit!

In de media lezen we regelmatig dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op bepaalde posities in de samenleving. Zoals in de politiek. In de Tweede Kamer is 36% vrouw. In Barendrecht slechts 7 van de 29 raadsleden. Daar gaat wat Echt voor Barendrecht betreft verandering in komen. Op de kandidatenlijst prijken vijf vrouwen in de top 12. In de top-5 staan er zelfs 3. De nummer 2 op de lijst, Miranda Mes – le Feber, is tevreden: “We kennen elkaar inmiddels goed en we hebben zowel inhoudelijk als qua motivatie veel gemeen. Samen de schouders eronder voor Barendrecht!”

Nicoline Blankenstein-van Heugten (#4) vult aan: “Kwaliteit staat bij EVB uiteraard voorop, maar we vinden het ook belangrijk dat de gemeenteraad een representatieve afspiegeling is van de Barendrechtse samenleving. Wij zijn immers de volksvertegenwoordiging.” Margo Stolk (#5): “En volksvertegenwoordigen, dat doen we. We zijn er de laatste maanden vrijwel elk wijkbezoek bij. Dat geeft veel energie!”

Meer vrouwen op de lijst en in de toekomstige fractie, was een vurige wens van Els Schaap-Holsheimer. Zij hanteert momenteel de voorzittershamer van de partij en staat zelf op plek 9. Els was afgelopen jaar verheugd met de vele vrouwelijke aanmeldingen voor de EVB-cursus gemeentepolitiek. Die was een succes. Dat beamen ook Cicilia Rijsdijk (#12) en Ramani den Rooyen- Versluis (#18): “Het was leuk én leerzaam. Het gaf veel inzicht in hoe het lokaal bestuur in Nederland in elkaar steekt.”

Over de ambities voor 2018-2022 zijn de vrouwen eensgezind. Zij gaan zich de komende periode met veel enthousiasme, ambitie en daadkracht inzetten voor de inwoners van Barendrecht! “En daar mogen inwoners ons ook op aanspreken”, besluit Mes – le Feber. “De komende weken zullen ze ons veel tegen komen in Barendrecht. We hebben tijdens de verkiezingscampagne nog een aantal leuke verrassingen in petto!”

EVB stelt vragen over verpauperde trimbaan

Afgelopen week zijn er door EVB vragen gesteld aan het college over de verpaupering van de trimbaan bij de Oude Maas. Jos Huigen, sportief EVB-lid annex garagehouder aan de Koedood, kaartte intern deze kwestie aan, waarna Cerano Bakker en Willem Booij poolshoogte namen op de trimbaan en het omliggende gebied. 

Zij kwamen, in navolging van Jos, eveneens tot de conclusie dat de staat van de trimbaan en het omliggende gebied ver onder de maat is. ‘Barendrecht heeft hele mooie sport- en recreatievoorzieningen, maar de trimbaan is qua kwaliteitsniveau ver ondermaats. Als het heeft geregend staan er grote plassen op de baan en doordat verlichting ontbreekt, ontstaan er met name in de avond- en nachtelijke uren onveilige situaties. Het is triest om de huidige baan zo te zien en er moet echt iets gebeuren’, zo concludeerde Willem Booij. Het kandidaat-raadslid voor EVB en  verwoed kilometervreter heeft in het verleden heel wat kilometers gemaakt op deze baan.

Dat geldt ook voor Cerano Bakker, die binnen de EVB-fractie onder meer de portefeuille sport onder zijn hoede heeft. ‘Het is heel interessant om met Willem te praten over sport en onze ideeën te delen over hoe sport een verbindende en maatschappelijke rol kan spelen in Barendrecht voor jong en oud. Wij zijn al enige tijd bezig om de EVB visie ten aanzien van sport verder vorm te geven en dit is een mooi proces geweest’’, aldus het uittredende raadslid.

Ten aanzien van de trimbaan heeft EVB de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Wie is eigenaar van dit trimparcours, is dit de gemeente of bijvoorbeeld het recreatieschap?
  • Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het trimparcours?
  • Zijn er plannen voor een kwaliteitsimpuls in dit gebied? Te denken valt dan aan het draineren van de trimbaan en het aanleggen van verlichting. Zo ja, op welke termijn. Zo neen, waarom niet?
  • Kunt u een inschatting verstrekken van de kosten van een dergelijke kwaliteitsimpuls?
  • Is het college bereid mogelijkheden voor verdere ontwikkelingen in dit recreatiegebied te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een beastmasterbaan, voetbalkooi enz. Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

EVB meent dat verdere ontwikkeling van het gebied een positieve impuls kan geven aan het gebruik hiervan. Scholen als het Dalton Lyceum en Calvijn Groene Hart zouden hier bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken bij het buiten sporten.

Hoe dan ook, deze trimbaan verdient aandacht.

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.