EVB verbaasd over trage voortgang in subsidieaanvragen van stichting De Kleine Duiker

dekleineduikerGeachte college

Op 24 oktober jl. heeft de heer K. Silvis, voorzitter van stichting De Kleine Duiker in de commissievergadering van Planning & Control ingesproken.
Uit deze inspreekbeurt kwamen onder andere de onderstaande punten naar voren:

 • Dat stichting De Kleine Duiker vanaf 2011 met de gemeente in gesprek is over het gebruik van een loods , weide en een woning gelegen aan de 3e Barendrechtseweg.
 • Dat de gemeente, ondanks eerdere toezeggingen aan stichting De Kleine Duiker, medio april mei 2016 anders heeft besloten aangaande de voorgestelde gebruikersovereenkomst voor wat betreft de loods en aangrenzende weide en dat dientengevolge stichting De Kleine Duiker door de gemeente is aangezegd de loods en het terrein op zeer korte termijn te moeten verlaten.
 • Dat de aanvragen voor financiële hulp en de gesprekken hierover met de gemeente om de consequenties voor stichting De Kleine Duiker voortvloeiend uit dit besluit te compenseren traag en stroef verlopen.
 • Dat de door stichting De Kleine Duiker op 31 augustus 2016 ingediende subsidieaanvragen voor het jaar 2017 niet in behandeling blijken te zijn genomen vanwege het ontbreken van nog enkele details. Tot op heden blijkt dat een op 26 september 2016 aan stichting De Kleine Duiker door de gemeente toegezegde aanvullende vragenlijst met betrekking tot deze subsidieaanvragen nog altijd niet is ontvangen door stichting De Kleine Duiker.
 • Dat een door stichting De Kleine Duiker op 30 maart 2016 ingezonden offerte met een onderbouwde kostenraming voor natuurlijke begrazing door de gemeente niet is gehonoreerd zonder enige motivatie.
 • Dat de door stichting De Kleine Duiker aan de gemeenteraad op 12 mei 2016 gezonden correspondentie met de gemeente onze fractie niet heeft bereikt. (is hedenmorgen door de stichting opnieuw aan onze fractie gezonden)

Bovenstaande opsomming roept bij onze fractie de navolgende vragen op:

 1. Wat is de reden dat de afwikkeling van deze kwestie stroef verloopt?
 2. Wat kan het college doen om deze kwestie spoedig af te wikkelen?
 3. Wat is de huidige status van de subsidieaanvragen ingediend door stichting De Kleine Duiker?
 4. Wat is de reden, gelet op de lokale inkoopprotocollen, dat de door stichting De Kleine Duiker ingediende offerte voor natuurlijke begrazing zonder opgaaf van motivatie aan de stichting niet is gehonoreerd?
 5. Is het college voornemens voor 1 november 2016 contact op te nemen met stichting De Kleine Duiker ten aanzien van de genoemde aanvraag?
 6. Is het mogelijk bovenstaande vragen, zo mogelijk voor 1 november 2016, uitgebreid schriftelijk aan ons te beantwoorden?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens fractie EVB, woordvoerders Planning & Control cyclus

Dick Heijboer en Joris Modderman
Barendrecht, 25 oktober 2016

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.