Echt voor Barendrecht bezoekt Centrum-West

Op zaterdag 16 december zal Echt voor Barendrecht de wijk Centrum-West bezoeken. Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren.
Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.
Dit keer laten we onze gele bus in de remise, want EVB staat met een kraam op het WinterFeest.

Centrum-West bestaat voor het overgrote deel uit de historische dorpskern omgeven door de vier flatgebouwen aan de Oude Haven en de Zeeheldenbuurt uit de jaren vijftig. De wijk wordt aan de zuidkant begrensd door de Schaatsbaan, aan de oostkant door de 1e Barendrechtseweg en aan de noordkant door de Evertsenstraat en Dorpsstraat. In of net buiten de wijk bevinden zich drie lagere scholen evenals diverse medische voorzieningen. Winkelcentrum Middenbaan en Het Kruispunt liggen op loopafstand. Daarnaast heeft de wijk twee markante kerkgebouwen, de uit 1912 daterende Watertoren en ligt in het hart Barendrechts bekendste en de laatste jaren ook meest veelbesproken plein, vernoemd naar schout bij nacht Karel Doorman.

De veelzijdigheid maakt Centrum-West aantrekkelijk om te wonen. Maar er is ook altijd wel wat te verbeteren aan de voorzieningen en de omgeving of bijvoorbeeld aan de veiligheid, de overlast door horecabezoekers en de parkeerproblematiek.

U kunt EVB zaterdag ook bezoeken in de kraam op het WinterFeest, om daar met ons in gesprek te gaan.

Tot zaterdag in onze kraam!!

Echt voor Barendrecht bezoekt Meerwede Zuidwest.

 Meerwede, de grootste wijk van Barendrecht, zal in vier etappes worden bezocht, dit keer Zuidwest. Op zaterdag 18 november staat de EVB-bus geparkeerd in de buurt van Avenue Carnisse/Zuidersingel.

Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Meerwede is grotendeels gebouwd aan het begin van deze eeuw. Het is een gezellige wijk omgeven door veel groen en brede singels. Centraal door de wijk loopt de sneltram, die Carnisselande met Rotterdam verbindt.

Je kan EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met de leden in gesprek te gaan.

EVB lanceert actieplan veiligheid: Tijd voor aanpakken.

De afgelopen twee weken wordt Barendrecht opgeschrikt door nieuwsberichten over veiligheidsincidenten, zoals fietsendiefstal en straatberovingen. EVB vindt dat er op het gebied van veiligheid iets moet gebeuren. Niet alleen op korte termijn, de gemeente plaatste onlangs mobiele camera-units, maar structureel!

Daarom heeft EVB een actieplan opgesteld met 8 speerpunten. Om de veiligheid in Barendrecht structureel op een hoger niveau te brengen:

  1. Elke wijk in Barendrecht een wijkagent;
  2. De wijkagent moet makkelijk bereikbaar zijn;
  3. Minstens een volwaardig politiebureau in Barendrecht;
  4. Betere samenwerking veiligheidspartners;
  5. De gemeentelijke handhaving moet véél effectiever;
  6. Buurtpreventie moet meer steun en aandacht krijgen;
  7. In ieder huis een veiligheidskaart;
  8. Speciale aandacht voor senioren en kwetsbare mensen.

Voor EVB is veiligheid in Barendrecht prioriteit. Nu én bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Heeft u zelf aanvullend input en/of ideeën? Neem dan contact met ons op via www.echtvoorbarendrecht.nl/contact/

De uitwerking van de 8 punten kunt u hier lezen.

‘Cursus ‘Hoe werkt gemeentepolitiek’ groot succes!

De negentien deelnemers aan de voor EVB-leden opgezette cursus waren zonder uitzondering erg enthousiast  over het op de praktijk gerichte trainingsprogramma.

Inhoud en lesstof van de over zes avonden verdeelde cursus waren erg gevarieerd. Alle onderdelen hadden direct of indirect een link met het raadlidmaatschap.

De cursus werd op de laatste avond (26 oktober) afgesloten met een heus examen. De cursisten ontvingen voor hun inspanningen een fraai certificaat.

Doel voor EVB was uiteraard ook om kandidaten in spé te enthousiasmeren voor het raadswerk. Dat is in elk geval uitstekend gelukt.

cursus

Op de groepsfoto 15 van de 19 deelnemers met hun ‘leermeesters’ Dirk en Lennart.

cursus

Het certificaat van Ramani den Rooijen is inmiddels een collectors item. Zij staat hier vrolijk met haar eigen naam op de foto. Inmiddels heeft zij een gecorrigeerd exemplaar!

EVB wil uitgewerkte toekomstvisie Borgstede

Echt voor Barendrecht (EVB) wil de status quo over de toekomst van zorgvoorziening Borgstede doorbreken. Anita van Ewijk: “Het huurcontract tussen eigenaar Woonzorg Nederland en Stichting Laurens loopt in 2020 af. Er heerst momenteel onzekerheid over de toekomst van het gedateerde gebouw en wij willen naar onze inwoners duidelijkheid scheppen over de toekomstige mogelijkheden.

EVB wil dat de gemeente de regie op dit dossier naar zich toe trekt. Onder meer door samen met betrokken partijen een toekomstvisie uit te werken. Een toekomstvisie die erop is gericht om de positie van Borgstede als hoogwaardige ouderenvoorziening in Barendrecht te behouden en waar mogelijk, te versterken.

Het college werd verzocht uiterlijk in februari met de eerste resultaten van dit onderzoek te komen, zodat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, een besluit kan worden genomen.

Het voorstel werd door alle partijen met uitzondering van de VVD aangenomen.

Lees de motie via onderstaande link.

Motie Toekomstvisie Borgstede

 

EVB vraagt opheldering geluidsschermen Henry Dunantlaan

Henry Dunantlaan

EVB heeft tijdens de commissievergadering van 23 oktober om opheldering gevraagd over recent geplaatste geluidschermen aan de Henry Dunantlaan. In 2016 was eerder juist gekozen voor extra geluidsabsorberend asfalt op deze locatie. Vanwege stedenbouwkundige aspecten was besloten juist niet te kiezen voor deze geluidschermen.

EVB wilde van het college weten wat de kosten zijn en of er serieus naar alternatieven is gekeken. En vooral op welke wijze de bewoners uit Bijdorp waren meegenomen bij deze visueel nogal ingrijpende maatregel. Wethouder Luijendijk verklaarde dat er geen aannemer bleek te zijn die geluidswerend asfalt kon leveren die aan de benodigde geluidsabsorberende eisen kon voldoen. De kosten van de schermen zijn overigens lager, dan geluidswerend asfalt. Bewoners waren over de plaatsing van de schermen ingelicht door het tot tweemaal toe plaatsen van een aanvraag omgevingsvergunning in de Schakel.

EVB vindt dát niet de manier om bewoners te betrekken bij besluitvorming. En heeft dat ook kenbaar gemaakt en verzocht om inwoners in het vervolg zorgvuldiger te informeren als het gaat om dit soort stedenbouwkundige aanpassingen bij een woonwijk. De wethouder zegde dit toe. De verwachting is verder dat eenmaal begroeid, de aanblik van het geluidsscherm een stuk beter wordt.

EVB naar Molenvliet-West

 

Molenvliet-west

BARENDRECHT – De EVB-bus staat zaterdag 7 oktober geparkeerd in de wijk Molenvliet. Dit keer zal het westelijk deel van de wijk ofwel de ‘Molens’ worden bezocht.

Wij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren.

Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan bewoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Molenvliet is een ruim opgezette wijk, grotendeels gebouwd in de tweede helft van de jaren tachtig. Het is een populaire woonwijk met veel groen en singels. Het westelijk deel – de ‘Molens’- worden op een later tijdstip dit jaar bezocht.

U kunt ons natuurlijk ook in de bus opzoeken. Als het goed is zijn we te vinden op de Stellingmolen tegenover Villa Kakelbont.

Tot straks

 

EVB naar Havenkwartier

Havenkwartier
De gele EVB-bus staat zaterdag 23 september geparkeerd in het centrum van Carnisselande, waarschijnlijk op of bij het Havenhoofd.  Dit keer zal de wijk Havenkwartier worden bezocht.

Leden van de politieke partij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren. Iedere wijk in Barendrecht wordt namelijk bezocht als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’. Aan bewoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Havenkwartier is een fraaie wijk met veel groen en heeft een bijzondere ligging met op loopafstand zowel het winkelcentrum Carnisse Veste als het recreatiegebied rondom de Oude Maas heuvel.

U kunt ons ook bezoeken in de bus om met ons in gesprek te gaan!

 

EVB naar Molenvliet-Oost

Molenvliet-OostDe EVB-bus staat zaterdag 9 september geparkeerd in de wijk Molenvliet. Dit keer zal het oostelijk deel van de wijk ofwel de ‘Vlieten’ en de 2e Barendrechtseweg worden bezocht.

Leden van de politieke partij gaan tussen 10 en 12 uur langs de deuren.

Als onderdeel van de campagne ‘De Wijken In’ wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan bewoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Molenvliet is een ruim opgezette wijk, grotendeels gebouwd in de tweede helft van de jaren tachtig. Het is een populaire woonwijk met veel groen en singels. Het westelijk deel – de ‘Molens’- worden op een later tijdstip dit jaar bezocht.

Je kan EVB zaterdag ook bezoeken in de bus, om daar met de leden in gesprek te gaan.
De bus staat geparkeerd in de buurt van de Pompevliet of Arent Maertensvliet.
Tot zaterdag!

 

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.