2. Echt voor Veiligheid

Ons actieplan veiligheid wordt uitgevoerd. Meer (zichtbare) wijkagenten, effectievere gemeentelijke handhaving. Betere communicatie en meer samenwerking. En wij gaan voor een volwaardig politiebureau in Barendrecht!

Daarom heeft EVB een actieplan opgesteld met 8 speerpunten. Om de veiligheid in Barendrecht structureel op een hoger niveau te brengen:

 1. Elke wijk in Barendrecht een wijkagent;
 2. De wijkagent moet makkelijk bereikbaar zijn;
 3. Minstens een volwaardig politiebureau in Barendrecht;
 4. Betere samenwerking veiligheidspartners;
 5. De gemeentelijke handhaving moet véél effectiever;
 6. Buurtpreventie moet meer steun en aandacht krijgen;
 7. In ieder huis een veiligheidskaart;
 8. Speciale aandacht voor senioren en kwetsbare mensen.

Voor EVB is veiligheid in Barendrecht prioriteit. Nu én bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u zelf aanvullend input en/of ideeën? Neem dan contact met ons op via www.echtvoorbarendrecht.nl/contact/

 1. Elke wijk in Barendrecht een wijkagent
  De Politiewet schrijft voor dat er per 5000 inwoners 1 wijkagent is. Voor Barendrecht is de formatie van wijkagenten voor slechts 50% ingevuld. Voor Echt Voor Barendrecht (EVB) is dit écht onacceptabel en moet het Rijk op zijn verantwoordelijkheden worden gewezen en meer agenten worden afgedwongen.
 2. De wijkagent moet laagdrempelig benaderbaar zijn
  De wijkagent is niet voldoende zichtbaar. De meeste mensen weten niet dat er een wijkagent is of hoe ze de wijkagent kunnen benaderen. De informatie op politie.nl klopt niet. EVB wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt kennen.
 1. Een volwaardig politiebureau in Barendrecht
  Voormalig minister Opstelten liet destijds weten dat er zo’n 200 tot 400 politiebureaus gesloten konden worden en vervangen konden worden door steunpunten. Zo is het kantoor aan de Maasstraat een groot steunpunt geworden en het kantoor aan de Middeldijkerplein als klein steunpunt (heden Veiligheidspost) bestempeld. Momenteel hebben de steunpunten in Barendrecht een beperkte publieksfunctie. De Maasstraat is alleen op vrijdagavond op afspraak bereikbaar en het Middeldijkerplein is op woensdag bezet door diverse partijen behalve op de avond. EVB vindt dat de politie te ver is doorgeslagen in centralisatie en efficiency. Een volwaardig 24/7 politiebureau in Barendrecht met ruim 48.500 inwoners is noodzakelijk. Het heilige vuur moet terug!
 1. Betere samenwerking veiligheidspartners
  Veiligheid is méér dan een politieaangelegenheid. Veiligheid verdient een integrale aanpak van alle handhavers. Echter in de praktijk verloopt samenwerking tussen politie, BOA’s (handhavers gemeente) en buurtpreventie vaak moeizaam. EVB vindt dat onwenselijk. Veiligheid is voor iedereen. Inwoners moeten op integrale dienstbaarheid en handhaving kunnen vertrouwen.
 1. De gemeentelijke handhaving moet véél effectiever
  In Barendrecht wordt amper serieus gehandhaafd op zaken waar inwoners zich groen en geel aan ergeren. In 2016 heeft de gemeente Barendrecht slechts zeven (!) keer direct verbaliserend opgetreden tegen asociaal gedrag van inwoners. Vijf keer op hondenbeleid en twee keer op afval. Dat is een beschamend aantal en niet uit te leggen aan mensen die zich ergeren aan hondenpoep, zwerfafval en andere overlast. Er moet een kwaliteitsimpuls komen.
  Daarom wil EVB dat de gemeentelijke handhaving wordt geprofessionaliseerd. Met de volgende maatregelen:
 • Beter materiaal voor handhavingsteams, zodat sneller en effectiever beboet kan worden;
 • Effectievere inzet van mensen (BOA’s). Geen negen tot vijf mentaliteit. Focus op overlast momenten. Namelijk weekenden, avonden en schoolvakanties;
 • Een duidelijkere prioriteitstelling van taken. Focus op ASO/huftergedrag;
 • Een integrale en wijkgerichte aanpak;
 • Meer zichtbaarheid, betere communicatie over handhavingsactiviteiten, bijvoorbeeld door de inzet van social media;
 • Betere samenwerking en communicatie tussen de gemeente (BOA’s), inwoners (buurtpreventie) en politie (wijkagenten);
 • Zichtbare resultaten in de wijken en actieve verantwoording aan inwoners;
 • Handhaving van verkeersveiligheid (vooral in 30km zones).
 1. Buurtpreventie voor een hoger veiligheidsgevoel in de Barendrechtse wijken
  Barendrecht heeft sinds 2016 buurtpreventie nieuw leven in geblazen. Momenteel zetten ruim 20 buurtpreventiemedewerkers zich in voor de veiligheid en leefbaarheid van de gemeente Barendrecht. De buurtpreventiemedewerkers bereiken goede resultaten in de wijken. Elke wijk in Barendrecht verdient daarom een buurtpreventieteam als “sociaal alarm”. Om het veiligheidsgevoel van inwoners te versterken. Er zouden concrete scenario’s moeten worden ontwikkeld voor werving van nieuwe buurtpreventiemedewerkers en de gemeente moet hen actief steunen.
 1. In ieder huis een veiligheidskaart
  Als je dringend een veiligheidspartner nodig hebt moet je niet eerst zoeken naar de bereikbaarheidsgegevens. Daarom net zoals de zorgkaart in ieder huis een Veiligheidskaart. Een kaart met daarop duidelijk vermeld de wijkagenten, BOA’s, buurtpreventie, hoe werkt de gemeentelijke app, openingstijden van de steunpunten en informatie over de veiligheidsposten.
 1. Aandacht voor senioren en kwetsbare mensen
  Bij veiligheid voor senioren en kwetsbare mensen is het begrip veiligheid iets complexer. Veiligheid voor deze groepen kan tenslotte niet alleen gaan over veiligheid thuis maar ook over veiligheid in het verkeer en op straat. EVB wil permanente aandacht voor veiligheid voor senioren en kwetsbare mensen. Door goede voorlichting helpen we hen zelf een veilige leefomgeving te creëren. En ook hoe de directe omgeving en inrichting van die omgeving kan helpen. Iedereen telt mee voor EVB.

Share this: