2. Logisch afvalbeleid

We stoppen met ondoordacht en onlogisch afvalbeleid. Er komt balans in gebruiksgemak, betaalbaarheid en het straatbeeld.

Echt voor Barendrecht is een groot voorstander van afvalscheiding en het verminderen van restafval. Dat is goed voor het milieu en kan de samenleving geld besparen. Dat moet echter in balans zijn met het gebruiksgemak voor inwoners. En met het straatbeeld in de wijken.

Dat is nu helaas niet zo. Twee jaar geleden ging het complete afvalbeleid in Barendrecht op de schop. Nieuw beleid met verstrekkende gevolgen werd in zeer korte tijd met de kleinst mogelijke meerderheid door de gemeenteraad gejast. Zonder steun van Echt voor Barendrecht. Inwoners werden hierdoor overvallen. Ze waren niet betrokken bij de invoering. En hoorden vaak pas ná besluitvorming wat de gevolgen voor hun woonomgeving waren.

De invoering verliep dramatisch: Honderden inwoners protesteerden op bijeenkomsten. De invoering van een betaald pasjessysteem mislukte. En het populaire Afval Loont werd zonder pardon de nek omgedraaid. Waarbij veel medewerkers hun baan verloren.

EVB gaat dit ondoordachte beleid stoppen. En heeft een veel logischer afval beleid voor ogen. Namelijk als volgt:

 1. Inwoners worden vooraf betrokken bij nieuw beleid, in plaats van erdoor overvallen.
 2. We stoppen zoveel mogelijk met de Kliko-bakken aan huis.
 3. Papiercontainers blijven toegankelijk voor alle bewoners.
 4. De takkenronde wordt weer ingevoerd. Tuinafval wordt opgehaald in de wijken.
 5. We stoppen met het betalen per klepbeweging met pasjes.
 6. Uitbreiding en verfraaiing van (ondergrondse) milieuparkjes in en om de wijken.
 7. Barendrechters krijgen weer de mogelijkheid om plastic afval te scheiden.
 8. De groene GFT-containers gaan waar mogelijk ondergronds, met grotere kleppen.
 9. Het restafval rijden we niet meer naar Friesland voor verbranding. Maar in de regio.
 10. Ruimere openingstijden voor het afvalaanbiedstation: ’s avonds en in de weekenden.
 11. Het afvalaanbiedstation wordt grondig vernieuwd. Met meer scheidingsmogelijkheden.
 12. We stoppen de exorbitante verhogingen van de afvaltarieven (2021: 20%!).
 13. Boetes afvaldump flink omhoog. Met stevige handhaving en het verhalen van schade.
 14. Inwoners die zwerfafval opruimen, worden gestimuleerd, beloond en ondersteund.
 15. Kleine ondernemers krijgen tegen betaling weer toegang tot het afvalaanbiedstation.
 16. Vulgraaddata wordt openbaar, iedereen kan zo (tijdige) leging van containers volgen.

Share this: