3. Echt voor veiligheid

Door o.a. meer wijkagenten, een volwaardig politiebureau, uitbreiding cameratoezicht en effectievere handhaving. We lossen verkeersonveilige situaties op en verminderen (geluids)overlast in de woonwijken. 

Veilig wonen, werken en leven in Barendrecht is voor Echt voor Barendrecht topprioriteit. De komende jaren maken we Barendrecht met de volgende aanpak veiliger:

 1. Meer en herkenbare wijkagenten
  Barendrecht heeft slechts 6 à 7 wijkagenten. Dat vinden we te weinig. Ons uitgangspunt is dat dat er meer moeten worden. En daar moet de burgemeester bestuurlijk voor knokken. De wijkagenten moeten verder goed zichtbaar en benaderbaar zijn voor inwoners. Daar helpt de gemeente mee, met actuele en duidelijke informatie.
 2. Een volwaardig politiebureau in Barendrecht
  De afgelopen jaren zijn honderden politiebureaus gesloten. Ook in Barendrecht. EVB wil dat onze gemeente met 50.000 weer een volwaardig politiebureau krijgt met ruime openingstijden. Waar aangifte kan worden gedaan.
 3. Effectievere gemeentelijke handhaving
  De prioriteiten qua handhaving zijn in Barendrecht niet op orde. Er is te veel handhavingscapaciteit tijdens kantooruren en te weinig in de avonden, nachten en weekenden. Dat veranderen we. Er komt meer inzet op overlastmomenten. Er komt meer balans in samenwerken, bijvoorbeeld met lokale ondernemers, versus bekeuren. En we zorgen voor het beste materiaal en materieel. Zoals bodycams en snelle scooters.
 4. Betere samenwerking veiligheidspartners
  Veiligheid is méér dan de politie. De samenwerking tussen politie, BOA’s (handhavers gemeente), en inwoners wordt beter. Met duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en actieve communicatie. Buurtpreventie krijgt actieve steun in de vorm van werving, training en goed materiaal. De gemeente gaat actief buurt- en veiligheidsapps ondersteunen, als daar behoefte aan is. Door goed samen te werken maken we Barendrecht veiliger.
 5. Verkeersveiligheid in de wijken
  Auto’s die door woonwijken scheuren zijn een grote ergernis van veel inwoners. Het is onveilig voor jonge kinderen. Maar ook voor volwassenen waaronder ouderen. Daarom komt er een wijkgerichte verkeersveiligheidsstrategie. Met prioriteit voor 30-km zones.
 6. Oplossen verkeersonveilige knelpunten en vermindering geluidsoverlast
  De top-10 meest verkeersonveilige knelpunten worden heringericht en concreet veiliger gemaakt. Zodat de kans op ongelukken afneemt. In de buitenruimte worden doelmatige, gerichte en concrete ingrepen gedaan om geluidsoverlast in de woonwijken te verminderen. Dat gebeurt in goed overleg met wijkbewoners. Overlast rond drukke wegen, zoals de rondweg, worden daarbij met voorrang aangepakt. Wegen in onze buitengebieden worden veiliger ingericht.
 7. Bewaakte fietsenstallingen
  Om fietsendiefstal tegen te gaan, komen er bij onze winkelcentra bewaakte fietsenstallingen.

Share this: