1. Echt voor Barendrecht

Barendrecht blijft een zelfstandige gemeente. Met een eigen slagvaardige ambtelijke organisatie, voor wie de Barendrechters centraal staan.

Eén van de belangrijkste aanleidingen – wellicht dé belangrijkste – waarom Echt voor Barendrecht in 2013 werd opgericht, was dat de zelfstandigheid van de gemeente openlijk in het geding was. De vorming van de BAR-organisatie, waarbij de ambtelijke organisaties van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werden samengevoegd, bracht diverse politieke partijen in onze gemeente ertoe om ook al voor te sorteren op een mogelijke bestuurlijke samenvoeging. Ook het kabinet Rutte-3 hint weer opzichtig op gemeentelijke herindelingen.

Bestuurlijk liet in 2010-2014 de verantwoordelijk wethouder (CDA) zich erop voorstaan dat een samenvoeging met Albrandswaard en Ridderkerk een kwestie van tijd was. In de gemeenteraad werd de bestuurlijke fusie destijds aangeduid als ‘stip aan de horizon’ (D66). De VVD maakte het helemaal bont: in een openbaar raadsdebat had zij zelfs al een naam gevonden voor na de opheffing van Barendrecht. Namelijk de gemeente ‘Midden-IJsselmonde’.

EVB is het hiermee volstrekt oneens. Groter, groter, groter leidt op vele terreinen in de samenleving (zorgverzekeraars, zorgverleners, woningcorporaties, cultuurhuizen) niet tot verbetering, maar tot verslechtering van kwaliteit en doelmatigheid. De ideale omvang van een gemeente, ligt op ca. 60.000 inwoners. Bovendien maakt opschaling de afstand tussen inwoner en gemeentebestuur onnodig groter. Een slechte zaak.

EVB vindt daarom:

  1. Dat Barendrecht met bijna 50.000 inwoners een uitstekende schaalgrootte heeft voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening;
  2. De kwaliteit van dienstverlening naar inwoners en bedrijven er – anders dan beloofd – niet noemenswaardig op vooruit is gegaan met de BAR-organisatie;
  3. Dat aan de beoogde efficiency voordelen op (middel)lange termijn sterk mag worden getwijfeld. Barendrecht kan zelfstandig prima efficiënt zijn;
  4. Dat de beloofde bestuurlijke voordelen van de samenwerking, amper wat hebben opgeleverd;
  5. Dat samenwerking in de regio belangrijk is, maar verder strekt dan de BAR. Rotterdam is bijvoorbeeld een belangrijke partner voor Barendrecht. Investeren in die relatie loont.

Volgens EVB zijn inwoners van Barendrecht uiteindelijk beter af, wanneer we van de BAR-organisatie in huidige vorm af stappen. Samen werken jaSamenvoegen? Nee!

Share this: