Lespakket “Vluchteling in beeld”

Geacht College, geachte Burgemeester,

Kees Takken raadslid
Kees Takken
raadslid

Het Rode Kruis en Humanity House hebben recent een online lespakket ontwikkeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Om de vluchtelingencrisis voor jongeren inzichtelijk te maken staan persoonlijke verhalen centraal. Vragen als ‘hoe is het om te moeten vluchten?’ of ‘welke dromen heb je moeten opgeven?’ komen in de digiles ‘Vluchteling in Beeld’ aan bod.

 Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking. Dat betekent dat  1 op de 113 mensen zijn of haar huis heeft moeten verlaten. Vluchteling in Beeld maakt met feiten, cijfers en persoonlijke verhalen duidelijk waarom mensen op de vlucht gaan. Zo leren leerlingen een mening te vormen over dit belangrijke en actuele vraagstuk.

De lesmodule sluit onder andere aan op het thema migratie uit de aardrijkskundeles. Vluchteling in Beeld kan ook gebruikt worden voor lessen die binnen het domein mens en maatschappij vallen. Docenten kunnen via www.vluchtelinginbeeld.nl gratis toegang krijgen tot de lesmodule.

schermafbeelding-2016-09-01-om-13-57-21-3-e1477572690316-222x124

Echt Voor Barendrecht heeft hierover een aantal vragen:

  1. Het Rode Kruis en Humanity House gaan de scholen aanschrijven om mee te doen met de digilessen. Is het door het Rode Kruis en Humanity House ontwikkelde online lespakket “Vluchteling in Beeld” bij u bekend?
  2. Is bij u bekend welke scholen in Barendrecht meedoen of mee willen gaan doen met het online lespakket “Vluchteling in Beeld”?
  3. Bent u bereid om scholen in Barendrecht te stimuleren om mee te doen met het online lespakket “Vluchteling in Beeld”? Zo ja, op welke wijze en binnen welke periode bent u voornemens dat te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

Graag schriftelijke beantwoording van de vragen.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Kees Takken

5 december 2016

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.