9. Logisch milieubeleid

Foto: Tom Podmore

We realiseren meer bloemen, bomen en waterpartijen. Maar verzetten ons tegen megawindturbines, CO2-opslag en gedwongen aardgasloze wijken. Wel zonnepanelen op daken, maar niet in het groengebied.

Qua milieu, groen, energie- en klimaatbeleid stelt EVB het woon- en leefklimaat van onze inwoners centraal. We verzetten ons daarom tegen megalomane plannen die dat woon- en leefklimaat bedreigen. Zoals megawindturbines. We schuwen een gang naar de rechter niet om dat soort plannen tegen te houden. We verzetten ons verder tegen het gebruik van de rondweg langs onze woonwijken als ontsluitingsroute voor dagelijks vele duizenden vrachtwagens van en naar Dutch Fresh Port/Nieuw Reijerwaard. Daar is de rondweg niet voor geschikt en bedoeld. Ook verzetten we ons tegen het onder Barendrecht opslaan van CO2. Ondanks succesvol verzet in het verleden, blijft dat een terugkerend thema van de Rijksoverheid en industrie.

We zijn kritisch op het gasloos maken van onze wijken. We willen niet dat de gemeente inwoners daartoe verplicht. Wie zelf graag het huis aardgas vrij wil maken moet dat vooral doen. Net als dat het een ieder vrij staat om zelf zonnepanelen aan te leggen. Op daken vinden we dat prima. In groen- en natuurgebieden zoals de Zuidpolder niet. De gemeente informeert burgers en bedrijven duidelijk over de mogelijkheden om energie te besparen. Bijvoorbeeld door isolatie.

Wat we wel willen is kwalitatief ambitieus groenbeleid en goed waterbeheer. We zijn voor innovatie. En volgen de technologische ontwikkelingen op de voet. We kijken positief naar kansen om Barendrecht aan te sluiten op slimme warmtenetten in de regio. Maar zijn wel kritisch vanwege de grote (financiële) risico’s.

We hebben een ambitieus plan voor de verbetering van het openbaar vervoer (OV) in Barendrecht. Met logische OV verbindingen binnen Barendrecht en met omliggende gemeentes. Ook in het weekend en de avonduren. Zodat het OV een concurrerender alternatief wordt voor de auto.

Share this: