4. Betaalbare woningen voor Barendrechters

Foto: Tierra Mallorca

Er komen meer betaalbare woningen. Barendrechters krijgen zoveel mogelijk voorrang op nieuwbouw en huur.

De woningmarkt is in heel Nederland zeer uitdagend. Er is veel meer vraag dan aanbod. Er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd. Tegen de prijsstijging van woningen valt voor starters amper op te sparen. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is daarnaast vele jaren. Echt voor Barendrecht wil dat uitgangspunt van het lokale woonbeleid wordt: Barendrechts krijgen maximaal voorrang op een woning in hun eigen gemeente.

  1. Minder vergaderen, meer bouwen. Op resterende bouwlocaties zoals Vrouwenpolder/Lagewei, de Koedoodzone en andere kansrijke locaties worden voortvarend nieuwe woningen gerealiseerd. Ontwikkelaars moeten tempo maken, kwaliteit leveren en betaalbaar bouwen.
  2. Betaalbaarheid. De gemeente is de afgelopen jaren te afwachtend. En het gevolg is (peper)dure woningbouwplannen vanuit de markt. Wij willen dat de gemeente veel meer de leiding neemt richting de markt. En meer betaalbare woningen afdwingt.
  3. Voorrang voor Barendrechters: Koop. De gemeente maakt afspraken met projectontwikkelaars om Barendrechtse starters, doorstromers en/of terugkeerders voorrang te geven op nieuwe koopwoningen en ziet daarop toe.
  4. Voorrang voor Barendrechters: Huur. Maximale voorrang voor mensen uit Barendrecht wordt uitgangspunt van het lokale sociale en particuliere huurbeleid. We onderzoeken en benutten alle beschikbare bestuurlijke, juridische en praktische mogelijkheden daartoe. Met als doel: minder lange wachttijden. We schrappen de voorrang (urgentie) van asielzoekers op een sociale huurwoning. En helpen hen op een andere manier.
  5. Transformatie. De gemeente stimuleert en bevordert het ombouwen van kantoren en bedrijfspanden naar (tijdelijke) betaalbare woningen voor Barendrechtse jongeren, starters en spoedzoekers. Interessante locaties zijn o.a.: rondom het station, langs de Carnisserbaan, de oude school De Dubbeldekker en ‘t Trefpunt.
  6. Creatief. We experimenteren met betaalbare en kleinschalige starterswoningen, die snel gebouwd kunnen worden op particuliere en gemeentelijke grond. Zoals startblockwoningen. De gemeente daagt ondernemers actief uit om met creatieve oplossingen te komen. En de gemeente steunt inwoners met ideeën voor vernieuwende woonconcepten, zoals eigen wooncoöperaties.
  7. Zelfbewoningsplicht. Een huis is om in te wonen. We introduceren waar mogelijk een beleggingsverbod, opkoopbescherming en/of een zelfbewoningsplicht. Zodat Barendrechtse huizenkopers niet op hoeven te bieden tegen beleggers die gaan voor woekerwinsten.

Share this: