3. Echt voor Borgstede

Borgstede wordt weer de parel van de Barendrechtse ouderenzorg. Een voorziening om trots op te zijn!

De ouderenzorg is in Nederland veranderd. Traditionele bejaardentehuizen verdwijnen. Mensen blijven langer thuis wonen met inzet van thuishulp en wijkverpleging. Pas als thuis wonen niet meer kan of gevaarlijk wordt, krijgt men een indicatie voor verpleeghuiszorg. Een landelijke politieke keuze, ingegeven door bezuinigingsdrift in een tijd van economische crisis. Het kabinet Rutte3 lijkt hier iets op terug te komen.

Echter het argument dat men hiervoor veelvuldig heeft gebruikt was en is nog steeds, dat mensen zelf langer thuis willen blijven wonen. Met het verdwijnen van het instituut ‘bejaardentehuis’ en het later indiceren voor intramurale zorg valt een grote groep mensen buiten de boot. Zij kunnen niet in een verpleeghuis terecht. De indicatie daarvoor is niet hoog genoeg terwijl de situatie voor zelfstandig wonen met thuishulp niet meer verantwoord is. Ongelukken, ondervoeding, uitdroging, vereenzaming, uitputting van mantelzorgers e.d. zijn niet denkbeeldig in de huidige situatie. Verder verschenen afgelopen jaren regelmatig schrijnende nieuwsberichten over hoe er in de zorg bestuurd wordt: douchebeurten en contactmomenten worden door zorgmanagers beschouwd als kostenposten. Verschrikkelijk.

In Barendrecht hebben we de Elf Ranken (modern) en Borgstede. Borgstede is in de jaren zestig gebouwd als bejaardencentrum en eigendom van de gemeente Barendrecht. Later is het gebouw (de stenen) aangekocht door Woonzorg Nederland. Die verhuurt aan zorgaanbieder Laurens, die de afgelopen jaren in zwaar weer is gekomen. In 2020 loopt het huurcontract tussen beiden af. Een uitgelezen kans voor de gemeente Barendrecht om invloed uit te oefenen op de toekomst van Borgstede. In den lande zijn mooie voorbeelden. Denk aan het Ben Oude Nijhuis. Maar ook dichtbij, wat te denken van de wensboom in de Elf Ranken. Goed voor de inwoners én de omgeving!

EVB maakt zich daarom hard voor een actieve rol van de gemeente. Wij willen dat de gemeente Barendrecht zich actief met de toekomst van Borgstede bemoeit en samen met externe partijen samen werkt om Borgstede als voorziening te behouden, te moderniseren én te versterken.

Kwaliteit staat daarbij voorop. Een stem voor EVB is een stem voor een hoogwaardig Borgstede!

Share this: