5. Echt voor buitenruimte

We verbeteren het onkruidbeheer in de woonwijken, herstellen verzakte straten en breiden de zwerfafvalaanpak uit.

Zoals een mooi huis qua woongenot goed tot recht komt wanneer de tuin er goed bijligt. Zo komt een gemeente goed tot haar recht met een fraaie en goed onderhouden buitenruimte. Dat vergroot het woonplezier van vele inwoners. Barendrecht droeg ooit trots de bijnaam: “Het groene hart van IJsselmonde”. Met mooie perken en parken. Passende planten, bloemen en veel bomen. En met een grote biodiversiteit! EVB wil die bijnaam in ere herstellen.

We gaan met een wijkgerichte aanpak het groenbeheer en -onderhoud verbeteren. In nauwe samenspraak met bewoners. We vergroenen waar dat kan. Dat helpt regenwater verwerken. Bomen en planten nemen bovendien actief CO2 op. Een variatie van groen en leven (biodiversiteit) vinden we belangrijk. We willen dat stimuleren. Door innovatief groenbeheer en soms juist niet maaien. En door het inzaaien van een variatie van (soorten) bloemen en planten. Bomenkap gebeurt alleen als dat strikt noodzakelijk is.

Het onkruid loopt in sommige wijken helaas de spuigaten uit. We krijgen regelmatig commentaar op het groenbeheer en het gebrek aan controle daarop. We intensiveren dat. En hebben de ambitie om het onderhoudsniveau structureel te verhogen. Van het huidige niveau B naar A. Dat kost wat. Maar dan heb je ook wat!

Onze concrete aanpak om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren in 2022-2026:

 1. Wijkgericht, intensief en doordacht onkruidbeheer in de woonwijken.
 2. Betere controle op de uitvoering van (groen)onderhoud.
 3. Bomenkap alleen als dat strikt noodzakelijk is. Maaibeleid met oog voor de natuur.
 4. Vergroten biodiversiteit. Zoals zichtbare bijenstroken en -hotels en bloemrijk inzaaien.
 5. Bewoners worden actief betrokken bij groen, speelplekken en onderhoud in de wijk.
 6. Actief herstel van vandalisme. Zoals verwijderen graffiti. Schade wordt verhaald.
 7. Onze ‘tunnelvisie’ wordt uitgevoerd. We verfraaien samen onze vele tunneltjes.
 8. Samenwerken tegen verzakking. De gemeente trekt samen op met inwoners (tuinen).
 9. Hoogwaardige hondenvoorzieningen en aanpak structurele overlast hondenpoep.
 10. Inwoners die zwerfafval opruimen stimuleren, belonen en goed ondersteunen.
 11. Twee keer per jaar een grote Opzoomerdag. Samen maken we de wijken schoon.
 12. Van aanbieders van deelscooters wordt geëist dat ze zorgen voor nette plaatsing.
 13. Honderden nieuwe bomen planten, waarbij inwoners actief locaties kunnen aandragen.
 14. Waar mogelijk, steen vervangen door groen.

Share this: