4. Echt voor buitenruimte

De kwaliteit van de buitenruimte moet omhoog. Minder onkruid, nette straten, minder (zwerf)afval, aanpak hondenpoep en goed bijgehouden groen. Barendrecht gaat voor kwaliteit in de woonwijken!

Zoals een mooi huis pas echt goed tot zijn recht komt qua woongenot, wanneer de tuin mooi ingericht en goed onderhouden is, zo komt een gemeente pas goed tot zijn recht en is het daar goed wonen, wanneer de buitenruimte mooi is aangelegd en goed wordt onderhouden.

Nog niet lang geleden waren we ons daarvan bewust in Barendrecht. We legden mooie perken en parken aan. We plantten passende bomen op veel plaatsen. En we trokken het benodigde geld uit voor hoogwaardig beheer en onderhoud. We noemden Barendrecht terecht en met trots “Het groene hart van IJsselmonde”.

Dat veranderde in 2010-2014. Door bezuinigingsdrift en om andere zaken te bekostigen, zoals mislukte centrumplannen, ging men met de heggenschaar flink tekeer in het budget voor openbaar groenonderhoud. Er werd met ingang van 2010 onverantwoord op bezuinigd. Zo’n € 850.000 per jaar. En het is de gemeente vergaan, zoals het de inwoner die minder tijd en aandacht aan zijn tuin besteedt, zal vergaan. Na verloop van tijd zie je dat het langzaam maar zeker minder wordt, op sommige plekken zelfs verloedering.

Sinds 2014 is er veel veranderd. Ook als het gaat om het beheer van de openbare ruimte. De bezuiniging van ruim € 850.000 is deels teruggebracht. Het besef voor het belang van een mooie tuin die van ons allemaal is, de openbare ruimte, is terug. Maar EVB vindt dat niet genoeg. Je ziet dat er meer moet gebeuren. Zéker nu de gemeente zoekende is naar nieuwe, effectieve manieren van onkruidbestrijding, sinds het verbod op chemische bestrijding.

Daarom wil EVB het onderhoud van de openbare ruimte weer op het oude niveau brengen. Meer en kwalitatief hoogwaardiger groen. En zorgen dat onkruidbestrijding steviger en vooral effectiever wordt aangepakt. Onze gezamenlijke “tuin” komt er weer pico bello bij te liggen. Dat kost wat, maar dan verbetert het woon- en leefplezier. Dat is EVB wel wat waard.

Het motto: “Barendrecht, het groene hart van IJsselmonde”, willen we in ere herstellen.

Share this: