6. Echt voor ouderen

Foto: Ravi Patel

We beschermen en behouden het gratis OV voor AOW’ers. We investeren in waardige en betrokken zorg. En in ontmoeting dichtbij.

Gratis OV voor AOW’ers
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft EVB zich zeer onderscheidend hard gemaakt voor gratis OV voor ouderen. Die belofte is nagekomen. Sinds 1 januari 2015 reizen AOW’ers in Barendrecht vrij met tram, bus en metro. De regeling werd zeer positief geëvalueerd. Het heeft geleid tot meer sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming. Het bevordert de zelfstandigheid van ouderen, bijvoorbeeld om naar het ziekenhuis te reizen. Het vermindert autobezit en gebruik. En de uitgaven bleven binnen budget. In 2019 probeerde het college deze voorziening te schrappen. Maar na hevig verzet en inspraak van vele ouderen wisten we het gratis OV voor AOW-gerechtigden te behouden. Als het aan GroenLinks, PvdA, de SGP en de ChristenUnie lag, werd het afgeschaft.

“Maar rijke ouderen kunnen dit toch makkelijk zelf betalen?”
Voordat het gratis OV voor AOW-gerechtigden werd ingevoerd is onderzocht wat het kost om een maximale inkomensgrens in te stellen. Toen bleek dat de bureaucratie, controle en organisatie daarvan zoveel extra capaciteit kost, dat generieke invoering de beste keuze bleek. Overigens hebben veel ouderen in Barendrecht geen of slechts een klein aanvullend pensioen. Pensioen dat amper wordt geïndexeerd. En waarbij zelfs kortingen dreigen.

Waardige en betrokken zorg
In 2018 heeft EVB het plan ingediend om Borgstede weer tot de parel van de Barendrechtse ouderenzorg te maken. Met resultaat. Borgstede wordt momenteel grondig vernieuwd. EVB toetst de lokale zorg in Barendrecht aan kwaliteit, betrokkenheid en waardigheid. Wij vinden dat onze ouderen dat namelijk verdienen.

Zorg en ontmoeting dichtbij
EVB wil dat de gemeente Barendrecht samen met woningcorporaties werkt aan meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken voor ouderen in de woonwijken. Op plekken waar veel ouderen bij elkaar wonen, wordt daarin de komende jaren geïnvesteerd.  We onderzoeken ‘wonen met zorg’ in navolging van Rotterdam. En kijken naar thuisplusflats en buurten. Samen met de laagdrempelige ontmoetingsplekken voor ouderen kan dat ervoor zorgen dat ouderen prettig zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. En kan ongewenste opname in een verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen.

Share this: