Aanlooproute Kruispunt/Middenbaan moet op de helling…

Waarom de keuze de keuze van dit onderwerp?
Het zal niemand ontgaan zijn dat onlangs onze gerenoveerde cultuurtempel officieel heropend is. Alle ingrediënten voor de ontwikkeling van een bruisend cultureel centrum zijn aanwezig. Echt Voor Barendrecht is blij met de vernieuwingen in en rond ‘Het Kruispunt’.  Positieve geluiden alom! Geen negatief geluid te horen; of toch…..?

Wie heeft u gesproken?
Ongetwijfeld heeft u daar ook de EVB campagnebus zien staan. De bus waarin iedere Barendrechter van harte welkom is om ideeën, commentaren, genoegen en ongenoegen te spuien. Want EVB is er voor U! De eerste inwoners hebben we mogen ontvangen met commentaar op “de helling” die genomen moet worden om vanaf de Binnenlandse Baan bij het Kruispunt of op de Middenbaan te komen.
Met name voor ouderen en mindervaliden is de helling te steil.

Waar heeft u de overige informatie vandaan gehaald?
Tijdens de periodieke bijeenkomst met onze leden werd door sommigen al duidelijk naar voren gebracht dat deze helling aangepast moet worden. Dit behoort dan ook tot een van onze wensen. Een andere wens van EVB die samenhangt met het vlakker maken van de helling, is het verleggen van een stuk van de Binnenlandse Baan.

Wat is het vervolg?
Zodra er een nieuwe coalitie is gevormd zal Echt voor Barendrecht zich sterk maken voor de aanpassing van deze hindernis, zodat iedereen vanaf de Binnenlandse Baan ons fraaie culturele centrum op een makkelijke manier kan bereiken.

Heeft u nog vragen of mogelijk zelfs ergernissen, u kunt ons altijd een bericht sturen via onze website www.echtvoorbarendrecht.nl

Share this: