9. Tegen megawindturbines

EVB gaat voor afvalscheiding en een lokale aanpak, samen met inwoners. Meer groen, zelf energie opwekken en besparen. We strijden TEGEN megalomane plannen. Géén megawindturbines, géén CO2 opslag onder Barendrecht en niet overhaast de gasleidingen uit de grond. 

Barendrecht laat de ambitie om in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn los. Dat is niet realistisch en peperduur. Onverstandig, gezien de snelheid waarop technologische ontwikkelingen elkaar momenteel opvolgen. Te snel veel investeren, zal snel zonde van het (gemeenschaps)geld blijken.

Hoe ziet realistisch duurzaamheidbeleid er volgens ons dan wel uit?

  • We volgen de technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid op de voet, maar nemen daarbij geen overhaaste beslissingen.
  • Logische en éénduidige milieuparkjes, waar je al je afval gescheiden kwijt kunt.
  • Aanbesteding energiecontracten in groter verband kan interessant voordeel opleveren. Daar maken we werk van.
  • We richten de aandacht in eerste instantie op maatregelen die het energieverbruik van gemeente en bewoners reduceren. Daarmee wordt voorkomen dat er investeringen worden gedaan die later onnodig zwaar blijken te zijn.
  • We stimuleren duurzame vormen van vervoer, zoals fiets en OV;
  • Stimuleer inwoners bij het plaatsen van zonnepanelen op hun woningen;
  • Onderzoek de mogelijkheden van collectieve stroomopslagpunten voor het opslaan en later weer afnemen van door zonnepanelen opgewekte maar niet gebruikte stroom.
  • Ga bij nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk voor energie neutrale oplossingen;
  • Onderzoek welke alternatieven er zijn voor de aanleg van een collectief warmtesysteem in de bestaande wijken en weeg alle belangen goed af.
  • Meer openbaar groen in de wijken en bewoners stimuleren meer groen in hun tuinen aan te leggen, in plaats van stenen.

Waar verzetten wij ons tegen? Megalomane plannen die woon- en leefklimaat beïnvloeden. Barendrecht verzet zich tegen megawindturbines in en om woon- en recreatiegebied. Het kabinet spreekt openlijk weer over het onder de grond stoppen van COen daar zijn wij heel duidelijk over in Barendrecht: dat gaat onder Barendrecht niet gebeuren! We zijn ook tegen het overhaast ‘gasloos’ maken van bestaande woonwijken. Geen kapitaalvernietiging.

Share this: