Aan het werk voor meer jongerenhuisvesting

In heel Nederland zorgt de toenemende woningdruk voor de vrijwel onmogelijke opgave voor starters om een woning te vinden. In Barendrecht is dat niet anders. Echt voor Barendrecht (EVB) wil meer jongerenwoningen in Barendrecht. Voor de verkiezingen van vorig jaar had EVB jongerenhuisvesting in haar verkiezingsprogramma opgenomen. Deze wens, die door meer partijen in de raad werd uitgesproken, is wel opgenomen in het collegeprogramma van de coalitie, maar plannen voor starterswoningen zijn na anderhalf jaar nog uitgebleven. Dat betreurt EVB.

Raadslid Jonathan Vrijman: “We zien steeds vaker jongeren langer thuis wonen of vertrekken naar omliggende gemeentes, omdat er in Barendrecht nauwelijks betaalbare woningen te vinden zijn. Sinds de verkiezingen zijn er echter geen concrete nieuwe plannen gerealiseerd voor jongerenhuisvesting, terwijl de nood zo hoog is. Wij zien kansen voor jongerenwoningen in wijken als Vrouwenpolder/Lagewei, maar ook in creatieve oplossingen, zoals het ombouwen van kantoorpanden. Dat kan bijvoorbeeld bij het station.” EVB zal na de zomer het onderwerp agenderen voor een discussie in de gemeenteraad om zo te bewerkstelligen dat het college zich meer gaat inzetten voor aantrekkelijke jongerenhuisvesting in Barendrecht.

Share this: