10. Financiën op orde

Helaas niet vanzelfsprekend. Ons gedegen financiële beleid wordt voortgezet. De schuldenberg afbouwen, lasten voor inwoners beperken. Geen geldsmijterij. Want het gaat om gemeenschapsgeld.

Het verleden – niet vanzelfsprekend
Barendrecht is financieel gezond, maar er zijn wel aandachtspunten. Zo hebben we nog altijd een omvangrijke langlopende schuld (leningen). Die langlopende schuld is verdubbeld in de collegeperiode 2010-2014 (VVD, CDA, SGP/CU). De geldkraan stond deze periode flink open. De ‘staatsschuld’ van Barendrecht liep op van ca. € 60 miljoen (1-1-2010) tot maar liefst € 110 miljoen (1-1-2014).

Een deel van het geld is door slecht bestuur opgegaan in rook. Meest pregnante voorbeeld: de centrumontwikkeling. In tien jaar tijd (2004-2014) is daar € 7,5 miljoen euro gemeenschapsgeld doorheen gejaagd, met geen enkel noemenswaardig resultaat.

Er werd in deze periode op de pof geleefd en geld verspild. Dat vindt EVB slecht.

En de Barendrechter? Die kreeg minder kwaliteit én voelde het in de portemonnee.
– In kwaliteit: hoewel er flink werd bij geleend, werd ook een hard bezuinigingsbeleid gepreekt. Het was immers crisis. Op het gebied onderhoud van groen    en wegen zelfs tot een Barendrechts onwaardig niveau.
– In de portemonnee: In de periode 2010-2014 stegen de lokale heffingen (afval en riool) met 5 tot 7 %. De gemeente harkte ondertussen maar liefst 10% (!) meer belastingen binnen (OZB).

Het heden – financieel beleid 2014-2018
Het in 2010-2014 gevoerde financiële beleid doorzetten, vond EVB onverantwoord. Onze wethouder kreeg financiën in portefeuille. Door vier jaar op de uitgaven te letten, konden de inkomsten (uit o.a. belastingen en heffingen) op peil worden gehouden. Zelfs deels worden verlaagd. Het huishoudboekje van Barendrecht werd gezonder. En tóch vonden we ook ruimte voor betere voorzieningen: o.a. sport, de bibliotheek, het OV voor ouderen, het deels terugdraaien van bezuinigingen op het groenonderhoud en een realistische centrumaanpak.

De langlopende leningen zijn in 2014-2018 met € 20 miljoen teruggebracht. De lokale heffingen gingen in 2014-2018 omlaag, variërend van 4% tot 7%. De OZB werd slechts geïndexeerd met het inflatiepercentage (ca. 1%). 

De toekomst – verantwoord beleid ook in 2018-2022
EVB wil het financiële beleid van 2014-2018 voortzetten. Scherp op de uitgaven, beperking van risico’s, de Barendrechtse langlopende leningen verder aflossen, verantwoord investeren en de lasten voor onze inwoners beperken. Want met gemeenschapsgeld ga je goed om.

Share this: