5G: vooruitgang of bedreiging?

Beste Barendrechters,

De introductie van het 5G-telecommunicatienetwerk houdt velen bezig. Voorstanders van 5G benadrukken de positieve aspecten zoals economische voordelen van sneller internet, meer accurate vaststelling van ziekten en de introductie van zelfrijdende auto’s. Tegenstanders wijzen op verdere beïnvloeding van het sociaal-maatschappelijke leven door technologie, gevaar voor de gezondheid en een toenemende inbreuk op het privédomein.

Onder zowel voor- als tegenstanders zijn er mensen die het debat over 5G proberen te beïnvloeden. Het navolgende berust echter op feiten:

  • wetenschappers en artsen uit 35 landen hebben in een open brief de Europese Commissie gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s die kunnen ontstaan door de uitrol van 5G;
  • omdat er nog geen sprake is geweest van uitrol van 5G op grote schaal is niet duidelijk of blootstelling aan straling toeneemt, zo stelt het Kennisplatform EMV (elektromagnetische velden);
  • in meerdere landen, waaronder België, Zwitserland en de VS is uitrol van 5G-netwerken in proefgebieden gestopt door politieke besluitvorming of een uitspraak van een rechter;
  • het kabinet heeft een verzoek van de Tweede Kamer voor nader onderzoek naar 5G afgewezen.

Als Echt Voor Barendrecht willen wij u wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan een internetraadpleging over een concept wetsvoorstel dat is gepubliceerd door de Rijksoverheid. Middels het ‘Wetsvoorstel implementatie Telecomcode’ wil de Rijksoverheid gemeenten kunnen verplichten tot de uitrol van een 5G-netwerk.

De inspraakconsultatie over 5G is sinds 9 september 2019 verlopen, wel kunt u via onderstaande link nog nadere informatie vinden: https://stralingsbewust.info/2019/07/31/wetsvoorstel-verplichte-uitrol-5g-jouw-reactie-is-nu-nodig/.

Richard Carlebur, woordvoerder volksgezondheid, namens Echt Voor Barendrecht

Share this: