10 concrete voorstellen voor een veiliger Barendrecht

Echt voor Barendrecht (EVB) heeft tien concrete voorstellen bij de gemeenteraad ingediend om Barendrecht veiliger te maken. De voorstellen gaan over een volwaardig politiebureau, meer wijkagenten, de gemeentelijke handhaving verschuiven van dal- naar piekuren, lik-op-stuk beleid en betere ondersteuning van initiatieven als buurtpreventie en veiligheidsapps in de wijken.

Drie weken geleden organiseerden wij in het gemeentehuis een discussieavond over veiligheid.
Aanleiding voor deze avond waren het toenemend aantal zorgelijke veiligheidsincidenten in ons dorp. De avond werd druk bezocht door inwoners. Op deze avond presenteerden wij zelf een aantal voorstellen om Barendrecht veiliger te maken en we kregen veel suggesties van inwoners. De eerste tien concrete voorstellen dienen wij nu in bij de gemeenteraad.

Onze voorstellen steunen?

De tien voorstellen worden dinsdagavond 12 oktober vanaf 20.00 uur in een commissievergadering besproken, zodat er in de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober over kan worden besloten. Tijdens de commissievergadering op 12 oktober, kan iedereen die dat wil inspreken over een of meer van deze voorstellen. U dient zich hiervoor wel aan te melden, dat kan uiterlijk tot 12 oktober 12.00 uur, via griffie@barendrecht.nl of door te bellen naar 14 0180. Uiteraard hopen wij dat veel Barendrechters zich op deze avond zullen laten horen!

Bekijk hier onze concrete voorstellen (moties):

Moties-veiligheid-EVB

Share this: