Zorgen om bereikbaarheid Barendrecht door OV-staking

Vanaf aankomende woensdag 27 juni tot en met zaterdag 30 juni zal het streekvervoer in de regio Rotterdam staken. Hier zullen ook veel Barendrechters die met het openbaar vervoer reizen flink hinder van ondervinden. Volgens raadslid Kevin van Bommel betreft de staking niet alleen het busvervoer van regiovervoerders Arriva en Connexxion, maar ook bussen van de RET. Sommige chauffeurs van de RET vallen namelijk ook onder de cao van het streekvervoer en niet onder de cao van de RET, dit heeft als gevolg dat de dienstregeling van de RET een gatenkaas wordt, sommige bussen rijden wel en sommige niet. Ons dorp zal deze drie dagen met het openbaar vervoer slecht te bereiken zijn.

Een eerdere tweedaagse staking van het streekvervoer in april is volgens Van Bommel door de RET slecht ondervangen. Op de website en op de elektronische borden bij de bushaltes werden ergeen mededelingen gedaan over het uitvallen van bussen. Het leek wel of de RET zelf niet wist welke chauffeurs reden en welke niet. Dit had als gevolg dat vele reizigers strandden bij de bushaltes in het dorp. Soms stonden er wel dertig mensen langer dan een half uur te wachten omdat de elektronische borden bleven aangeven dat er een bus in aantocht was. Irritant en absoluut onnodig.

Echt voor Barendrecht roept wethouder Luijendijk van Verkeer op om in de aanloop naar de OV-staking contact op te nemen met de RET. Van Bommel: Het zou goed zijn als wethouder Luijendijk de RET duidelijk maakt dat het voor de bereikbaarheid van Barendrecht essentieel is dat de bussen blijven rijden en wanneer dit onverhoopt toch niet mogelijk blijkt te zijn dat hier dan heel duidelijk naar de reizigers over gecommuniceerd wordt.

EVB bestaat 5 jaar: Een jubileum met een gouden randje

Vorige week zondag 10 juni was het precies vijf jaar geleden dat Echt voor Barendrecht werd opgericht door Dirk Vermaat, oud-fractieleider Klaas Orsel en Dick Heijboer.

De oprichting in 2013 van een nieuwe Barendrechtse politieke partij ging zeker niet over één nacht ijs. Voorafgaand aan hun visionaire daad hadden deze heren namelijk gezien hoe de gevestigde politieke partijen steeds meer vehikels werden voor persoonlijke belangen en hoe dit zijn weerslag had op ons lokale bestuur. Het ons-kent-ons van politici die waren losgezongen van onze samenleving en een verstikkende bureaucratische vergadercultuur smoorden de besluitvorming in onze gemeente. Jarenlang werd er gesproken over een nieuw centrumplan, de bibliotheek in het hart van ons dorp werd gesloten en er werd een loopje genomen met onze ouderen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd Echt voor Barendrecht vanuit het niets de grootste partij van Barendrecht. Het gevoel dat die drie heren in de late lente van 2013 hadden werd dus niet alleen door veel Barendrechters gedeeld, maar hun visie werd ook door velen omarmd.

Echt voor Barendrecht kwam, zoals u weet, na die gemeenteraadsverkiezingen in 2014 in het college. Met oprichter Dirk Vermaat en met talentvolle nieuwkomer Lennart van der Linden. Wat hebben zij vier jaar lang met wisselende steun van de gevestigde politieke partijen hard gewerkt, om niet te zeggen puingeruimd, om al wat in de afgelopen jaren onder de lodderige bestuurscultuur was verloren, weggeroest en lamgeslagen nieuw leven in te blazen. Zij werkten gemiddeld 60 uur in de week voor ons dorp, maar met resultaat: de bibliotheek kwam terug, de schop voor een herzien centrum ging de grond in en er kwam gratis openbaar vervoer voor ouderen.

Het was dan ook een groot cadeau, van u, onze kiezers, dat u Dirk en Lennart en onze vorige fractie waarin Dick Heijboer en Klaas Orsel aan de slag waren gegaan, tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen als dank opnieuw uw stem gaf en ook dat zoveel meer inwoners dit ook deden. Echt voor Barendrecht won maar liefst vijf zetels en onze partij zit nu met veertien zetels in de gemeenteraad. Ons vijfjarig jubileum heeft door uw steun een gouden randje gekregen en ik ben u daarvoor bijzonder dankbaar.

Hoewel een verkiezingsuitslag toch een duidelijk signaal zou moeten zijn voor volksvertegenwoordigers, bleek dat voor veel vertegenwoordigers van de gevestigde partijen in Barendrecht niet zo te zijn. Al snel werd Echt voor Barendrecht na de gemeenteraadsverkiezingen buitengesloten, de gevestigde partijen bleken ineens allemaal argumenten te hebben waarom zij niet met ons wilden besturen. Argumenten die voor ons net zo nieuw waren als voor u. De vertegenwoordigers van al die andere partijen, zes in totaal, besloten met elkaar in conclaaf te gaan om te beramen hoe zij Echt voor Barendrecht buiten de deur konden houden. Hun kroon op dit werk, een college met twee extra wethouders, voor een miljoen euro meer, werd afgelopen donderdag in de gemeenteraad geïnstalleerd. Hun collegeakkoord leest grotendeels als een voortzetting van bestaand beleid dat door Echt voor Barendrecht is gevoerd, maar zal zich uiteraard anders vertalen. Op bijna geen enkel punt hebben deze zes gevestigde partijen namelijk de afgelopen jaren eensgezind over een onderwerp gestemd. Om überhaupt tot besluitvorming te komen zullen afzonderlijke partijen dus geregeld om steun moeten vragen bij Echt voor Barendrecht. Onze partij zal zich de komende tijd uiteraard constructief opstellen, maar niet tegen elke prijs. Want zo is maar weer gebleken de gevestigde partijen verliezen sinds 2013 dan wel hun zetels, maar niet hun streken en de geschiedenis herhaalt zich helaas maar al te vaak.

Als enige oppositiepartij gaan wij de komende tijd voor u aan de slag in de gemeenteraad om te knokken tegen die vorm van oude politiek waartegen Echt voor Barendrecht is opgericht. Wij zijn in ons politiek handelen niet links en wij zijn niet rechts, maar wij zijn Echt voor Barendrecht. U als inwoner staat voor ons centraal. Help ons de komende periode bij onze strijd! Geef ons tips, advies of commentaar of nog beter word lid van Echt voor Barendrecht! Samen werken wij dan toe naar een nieuw jubileum met en daar vertrouw ik op, wederom een randje van goud.

Roeland Bol,
Voorzitter Echt voor Barendrecht.
voorzitter@echtvoorbarendrecht.nl

Echt voor Barendrecht bedankt haar wethouders

Op een bewogen gemeenteraadsvergadering is op 14 juni jl. een nieuw college van B&W van Barendrecht geïnstalleerd.

Echt voor Barendrecht maakt zoals bekend geen onderdeel uit van dit college.
Van onze wethouders, Dirk Vermaat en Lennart van der Linden zal nog op een ander moment waardig afscheid worden genomen. Namens het bestuur, de fractie en de leden wil ik alvast Dirk en Lennart bedanken voor hun passionele en tomeloze inzet voor Barendrecht en onze inwoners. We zijn blij en dankbaar dat Dirk en Lennart als raadsleden behouden blijven voor onze partij. Gezamenlijk zullen wij ons ook in de komende periode strijdbaar voor Barendrecht inzetten.

Roeland Bol,
Voorzitter.

EVB blij met uitstel turbineplannen Binnenmaas

De realisatie van windturbineplannen aan de overkant van de Oude Maas loopt forse vertraging op. Tegen deze windturbines is veel weerstand, vooral uit Barendrecht. Talloze partijen, waaronder Stichting Wind van Voren, de Gemeente Barendrecht, Barendrechtse VVE’s en Barendrechtse inwoners, zijn naar de Raad van State gestapt om de plannen tegen deze vijf euromasten aan te vechten.

De Raad van State gaf afgelopen week aan dat men het zeer druk heeft met het behandelen van bezwaren tegen windturbines in heel Nederland. Er is geen capaciteit om nog voor 2019 tot een zitting te komen. Ook is bekend gemaakt dat uitgebreid extra onderzoek zal plaatsvinden naar onder andere geluidsnormen die zijn opgevoerd door Binnenmaas en de ontwikkelaar. Bij die normen en inschattingen zijn veel vraagtekens geplaatst door diverse bezwaarmakers.

Woordvoerder Marcel Hazebroek: “Laten we hopen dat uitstel in dit geval ook leidt tot afstel. EVB is tevreden met deze ontwikkeling. Vijf windturbines zo groot als euromasten horen niet zo dicht op woon-, natuur- en recreatiegebied.”

Aan de leden van het CDA Barendrecht

Barendrecht, 2 juni 2018

Betreft: Open brief van Echt voor Barendrecht

Beste leden van het CDA Barendrecht,

Op 1 juni jl. las ik op de website van uw partij het bericht over de totstandkoming van het coalitieakkoord van de fracties. In dit bericht werd onder andere beweerd dat Echt voor Barendrecht uw partij in de afgelopen verkiezingscampagne zou hebben uitgesloten van een mogelijk nieuw college.  Dit bericht kan ik helaas niet anders typeren als klinkklare onzin.

Echt voor Barendrecht heeft juist in de afgelopen raadsperiode constructief met het CDA Barendrecht samengewerkt en de gezamenlijke fracties hadden juist nog vlak voor de verkiezingen op 2 maart 2018 in restaurant ‘De Buren’ naar elkaar toe uitgesproken dat er op dat moment géén blokkades waren om ook in de toekomst met elkaar samen te werken, maar dat de verkiezingsuitslag uiteraard leidend was voor de toekomst. En ook tijdens de openbare formatievergadering van 4 april jl. is het voortzetten van de huidige coalitie door onze fractievoorzitter Lennart van der Linden als eerste voorkeur bepleit. U kunt dit naluisteren.

Kortom Echt voor Barendrecht had graag de samenwerking voor een nieuw college met uw partij onderzocht en de mogelijkheden daartoe verkend. Hoewel Echt voor Barendrecht maar liefst vijf raadszetels won, is onze partij echter vanaf de eerste dag buitenspel gezet. Sterker, er is met ons na de verkiezingen niet eens een gesprek gevoerd. In tegenstrijd met de afspraak dat de grootste partij het initiatief zou nemen in de verkenning van een nieuwe coalitie, is gebleken dat juist vertegenwoordigers van uw partij reeds op de verkiezingsavond het initiatief hebben genomen om een verkenning te starten met alle andere partijen om tot de huidige coalitie te komen. De reden hiertoe is voor ons giswerk.

Wat voor Echt voor Barendrecht vaststaat is dat Barendrecht een stabiel gemeentebestuur verdient en dat de beoogde coalitie van zes partijen daar niet aan voldoet. Het buitensluiten van Echt voor Barendrecht, de grootste partij en tevens winnaar van de gemeenteraadverkiezingen, met maar liefst 45% van de stemmen (alleen uw voorganger, de voormalige ARP scoorde in 1923 een hoger percentage), doet niet alleen geen recht aan de verkiezingsuitslag maar stoelt bovendien op weinig draagvlak bij onze inwoners. Het is uw partij, het CDA Barendrecht, dat het voortouw heeft genomen in de totstandkoming van deze coalitie en het is dus uw partijleiding die Echt voor Barendrecht heeft uitgesloten van de collegeonderhandelingen en niet andersom.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Echt voor Barendrecht,

Roeland Bol,
Voorzitter.

Persbericht: Reactie EVB op akkoord monsterverbond

Gisterenavond presenteerden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 hun coalitie akkoord aan de buitenwereld. EVB  staat langs de kant en vormt in haar eentje de voltallige oppositie met 14 van de 29 raadszetels. Tegenover een coalitie van 15 zetels verdeeld over 6 partijen. In de perspresentatie slaagde de nieuwe coalitie er nauwelijks in om het bizarre besluit om EVB al sinds de verkiezingen te boycotten, te rechtvaardigen. Fractievoorzitter Van der Linden (EVB): “Eenheid in onvrede over de verkiezingsuitslag was een betere titel geweest voor dit akkoord”.

Gebrek aan visie en ideeën
Het coalitie akkoord toont vooral een gebrek aan visie en ideeën. “Maar dat viel te verwachten”, aldus van der Linden, wanneer je partijen met zulke verschillende ideologieën en opvattingen geforceerd bijeen zet. Het coalitieakkoord staat bomvol voortzetting van bestaand beleid. Er zijn amper koerswijzigingen. Daar waar keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld ten aanzien van het Trefpunt, gaat men die juist uit de weg. De opmerkelijkste koerswijziging is die in betaalde krachten. Het college wordt uitgebreid. Van 4 naar 6 wethouders.

Banenmachine gaat betaald wijken bezoeken
“Dit nieuwe college is een echte banenmachine”, aldus van der Linden. Uitbreiding met 2 wethouders. De totale kosten van deze personele beslissing lopen richting de miljoen euro. De parttime wethouders gaan betaald en met ambtelijke ondersteuning de wijken in Barendrecht actief bezoeken. Van der Linden: “Ze gaan dus datgene doen wat EVB al jaren tweewekelijks doet met 25 vrijwilligers op een zaterdagochtend. Maar dan gesubsidieerd.”

Obligate teksten
Tenslotte valt vooral de verbindende taal in het stuk op. De nieuwe coalitie wil ruimte voor dialoog, zoekt draagvlak in de raad en samenleving. De coalitie vindt ook dat inwoners serieus moeten worden genomen door politiek en overheid. Volgens van der Linden zijn dit nogal obligate teksten. Immers na de verkiezingen weigerde dit monsterverbond juist om serieus in gesprek te gaan met de partij die 45% van de kiezers vertegenwoordigd.

Column: Het baantjes dilemma van het monsterverbond

Column door Lennart van der LindenHet baantjes dilemma van het monsterverbond

Het formatieproces in Barendrecht van CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 voltrekt zich al weken in volledige stilte. Het proces staat haaks op wat gebruikelijk is. Bovendien worden diverse afspraken die door alle partijen vóór de verkiezingen zijn gemaakt en vastgelegd structureel aan de laars gelapt. EVB, dat 45% van het electoraat vertegenwoordigt, wordt vanaf dag 1 totaal buitengesloten. Dat recht heeft de helft plus 1. Maar geloofwaardig en betrouwbaar is het allerminst.

Toch lazen we dat het politieke ei nu toch bijna is gelegd. De baantjes zijn echter nog niet verdeeld. Hoe ziet de invulling van wethoudersposten er straks uit? Een belangrijk onderwerp in de onderhandelingen. Iedere partij weet dat je in het college van B&W veel invloed kunt uitoefenen. Barendrecht is met bijna 50.000 inwoners een gemeente die door drie fulltime wethouders én burgemeester geleid kan worden. En anders maximaal met 4 (zoals nu het geval is). Als de gemeenteraad effectief en daadkrachtig bestuur voor staat, draagt zij dus 3 of 4 topkandidaten voor. Kandidaten met bewezen kwaliteiten en  competenties, die onze belastingcenten waarmaken en na afloop ook amper aanspraak op wachtgeld hoeven te maken. Een fulltime wethouder kost de gemeenschap al snel anderhalve ton per jaar.

Hier is sprake van een groot dilemma. Het monsterverbond bestaat uit 6 partijen. Het wethouderschap is een prestigieuze en goed betaalde functie. Iedere partij die meedoet in een coalitie wil normaliter een post in het college. Dus ligt een college van maar liefst 6 (!) wethouders op de loer. Evenzoveel als in Rotterdam… Onze burgemeester zal het met lede ogen aanzien. Zijn Barendrecht wordt dan de bestuurlijke risée van de regio. Bovendien kost zo’n schaamteloze personeelsuitbreiding veel geld. Extra salaris, extra ondersteuning en extra pensioen- en wachtgeldverplichtingen. Met iedere uitbreiding boven de 4 wethouders, slaat een nieuwe coalitie een maatschappelijke pleefiguur. Óók als het een gekunsteld clubje parttimers wordt. Een gemeente besturen, is een serieuze zaak. Dat doe je er niet even bij. Daar stel je de beste mensen voor aan. Van wethouders verwacht je dat ze al hun tijd en energie in de Barendrechtse samenleving steken.

Toch is 6 poppetjes een reële optie. Want waarom zou één van de onderhandelende partijen genoegen nemen met minder dan een fulltime wethouder? Als partijen namelijk met EVB zouden onderhandelen, is een fulltime wethouder in een college van 3 of 4 wethouders wél een reële en verdedigbare optie. Je zou verwachten dat tenminste één van de partijen inmiddels wel bij zinnen komt. Maar het pluche lonkt. En dat zet helaas wel vaker aan tot recht praten wat krom is…

Tijd om een terrasje te pakken

De EVB-fractie vergadert op donderdagen op het gemeentehuis. Na afloop gaan we vaak in de buurt wat drinken. De laatste weken was regelmatig sprake van zomerse temperaturen. Heerlijk weer om ook ’s avonds nog even op het terras te zitten. Dat doen we dus ook. Van diverse ondernemers horen we dan dat ze het jammer vinden dat ze klanten om 23.00 uur naar binnen moeten sturen. “Regels van de gemeente!”.

We hebben het nagekeken en inderdaad. In artikel 2:29 van de APV staat dat terrassen gesloten dienen te zijn tussen 23:00 en 08:00 uur. Kort geleden ontving de gemeenteraad een brief van Horeca Nederland. Met kortweg het verzoek om meer flexibiliteit. EVB is daar voor, maar onder voorwaarden. We willen dat de gemeente gebieden aanwijst om komende zomer te experimenteren met ruimere terrastijden en dit goed evalueert.

De belangrijkste horeca gebieden in Barendrecht zijn de Middenbaan, het Doormanplein en het Havenhoofd. Over ruimere terrastijden op het Havenhoofd zijn we niet enthousiast: omwonenden ervaren nu al regelmatig overlast. Op het Doormanplein en de Middenbaan zien we wel kansen. De woningdichtheid is daar kleiner en de afstand tot woningen wat groter. Dus wat ons betreft snel een besluit en op naar de zomer!

Bedanktour EVB groot succes

De EVB ‘thank you tour’ was afgelopen week een groot succes. Op een zonovergoten zaterdagochtend ging EVB 25-man sterk langs de deuren in de wijk Waterkant.

In deze wijk noteerde EVB met maar liefst 53% van de stemmen haar beste uitslag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand. Bewoners werden huis-aan-huis bezocht en persoonlijk bedankt voor hun massale vertrouwen. Ze kregen een bedankkaart.
Naast politieke actualiteiten, werden ook aandachtspunten in de wijk verzameld ter politieke opvolging.

Onder het motto ‘Waterkant kleurt geel’ werd een deel van de wijk versiert met gele ballonnen. Ook was de bekende EVB-bus van stal gehaald.

De bedanktour kon op landelijke media-aandacht rekenen. Het NOS-journaal was present om opnames te maken. Die zijn zaterdag om 18:00 uur én 20:00 uur uitgezonden.

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.